Банков бюлетин 13.01-17.01.2014

 • Вадят нарушенията на банките на светло
  Скоро ще знаем кои банки и банкови директори наказва БНБ за нарушения.
  Централната банка ще трябва своевременно да публикува тази информация на сайта си, предвиждат промени в Закона за кредитните институции, които парламентът вчера прие на първо четене. Сега нарушенията на банките не се огласяват – под претекст, че това може да навреди на реномето и на бизнеса им, пише „Сега“. В закона има и други новости, които разширяват правомощията на БНБ и променят изискванията към банките. Всички те са от евродирективи и регламенти, които България трябва да прилага като член на ЕС. БНБ ще качва в интернет информация за същността на нарушението, както и за вида и размера на санкцията „без излишно забавяне“. Ако банката има възражения срещу наказанието, това също ще се публикува, както и крайният резултат от обжалването. Конкретни данни може да не се огласяват, ако БНБ прецени, че „публикуването би застрашило стабилността на финансовите пазари или висящо наказателно производство“, или „би причинило прекомерни вреди на засегнатите лица“. Ако вътрешен човек е разкрил нарушението, БНБ ще има грижата да бъде дискретна и да го пази от уволнение или други репресивни мерки. Централната банка ще пише нови изисквания към ръководствата на банките. Според законопроекта членовете на управителните съвети са длъжни да работят честно и почтено и да отделят достатъчно време на делата на банката. Източник darikfinance.bg
 • Въвежда се 10-годишна давност за дълговете на граждани
  Депутатите от правната комисия приеха на първо четене нов член в Закона за задълженията и договорите. С него се въвежда 10-годишна абсолютна давност за задълженията на граждани, пише „Труд“.
  Това предложение на депутата от ГЕРБ Емил Радев е получило в сряда вечерта изненадваща подкрепа на правната комисия. В момента давността за дългове е 5 г. (или 3 г. за ток, парно, вода и т.н.), но тя започва да тече наново с всяко действие на кредитора за събиране на дълга – завеждане на дело в съда или при съдебен изпълнител. Това може да продължи до безкрай и хората се превръщат във вечни длъжници, защото не могат да направят нищо, за да излязат от тази ситуация, твърди Радев. В мотивите за предложението пише следното: „С въвеждане на 10-годишна абсолютна погасителна давност няма да се промени действащия в момента режим за обща давност и длъжниците ще могат по досегашния регламент да се възползват от 3- и 5-годишната давност, но ще има ясен и предвидим момент, когато независимо от действията на страните ще се погасява вземането.“ Десетгодишната давност ще се отнася за всички задължения на физически лица – за ток, парно, вода, телефон, потребителски кредити, за заеми между приятели и съседи. Тази давност няма да важи за физически лица, упражняващи търговска дейност като еднолични търговци. Тя няма да се прилага за ипотечните кредити и за всеки друг заем, по който парите са отпуснати срещу обезпечение, с което длъжникът може да се разплаща. Но промяната ще облекчи онези длъжници, чиито ипотекирани жилища са продадени, но част от кредита остава дължима. 10 години след като е продадено ипотекираното жилище, дългът ще се заличава. От давността няма да се ползват разсрочените или отсрочените дългове. Емил Радев защитава промяната с аргумента, че с изтичането на 10 години дори държавата заличава задълженията за данъци. “Държим хората длъжници до живот, а след това дълговете се наследяват и от децата им. След като кредиторът за 10 години не е успял да си събере парите, значи няма откъде”, казва Радев. Текстът на законопроекта е дискриминационен по отношение на другите участници в икономическите отношения – фирмите. Защо те са изключени? В гражданско-правните отношения всички субекти са РАВНИ. Нищо няма да се промени за гражданите… ПЪЛЕН ПОПУЛИЗЪМ Зам.-шефът на парламента Христо Бисеров (ДПС) заяви: “Ще подкрепя проекта. Това е добра стъпка.” 11 членове на комисията гласуваха “за” и двама се въздържаха. От „Атака“ не участваха. Още от мотивите „И към настоящия момент съществува разпоредбата на чл.171 ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с която през 2005 г. е въведен 10-годишен давностен срок за погасяване на всички публични вземания, независимо дали се дължат от физически лица или търговци. С уеднаквяване на режима за 10-годишен давностен срок за погасяване на публичните и частни задължения на физически лица, ще се даде шанс на гражданите да започнат от нулата и на чисто да градят своята семейна икономика.“ Източник dnes.dir.bg

 • Банка глобена заради таен клиент
  Банка е отнесла глоба от 3000 лв., защото неин служител не е предоставил на клиент единния европейски формуляр за потребителски кредити.
  Санкцията е наложена от инспектори на Комисията за защита на потребителите, които са се представили за клиенти. В края на миналата седмица наказателното постановление е потвърдено от районния съд в Нови пазар, научи “Труд”. На 22 април м.г. инспекторът В. Г. и негова колежка са влезли в банков клон в Нови пазар и са поискали потребителски кредит 1000 лв. със срок една година. Служителка в банката подробно е обяснила условията, размера на месечните вноски, плюс подробности около застраховката. Цялата нужна информация обаче била предоставена само устно. “Тайните клиенти” не са получили задължителния стандартен европейски формуляр с преддоговорните условия, както изисква Законът за потребителския кредит. Затова на финала на разговора В. Г. попитал служителката дали това е всичко. Тръгнали си и след минута заедно с трети свой колега разкрили, че всичко е проверка. “Не става дума за специална кампания, но редовно извършваме подобни проверки по сигнали на потребители”, обясниха от КЗП. Оттам уточниха, че няма друг начин да се установи дали твърденията на потребителя, че не му е представена нужната преддоговорна информация, са верни или не. Преди 3 г. при подобни проверки са глобени 6 трезора, като всички санкции са потвърдени от съда. Пред съда от проверяваната банка са се опитали да обяснят, че в конкретния случай вече е било започнало отпечатване на формуляра, но станал проблем с принтера. Въпреки това обаче магистратите са приели минималната наложена санкция за основателна. Тя може да бъде обжалвана. КЛИЕНТЪТ МОЖЕ ДА ВЗЕМЕ ДОРИ ПРОЕКТОДОГОВОРА Банките и фирмите за кредити са длъжни да предоставят стандартния европейски формуляр по всеки потребителски кредит от 400 лв. до 147 000 лв. Той съдържа информация за лихви, такси, комисиони и други условия, като целта е тя да бъде сравнима със същите данни, предоставени от друга банка, така че клиентът да избере най-изгодната за него оферта. Освен формуляра клиентът следва да получи и разяснения по него. За ипотечните кредити също се предоставя формуляр, подобен на този за потребителските. За двата вида кредити клиентът има право да получи безплатно и проектодоговора, за да го обмисли вкъщи, преди да го подпише. Само за потребителските заеми важи разпоредбата, че дори контрактът да е сключен, гражданинът има 14 дни, за да се откаже от него, като върне кредита с дължимата за този период лихва. Източник pariteni.bg
 • Важна промяна приеха на първо четене депутатите, които гласуваха без дебати със 100 гласа „за“, 14 „въздържал се“ и нито един против на първо четене промените в Закона за кредитните институции (ЗКИ). Измененията предвиждат предсрочното погасяване на ипотечниет кредити да става със символична такса. Идеята е след първата година да може да се погасява кредит с такса до 1%, обясни депутатът от БСП Румен Гечев. Той припомни, че сегашните такси са около и над 5 на сто при някои банки, което превърща кредитополучателя в крепостно обвързани с определена банка и по този начин се ограничава конкуренцията между банките. Депутатът от БСП, който единствен се изсказа по промените, препоръча таксите на банките да бъдат свързани с услугите им и техният брой да бъде намален, като се определи способ за тяхното формиране на базата на пазарната стойност на услугите, за които се събират. Измененията на ЗКИ предвиждат и промени, свързани с оценката на ипотекираните жилища, когато кредитополучателят няма възможност да изплаща кредита. Според Гечев този, който е взел кредит, трябва да го връща. Той призова да бъдем изрядни платци, тъй като банките оперират с нашите пари. Когато обаче се стигне до продажба на ипотекиран имот, според народния представител цената на жилището трябва да се формира на пазарна основа и при условия, при които кредитополучателят има възможност да си защити интересите по съдебен път. Заместник-председателят на ДПС и председател на бюджетната комисия в парламента Йордан Цонев представи своя доклад за планираните промени, внесени от Министерския съвет и свързани основно с новите регламенти на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. Някои от промените в текстовете касаят изискванията банките да притежават адекватен на поетите рискове от дейността им собствен капитал за осигуряване изпълнението на задълженията към кредиторите. Също така измененията се отнасят до условието банките по всяко време да поддържат капиталови буфери. Видовете буфери, условията и редът за тяхното формиране и актуализиране се определят с наредба на Българска народна банка. Относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници на централната ни банка се дават повече права за упражняване на надзор върху банките, опериращи в страната. С приемането на регламентите на ЕС пруденциалните изисквания към кредитните институции и инвестиционните посредници относно капитала, ликвидността, управлението на рисковете и вътрешното корпоративно управление се обособяват в директно приложим правен акт на ЕС, което е прецедент спрямо текущата практика в областта на банковото регулиране. Това налага измененията в ЗКИ, включително на неговата подзаконова нормативна база. Регламентът е и първа крачка към въвеждането на т. нар. „Единен надзорен наръчник“ (Single rulebook), водещ до максимална хармонизация на третирането на институциите в ЕС. Източник infostock.bg
 • Страната ни се отличава с най-голямото понижение на лихвите по депозитите в Европа от март минилата година до днес. Лихвите по депозитите у нас са се понижили с 2.2 процентни пункта до 4% към днешна дата, в сравнение с най-добри лихви по депозитите от 6.2% в началото на март 2013 г. Вижте още: Спадът на лихвите по кредити и депозити ще продължи през 2014-а Спадът на лихвите по кредити и депозити ще продължи през 2014-а Прочети повече на: http://profit.bg/news/Spadut-na-lihvite-po-krediti-i-depoziti-shte-produlzhi-prez-2014-a/nid-117352.html Спадът на лихвите по кредити и депозити ще продължи през 2014-а Прочети повече на: http://profit.bg/news/Spadut-na-lihvite-po-krediti-i-depoziti-shte-produlzhi-prez-2014-a/nid-117352.html Полша и Румъния са непосредствено след нас по понижение на лихвите по депозитите, където те са намалели с 2 процентни пункта съответно до 2.2 и 2% на годишна база. Страна Лихва деп. Лихви март 2013 Инфл. % Пониж. Лихви от март 13 Реални лихви Сърбия 10,00% 10,00% 9,00% 0,00% 1,00% Турция 8,70% 7,00% 7,40% 1,70% 1,30% Русия 8,20% 8,85% 6,50% -0,65% 1,70% България 4,00% 6,20% 1,00% -2,20% 3,00% Гърция 2,90% 4,35% -1,70% -1,45% 4,60% Ирландия 2,75% 2,75% 0,30% 0,00% 2,45% Полша 2,20% 4,20% 0,73% -2,00% 1,47% Хърватия 2,20% 2,50% 4,00% -0,30% -1,80% Швеция 2,20% 2,20% 0,12% 0,00% 2,08% Румъния 2,00% 4,00% 2,70% -2,00% -0,70% Холандия 1,60% 0,65% 1,70% 0,95% -0,10% Испания 1,50% 1,75% 0,23% -0,25% 1,27% Австрия 1,20% 1,60% 1,40% -0,40% -0,20% Германия 1,00% 1,40% 1,34% -0,40% -0,34% Дания 1,00% 1,25% 0,78% -0,25% 0,22% Белгия 0,80% 1,10% 0,97% -0,30% -0,17% Словакия 0,60% 0,60% 0,49% 0,00% 0,11% Естония 0,47% 0,50% 1,40% -0,03% -0,93% Чехия 0,30% 0,55% 1,40% -0,25% -1,10% Литва 0,30% 0,30% 1,50% 0,00% -1,20% Франция 0,19% 0,19% 0,68% 0,00% -0,49% * Данни: deposit.org Въпреки понижението, страната ни се отличава с четвъртите най-високи лихви по депозити в Европа. С по-високи лихви са единствено Сърбия, Турция и Русия – съответно 10, 8.7 и 8.2%. Високите лихви в тези страни обаче не бива да заблуждават спестителите, защото инфлацията там е изключително висока. Лихвите по депозитите са регистрирали понижение през последните десет месеца в тринадесет от разглежданите двадесет и една европейски страни. Те са се запазили без изменение в шест страни и са се повишили в две. Турция и Холандия са двете страни, където лихвите по депозитите са се повишили – съответно с 1.7 процентни пункта и 0.95 процентни пункта. Родните депозанти на практика получават вторите най-високи реални лихви в Европа (когато от лихвите по депозитите се извади нивото на инфлация), благодарение на ниската инфлация в страната ни. Въз основа на средна инфлация от около 1% за изминалата година реалните лихви в момента са при нива 3%, което е второто най-високо ниво на Стария континент. С по-високи реални лихви продължава да се отличава Гърция, благодарение на дефлацията в страната през изминалата година. Относително високи реални лихви откриваме още в Ирландия (2.45%), Швеция (2.08%) и Турция (1.7%). С перспективи да изпревари всички през тази година по отношение на реалните лихвени нива е Сърбия, където инфлацията се понижи до 2% в последните месеци на миналата година. Разбира се, може да се очаква и значително понижение в лихвите по депозитите в страната. Високото ниво на инфлация, в съчетание с ниските лихви по депозитите в повечето европейски страни, води до това реалните лихви да са отрицателни в девет от разглежданите европейски страни. Най-много губят от депозитите си в Хърватия, където реалните лихви са отрицателни в размер на -1.8%. Източник profit.bg
 • Втората най-голяма щатска банка – Bank of America Corp., отчете ръст от над четири пъти в печалбата си за изминалото тримесечие заради намалените провизии за лоши кредити. Резултатът превиши средните очаквания на анализаторите. За тримесечието банката отчете 3.44 милиарда долара печалба, което прави 29 цента на акция, в сравнение с 732 милиона долара, или 3 цента на акция. Средните очаквания на анализаторите бяха за 27 цента на акция. „Резултатите на банката изглеждат значително по-добре в сравнение с преди година“, според Марти Мосби, анализатор в Guggenheim Securities LLC, цитиран от Bloomberg. През изминалата година акциите на банката добавиха 34% към стойността си. От началото на годината те са поскъпнали със 7.7%, като нови 2.2% добавиха след оповестяването на печалбата на извънборсовия пазар днес. Инвеститорите могат да заложат на акциите на Bank of America и по-големия й конкурент – JPMorgan Chase & Co., за да отиграят възстановяването на щатската икономика, смятат анализатори. На банката може да й се наложи да плати между 5 и 8 милиарда долара, за да постигне споразумение с Фед във връзка с разследвания срещу нея, свързани с ипотечни облигации. Банката също така трябва да посрещне дела, свързани с подвеждане на инвеститорите за качеството на ипотечни облигации. Източник profit.bg
 • Със 100 гласа „за“, 14 „въздържал се“ и нито един против депутатите приеха на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (ЗКИ). С новите текстове изрично се посочва, че БНБ е компетентният орган в Република България за упражняване на надзор върху банките по силата на Регламента за капиталовите изисквания. Въвеждат се някои нови изисквания към членовете на органите за управление на банките, свързани с упражняваните от тях функции, както и изискване за подготовка от банките на планове за възстановяване, а от БНБ – на планове за преструктуриране. Обособява се независима функция по преструктуриране на банки в БНБ съгласно изискванията на Директивата за капиталовите изисквания. Също така измененията се отнасят до условието банките пда поддържат капиталови буфери. Видовете буфери, условията и редът за тяхното формиране и актуализиране се определят с наредба на Българска народна банка. Източник profit.bg
 • Полицията е заловила 48-годишна банкова служителка от Горна Оряховица, която е присвоила незаконно 23 643 лева, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР – Велико Търново. Служителката е обвинена в присвояване на пари в големи размери. Работата по случая започнала още през 2012 г. и в хода на разследването се установило, че периода от ноември 2009 г. до юли 2012 г. служителката е теглила сумите от разплащателни сметки на клиенти на банка във Велико Търново, в която работила. От МВР не съобщават коя е финансовата институция, за която е работила жената с инициали С.Г.. Присвоената сума от 23 643 лева е била възстановена. Източник profit.bg
 • Управителният съвет на Първа инвестиционна банка АД е предоставил становище относно търговото предложение за закупуване на акциите на останалите акционери в банката, отправено от Ивайло Димитров Мутафчиев и Цеко Тодоров Минев. Становището е представено на Комисията за финансов надзор, търговите предложители и служителите на „Първа инвестиционна банка“ АД. Все още обаче не е ясна цената на акция, която предлагат Ивайло Мутафчиев и Цеко Минев към останалите акционери на банката, като се очаква КФН да одобри или отвърли предложението в идните дни. Търговото предложение се прави, след като Мутафчиев и Минев вече притежават над 85% от капитала на банката. От банката обаче са категорични, че тя няма да бъде отписвана от регистъра на публичните компании. Банката отчете печалба в размер на 24.8 млн. лв. към 30 септември 2013 г. Очаква се до месеци да приключи придобиването на МКБ Юнионбанк, с което активите на ПИБ ще надхвърлят 8.5 млрд. лв., с което ще се превърне в третата най-голяма банка в страната. В ранната търговска сесия книжата на банката губят 0.82 на сто от стойността си до 2.916 лв. за брой. Източник profit.bg
 • За втора поредна година през RINGS са обработени повече от 1 млн. плащания, сочат данни на централната ни банка. През 2013 г. през системата са осъществени 1.027 млн. плащания за общо 797 млрд. лв. спрямо 1.041 млн. трансакции за 870 млрд. лв. за година по-рано. Рекорден за системата месец за изминалата година бе април, когато обработените плащания бяха 95 039 броя, а сумата, преминала през RINGS, надхвърли 71.7 млрд. лв. Година по-рано (през октомври) е рекордният месечен оборот за системата от 83.26 млрд. лв., докато през юли 2012 и декември 2011 г. са обработени съответно по 96 196 и 95 384 плащания. Средният размер на една трансакция за 2013 г. е 775 685 лв. спрямо 836 434 лв. за 2012 г. и 622 849 лв. за 2011 г. Източник profit.bg
 • Иван Христов беше избран за третия изпълнителен директор на Българска банка за развитие. Решението на Управителния съвет на банката влезе в сила на 10 януари 2014 г. и беше вписано в Търговския регистър. Така кредитната институция ще бъде ръководена от Председателя на УС и Главен изпълнителен директор Димо Спасов, заместник-председателя на УС и изпълнителен директор Билян Балев и Иван Христов, член на УС и изпълнителен директор. Иван Христов е в състава на Управителния съвет на ББР от септември 2013 г. Завършил е „Индустриален мениджмънт” в Техническия университет в София и „Финанси, кредити и застраховане” в Стопанската академия в Свищов. Кариерата му преминава през БНБ, Първа частна банка и Централна кооперативна банка. В продължение на 10 години заема поста регионален мениджър на Райфайзен банк за региона Сливен и Ямбол. През 2011 г. поема ръководството на отдел „Териториално развитие и човешки капитал” в Токуда банк. Източник profit.bg
 • Предполагаема бомбена експлозия събори цялата фасада на банка в унгарската столица Будапеща, но няма ранени, съобщи полицията. Силите на реда отказаха какъвто и да било коментар за причината за взрива, но според очевидци, цитирани от унгарските медии, може би става въпрос за бомбен атентат. Те разказват, че мъж, движещ се с мотоциклет, хвърлил някакъв пакет пред сградата на банката непосредствено преди експлозията. Става въпрос за местен филиал на италианския трезор „Sanpaolo Intensa“. Взривът бил чут на няколко километра, а стъклата на банката са потрошени, предаде БГНЕС. Източник profit.bg
 • Банка е глобена с 3000 лв., защото неин служител не е предоставил на клиент единния европейски формуляр за потребителски кредити. Санкцията е наложена от инспектори на Комисията за защита на потребителите, които са се представили за клиенти.В края на миналата седмица наказателното постановление е потвърдено от районния съд в Нови пазар, съобщава „Труд“. На 22 април миналата година инспектор и негова колежка са влезли в банков клон в Нови пазар и са поискали потребителски кредит от 1000 лв. със срок една година. Служителка в банката подробно е обяснила условията, размера на месечните вноски, плюс подробности около застраховката. Цялата нужна информация обаче била предоставена само устно. „Тайните клиенти“ не са получили задължителния стандартен европейски формуляр с преддоговорните условия, както изисква Законът за потребителския кредит. Затова на финала на разговора инспекторът попитал служителката дали това е всичко. Тръгнали си и след минута заедно с трети свой колега разкрили, че всичко е проверка. „Не става дума за специална кампания, но редовно извършваме подобни проверки по сигнали на потребители“, обясниха от КЗП Оттам уточниха, че няма друг начин да се установи дали твърденията на потребителя, че не му е представена нужната преддоговорна информация, са верни или не. Преди 3 г. при подобни проверки са глобени 6 трезора, като всички санкции са потвърдени от съда. Банките и фирмите за кредити са длъжни да предоставят стандартния европейски формуляр по всеки потребителски кредит от 400 лв. до 147 000 лв. Той съдържа информация за лихви, такси, комисиони и други условия, като целта е тя да бъде сравнима със същите данни, предоставени от друга банка, така че клиентът да избере най-изгодната за него оферта. Освен формуляра клиентът следва да получи и разяснения по него. За ипотечните кредити също се предоставя формуляр, подобен на този за потребителските. За двата вида кредити клиентът има право да получи безплатно и проектодоговора, за да го обмисли вкъщи, преди да го подпише. Само за потребителските заеми важи разпоредбата, че дори контрактът да е сключен, гражданинът има 14 дни, за да се откаже от него, като върне кредита с дължимата за този период лихва. Източник profit.bg
 • Законът за потребителския кредит ще важи и за малките бързи заеми под 400 лв. Това решиха вчера депутатите от икономическата комисия в парламента при гласуване на промени в Закона за защита на потребителите, съобщи „Фокус“. Промяната се налага заради злоупотреби на фирмите, които отпускат т. нар. лесни заеми. Междувременно в пленарната зала депутатът от БСП Румен Гечев съобщи, че ще бъдат внесени още промени, чрез които да бъдат защитени потребителите. Според него броят на таксите за кредитополучателите трябва да бъдат намалени и да се определи способ за формирането им на базата на пазарната стойност на услугите, за които се събират. Гечев посочи още, че таксата за предсрочно погасяване на ипотечните кредити трябва да слезе на равнище от 1% до 0. Предвиждат се и промени, свързани с оценката на ипотекираните жилища, когато длъжникът няма възможност да изплаща кредита. Междувременно в пленарната зала депутатите приеха на първо четене Закона за кредитните институции. Така обменните бюра вече няма да се регистрират в БНБ, а само в НАП. Източник pariteni.bg
 • “Намаляването и влошаването на ликвидността на гръцките банки в Югоизточна Европа е тенденция, която започна през последните години и се очаква да продължи“, заяви главният мениджър на Alpha Bank Артемис Теодоридис, цитиран от grreporter.info. „Ликвидността, която банките ще осигурят в близкото бъдеще ще се влива само на гръцкия пазар в ущърб на дъщерните банки в региона на Балканите“, допълни той и определи тенденцията като „странична щета“ на проблемите на гръцкия банков сектор. Теодоридис говори на форум, организиран от Асоциацията на гръцките индустриалци на тема „Източници на финансиране на новия модел за развитие“. В речта си пред участниците управителят на Банката на Гърция посочи, че банките ще финансират само устойчивите стари и нови компании и най-вече тези, чиято продукция е предназначена за износ. „След реформата в сектора и рекапитализацията в Гърция имаме по-малко, но по-силни банки с гарантирана ликвидност. Въпреки това в близко бъдеще финансирането ще е ограничено и обемът на одобрените кредити трябва да е разумен“, каза Провопулос. В замяна той препоръча на компаниите да прибегнат до алтернативни начини на финансиране, като намаляване на печалбите на акционерите с обещанието, че в бъдеще ще получат придадена стойност. Търговските компании, които имат дългогодишни и стабилни сътрудничества биха могли да изискат допълнителни търговски кредити от партньорите си в чужбина. Набиране на средства от капиталовите пазари. „През 2013 големи гръцки компании успяха да си осигурят значителни суми чрез издаването на корпоративни облигации. Тези източници на финансиране ще се увеличават успоредно с постепенното подобряване на доверието в гръцката икономика както в страната, така и в чужбина“, подчерта Провопулос. Оползотворяване на програмите за съфинансиране и гарантиране със средства на структурните фондове на Европейския съюз и Европейската инвестиционна банка. Според управителя на Банката на Гърция, преценките са, че средствата от структурните фондове, пазарите на облигации, фондовата борса и Европейската инвестиционна банка могат да покрият голяма част от липсващото финансиране на икономиката. Георгиос Провопулос допълни, че банките нито могат, нито трябва да се върнат към масовото отпускане на кредити, подобно на годините преди кризата. Той призова собствениците на неустойчивите компании да ги реорганизират, да ги сработят или слеят с други компании и да потърсят сътрудници в чужбина. „След реформата в банковия сектор, сега е належаща реформа в компаниите. Колкото по-добра става бизнес средата, толкова тази стабилност ще води до икономически ръст със здрави основи“, подчерта Провопулос. Той призна, че цената на финансирането в Гърция продължава да е най-висока в еврозоната и доста по-висока в сравнение с тази в останалите държави от европейския юг. Според главния стратегически директор на Националната банка на Гърция Павлос Милонас средната цена е 5.5 на сто. Един от основните проблеми на банките е липсата на ликвидност, като ситуацията бе влошена най-вече от изтичането на влогове на обща стойност 90 милиарда евро в периода, когато опасността Гърция да се озове извън еврозоната беше реална. В същото време банкерите посочиха, че лошите кредити, които са между 30 и 32 на сто от всички се очаква да се увеличат с 20 милиарда евро тази година. Според управителя на банка Пиреос Михалис Салас проблемът може да бъде решен „с предоставянето на окончателна данъчна амнистия на гръцките компании и граждани, които да внесат определена сума“. По думите му така ще се създаде необходимото спокойствие, от което се нуждаят инвеститорите. Паралелно с това Салас смята, че мярката ще внесе в държавната хазна 7 – 10 милиарда евро, които ще покрият бюджетния дефицит за следващите две години. Михалис Салас каза също, че нуждата от въвеждане на ново данъчно законодателство с ниски ставки е повече от належаща за постигането на икономически ръст. Той посочи, че намаляването на държавния дълг до управляеми стойности е основна предпоставка за излизането от кризата и би могло да се постигне в рамките на годината, при условие че правителството прилага реформите и спазва поетите към кредиторите задължения. Според Салас най-вероятният начин това да се случи е като бъде удължен срокът за изплащане в съчетание с допълнително намаляване на лихвите по заемите. /БГНЕС/ Източник darikfinance.bg
 • Процентът на необслужваните кредити в България (17%) е по-нисък в сравнение с Румъния (19%) и по-висок в сравнение с Полша (9%). В този контекст е интересно, че българските банки отлагат значително повече предлагането дългови портфейли на пазара в сравнение с другите банки в региона на ЦИЕ. Това дава възможност за бъдещ растеж на дълговия пазар, смята Павел Шевчик, председател на управителния съвет на Kredyt Inkaso SA. Базираната в Полша международна компания за управление на дългове Kredyt Inkaso отчита увеличение на своя пазарен дял в България с още два закупени портфейла и нови бизнес направления: Събиране на вземания на телекомуникационни компании и Телемаркетинг услуги. Дружеството получава допълнителен достъп до средства за инвестиране в България в следствие на нов договор с международният фонд Agio Fund, който започва да инвестира в дългови портфейли в Централна и Източна Европа. Източник darikfinance.bg
 • законодателен процес на ЕС 0 Препоръчай (0) Bearish Neutral Bullish Европейското споразумение за създаването на фонд за спасяването на банки на стойност 55 млрд. евро се изправя пред предизвикателство от страна на Европейския парламент, който твърди, че замисленият от германците пакт нарушава основни закони на ЕС, пише Financial Times. В писмо до ротационното председателство на Европейския съюз ЕП определя междуправителственото споразумение за Банковия съюз като незаконно, защото заобикаля установения законодателен процес на ЕС. Отношението към Банковия съюз подчертава трудностите, които страните членки на ЕС ще имат, за да постигнат съгласие относно формата му до пролетта, когато ЕП ще прекъсне работа преди евроизборите. В края на декември финансовите министри от ЕС одобриха проект за пакта, който трябва да повиши доверието в кредиторите от региона. Фондът обаче бе критикуван, че не е достатъчно голям. Днес финансовият министър на САЩ заяви: „Ние не мислим, че е достатъчно голям. Ние не мислим, че е достатъчно бърз.“ Фондът, който ще набира средства от банките постепенно ще слее националните фондове в общ европейски в продължение на десетилетие, докато достигне 55 млрд. евро до 2026 г. ЕП настоява за опростяване на процеса за вземане на решения във фонда, който в някои случаи може да бъде много усложнен. ЕП иска по-силна, по-централизирана институция. Друго искане на законодателите е фондът да бъде завършен през 2018 г., както и да има достъп до кредитна линия за своето финансиране, които позиции не съвпадат с тези на Берлин. Източник investor.bg
 • „Идеята за банков съюз е по-скоро бягство от истинския проблем, а именно – публични финанси, които са извън контрол“, каза в предаването Investbook на телевизия Bulgaria On Air Георги Стоев, управляващ съдружник в Industry Watch. Той обясни, че има постоянен натиск държавните разходи да растат, да се спасяват конкретни индустрии или производители, а от друга страна се наблюдава стагнация на инвестиционната активност и работните места. „Това е натиск за дефицити, а те могат да се финансират само чрез дълг или инфлация. Ако пазарите са изгубили доверие към теб, като емитент на дълг, то остава единствено варианта да се печатат пари. Сега в еврозоната пари се печатат само от Европейската централна банка. Така че, в момента, в който успеем да контролираме правителствата, така че да има баланс, няма да го има този натиск върху парите, а оттам идеята за банков съюз ще отиде на заден план“, посочи експертът. По думите му идеята е лансирана от тези лобисти, които отказват да свият разходите си. „Някои страни като Германия се справят добре с дефицита и баланса, но това не е така в Италия, Франция или Белгия. Банковият съюз мести фокуса от важните неща, като твърде раздутия правителствен бюджет. Има реален риск този съюз да доведе до повече разходи за бизнеса на банките, включително и на потребителите на техните услуги“, добави Стоев. Той обясни, че основната промяна в политиките започна преди две години с кризата на гръцкия дълг. „Тогава голяма част от банките в Европа бяха с голяма експозиция към рискови активи, включително и към облигации, издадени от неплатежоспособни правителства. Най-засегнатите от това кредитни институции бяха тези във Франция. Тогава започна и борбата между френското и немското правителство за надмощие в Европа. Казано иначе – френските банки се опитаха да прокарат своите интереси чрез европейските механизми и техните загуби да бъдат покрити от данъкоплатеца или чрез инфлация или с друг субсидиран начин. Немската страна беше по-твърда и след множеството срещи на високо ниво, би могло да се каже, че вече ядрото на Европа не е Франция, Германия и донякъде Италия и Великобритания. Вече истинското ядро е само Германия“, обясни Георги Стоев. Според него в момента вътрешната политика във Франция е в сериозна криза. Президентът губи подкрепа, а управляващата партия започва леко да клони надясно. Това е ефектът от прекомерното увеличение на разходите без икономическа обосновка и повишението на данъците, допълни експертът. „Стана това, за което всички предупреждаваха. Една силно социална политика доведе до най-несоциалните ефекти. По всичко личи, че Оланд ще загуби властта, предизборният процес в страната вече е факт. Това от своя страна оказва влияние на европейско ниво под формата на нови сътресения, както и атаки срещу еврото. Проблемът с нестабилността донякъде се дължи на факта, че много индустрии, включително и финансовата продължиха да разчитат прекалено много на подкрепата от централните банки. В момента, в който централната банка на Франция загуби автономността си, се оказа, че финансовия сектор на някои страни не е в добро здраве“, допълни икономистът. Източник investor.bg
 • Европейската централна банка (ЕЦБ) ще иска банките да покажат капитал не по-малък от 6% от активите им, когато ги тества в условията на симулирана рецесия по-късно през годината, са разкрили двама представители на еврозоната, цитирани от Bloomberg. Мнозинството политици и експерти са постигнали консенсус за това изиискване по време на банковите стрес тестове, са заявили източниците на агенцията. Прагът за капитала обаче трябва да бъде съгласуван с Европейския банков регулатор (ЕБР), който координира тестовете. Някои страни също така може да окажата натиск за по-нисък праг. През 2011 г. ЕБР заложи праг от 5%, когато моделите за негативен сценарий не успяха да разкрият слабостите на банките, които по-късно фалираха. Президентът на ЕЦБ Марио Драги заяви, че е решен да убеди инвеститорите, че проверката на банките е задълбочена и достоверна, докато ЕЦБ се подготвя да поеме контрола над около 130 банки в еврозоната. „На пръв поглед прагът от 6% изглежда постижим и по-малкко амбициозен от това, което може би се е очаквало, но Драги бе много категоричен, че желае строги тестове“, коментира Антонио Гулиелми, анализатор на Mediobanca в Лондон. Говорител на ЕЦБ заяви, че крайното решение за прага относно капитала на банките трябва да бъде съгласувано с базираният в Лондон ЕБР. Той бе създаден през 2011 г., за да хармонизира банковите правила, като в него членуват надзорни органи от еврозоната и ЕС. ЕЦБ ще стане пълноправен член на ЕБР, когато започне да надзирава банките в еврозоната. Ако ЕЦБ установи, че потенциална рецесия би свила капитала на банките под 6% от рисково претеглените им активи, то те ще трябва да увеличат капитала си в рамките на определен период от време, за да подкрепят балансите си. Източник investor.bg
 • кредит 2 Препоръчай (0) Bearish Neutral Bullish Разпоредбите на Закона за потребителския кредит да се прилагат и за кредити на стойност под 400 лева, бе прието единодушно с гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите на първо четене в парламентарната Комисия по икономическа политика и туризъм. Промяната е продиктувана от злоупотреби на някои кредитодатели, предоставящи така наречени „бързи кредити”, които често се отпускат при неизгодни или неясни условия за потребителите, съобщи агенция Фокус. Регулирането на кредитите под 400 лв. ще гарантира еднаквата защита на всички потребители, независимо от стойността на отпускания кредит. Припомняме, че още преди седмици експерти по потребителско кредитиране и лични финанси масово съветваха в случай на взимане на бърз кредит потребителите да кандидатстват за суми над 400 лева. По този начин потребителят ще може да разчита на правата си, разписани му в Закона за потребителския кредит, както и в Закона за защита на потребителите, обясниха експертите. Източник investor.bg
 • UBS – най-голямата швейцарска банка, планира да увеличи активите на клиентите си във Великобритания през тази година в опит да засили присъствието си на пазара в Лондон, за да компенсира отдръпването на клиенти у дома, съобщава Bloomberg. За първите девет месеца на 2013 г. активите на британското звено на банката са нараснали с 15 на сто, съобщава Джейми Бродерик, който оглавява подразделението. Глобалната акция срещу избягването на данъците принуди швейцарското правителство да разхлаби законодателството, свързано с банковата тайна, а това отблъсна много от клиентите на местните банки. Това накара финансовите институции от Швейцария да потърсят начин да се разширят в чужбина. Във Великобритания има над 1,5 млн. милионери в долари, а много от заможните британци попадат в списъка на най-богатите хора в света, коментира Фил Кътс от Credit Suisse. Източник investor.bg
Публикувано в Банков бюлетин с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.