Category Archives: Банков бюлетин

Банков бюлетин 14.04-17.04.2014

46% от хората с ипотечен кредит не знаят как се образува лихвата
Проучване за употребата на ипотечни кредити ще бъде представено днес. Иван Стойков, старши финансов анализатор, е на мнение, че най-интерсеното, получено като данни е, че 42 процента от запитаните биха желали да ползват ипотечен кредит.

46 процента от ползващите ипотечен кредит не знаят как е образувана лихвата по кредита, съобщава БНР. Почти същия проецнт- 44, считат ,че тяхната лихва е фиксирана за целия период на кредита. А такъв продукт на се предлага. От резултатите се вижда, че хората са избирали сами банката, сами са проучвали офертата, доверявали са се на приятели, които обаче нямат нужното образование и опит. Самата култура при кандидатите за кредит преди 5-6 години е едната от причините за този резултат. Все по-голяма става частта от хора, които вече ще се доверят на съветите и препоръките на кредитните консултанти. Лека- полека финансовата култура се увеличава и се нядавам по-нататък във времето да няма такива изненадващи резултати. Източник profit.bg

Частният фалит – три години бедност, 10 години без собствен бизнес
Хора обявени от съда в частен фалит няма да имат право да управляват бизнес в следващите 10 години.
Това предвижда проектът на закона за частния фалит, който ще бъде публикуван за обществено обсъждане от правосъдното министерство до края на седмицата.
Изцяло новите разпоредби целят да се премахне фигурата на вечния длъжник, както и възможността кредитите да се наследяват от децата на длъжниците.

Ако реши да се ползва от текстовете на бъдещия закон, длъжникът трябва да знае, че ще търпи някои ограничения. Той няма да има право да регистрира търговски дружества и да участва в управлението им за период от 10 г. През същото време няма да може да се ползва повторно от разпоредбите на закона, пише „24 часа”.

Ще може да сигнализира съда обаче, ако след обявяването му във фалит, кредиторът продължи да го притиска чрез телефонни обаждания и писма да плаща непосилните дългове.

„Идеята е процедурата да се прилага спрямо добросъвестните длъжници, които са изпаднали в обективна невъзможност да плащат задълженията си”, обясни правосъдният министър Зинаида Златанова.

За изготвянето на текстовете е прегледана европейска практика. Потърсено е мнението на финансисти, банкери и юристи. „Нужен е баланс, който да донесе полза както за длъжниците, така и за кредиторите, които в рамките на 3 г. ще могат да получат поне част от дължимите им суми”, каза Златанова.

Обявяване във фалит ще може да поиска всеки, чийто дълг надвишава с 1/3 стойността на имуществото и очакваните му доходи за едногодишен период.

Става дума за задължения към банки, държавата и монополисти като топлофикация и енергийните дружества. От процедурата ще могат да се ползват и сключилите договор за заем от физически и юридически лица.

Натоварените с непосилни дългове ще подават в съда декларация по образец, в която подробно трябва да описват кои са кредиторите им, главниците и лихвите, размера на доходите си и с какво движимото и недвижимо имущество разполагат. На базата на тези данни магистратите ще преценява дали длъжникът отговоря на условията за обявяване във фалит.

„По силата на съдебното решение лихвите по задълженията спират да текат. Към Агенцията по вписванията ще бъде създаден специален регистър, в който ще се вписват обявените във фалит”, обясни Диана Вакарелска, шеф на дирекция законодателство към министерството на правосъдието. Кредиторите ще имат срок, в който ще могат да оспорват посочените от длъжника данни отнасящи се до доходите и имуществото им. Тези от тях, които не са включени в списъка, пък ще могат да поискат това.

В следващите 3 г. в специална сметка на длъжника ще постъпват всички негови доходи над определения несеквестируем минимум. Съдебен изпълнител ще е ангажиран с продажбата на имоти и вещи извън тези от първа необходимост, като хладилник, печка, легло и т.н. На продажба не подлежи единственото жилище, стига то да не е ипотекирано или да е прекомерно голямо за нуждите на длъжника.

Събраните пари по сметката ще се предоставят на кредиторите. Всички останали суми до размера на пълния кредит, които не са покрити, се погасяват. Източник darikfinance.bg


Частен съдебен изпълнител продава резиденцията на Тодор Живков край Русе
Резиденцията на Тодор Живков в лесопарка „Липник“ край Русе е предложена на търг. Това съобщи частният съдебен изпълнител Иван Хаджииванов. Първоначалната цена е около 400 000 лева, като се продават само сградите, тъй като земята е държавна собственост.
Резиденцията е собственост на наследниците на покойния Михаил Михов чрез фирма, която има големи задължения към лизингово дружество, е казал Хаджииванов, цитиран от БТА.

По думите му такъв имот се продава трудно, тъй като е отдалечен от града, пътят до него е лош и са нужни много средства за ремонт на сградите.

Към имота има интерес, вече е огледан от потенциални купувачи, уточни той.

Това не е първият опит за продажбата на резиденцията, но досега за продан е обявяван само един от домовете в нея, а сега – и трите домове в имота.

През 2009 г. бившата резиденция бе продадена от държавата на „Хотел мениджмънт“ АД срещу пет апартамента в новопостроена сграда в центъра на Русе до хотел “Данюб плаза”. Тогава всеки от двата разменени имота бе оценен на 1,2 млн. лева. Източник www.investor.bg


Европейският парламент днес ще одобри създаването на единен механизъм за оздравяване и закриване на банки, чиято цел е окончателна стабилизация на банковия сектор и предотвратяване на бъдещи финансови кризи. Механизмът е елемент от европейския банков съюз, и ще гарантира, че занапред данъкоплатците няма да поемат цената за спасяване на закъсали финанови институции. Тя ще бъде плащана от самите тях, чрез вноски в специален фонд. Акционерите също ще поемат част от загубите, като се очаква това решение да засили контрола от тяхна страна, съобщава БНР. Евродепутатите ще обновят и подсилят и текстовете в директивата за депозитите, която предвижда страните – членки на ЕС да гарантират спестяванията на стойност до 100 000 евро. Очакванията са, че с днешните решения ще се осигури защита на спестяванията на гражданите и ще се създадат условия за повишаване на доверието в банковия сектор, който на свой ред ще възстанови способността си да кредитира реалната икономика. Източник profit.bg

Да имаш пари в банката съвсем не означава, че средствата ни са достъпни 24 часа/7 дни в седмицата. В случай, че имаме нужда от заделените за „черни дни“ пари, най-вероятно е да можем да изтеглим веднага само част от тях. В голяма част от случаите това не е безплатно, а пък когато сумата е над определен праг (в повечето случаи над 2 – 3000 лв.), тегленето е свързано с такса, която може да надхвърля и 10 лв. В случай, че имате нужда от всичките си средства и те са над 5000 лв., но нямате време да подадете исканото от банката предизвестие за теглене, то това може да ви струва до 0.5 – 0.55% от желаното теглене. Справка на Profit.bg сред десетте най-големи банки в страната сочи, че едва четири от тях няма да вземат такса при теглене на суми до 2 000 лв. Това са Уникредит Булбанк, Сосиете Женерал Експресбанк и Алфа Банк. При Корпоративна търговска банка прагът е определен на 5 000 лв. Вижте още: Таксата на банките, която ще върви само нагоре При Банка ДСК тегленето ще ни струва 0.1%, или минимум 1 лв., докато в Обединена Българска банка таксата ще е 0.3%, но минимум 1 лв. Всяко теглене за суми до 2000 лв. от Райфайзенбанк ще ни коства 0.50 евроцента, докато при Първа инвестиционна банка, Пощенска банка и Централна кооперативна банка таксата е фиксирана на 1 лв. Какво обаче трябва да заплатим, ако сумата е над 2000 или повече лв? При Банка ДСК таксата е 0.25 до 0.42%, като това се определя от сумата и дали клиентът е подал предизвестие или не за желаната от него сума. Корпоративна търговска банка иска 2 дни предизвестие за суми над 5 000 лв. Ако то липсва, цената на теглената сума ще е 0.4%. Таксата при Уникредит Булбанк е фиксирана на 0.5%, докато при Сосиете Женерал и Алфа Банк е между 0.20 -0.50% и 0.40-0.50%, в зависимост от наличието или липсата на предизвестие. Клиентите на Централна кооперативна банка заплащат 1 лв. и 0.2% за суми над 5000 лв., докато при Първа инвестиционна банка таксата е 5 лв. за суми до 5 000 лв. и 5 лв. + 0.3% за сумите над тази граница. При Пощенска банка таксата варира от 0.35 до 0.45%, но минимумът е 10-12 лв., като той зависи от сумата и отново наличието на предизвестие. Райфайзенбанк пък ще ни начисли 0.55% върху горницата от 2000 лв., но минимум 3 лв. за тегленето. * Данните са от тарифите на съответните банки, публикувани на сайтовете им. Източник profit.bg

Какво става, когато закупим недвижим имот от публична продан с много тежести? Например възбрани върху имота и ипотека от банка. Дори новият собственик да има постановление за възлагане, банката може да отказва да заличи ипотеката, защото не си е получила парите.

Допълнително се усложнява положението, ако има и присъединени взискатели с вписани възбрани върху имота. Новият собственик може да влезе във владение на своето имущество, едва когато се заличат възбраните от съдебните изпълнители и се вдигне ипотеката върху имота от банката-кредитор. Какво следва?

Определено този въпрос е много интересен, коментира консултант Таня Китик. В разпоредбата на чл.175, ал.1 от ЗЗД пределно ясно е казано: с публична продан на недвижим имот всички ипотеки и вещни права, вписани в Имотния регистър по партидата на имота след първата ипотека, се погасяват.

Ако обаче по партидата на имота има вписани ипотеки или вещни права, предхождащи ипотеката, обезпечаваща вземането, по което е извършена публичната продан на имота, то тези предхождащи ипотеки или вещни права се запазват.

Вписването им може да бъде заличено от Имотния регистър само въз основа на изрично волеизявление, направено от ипотекарния кредитор и/или титуляра на съответното вещно право в предвидената по закон форма, подчертава специалистът.

В първия случай това е писмено съгласие с нотариална заверка на подписа на ипотекарния кредитор, а във втория – декларация за отказ от вещно право, изразена в писмена форма с нотариална заверка на подписа на титуляра му.

Във всички случай заличаването на вписвания на ипотеки става по съответния ред и във формата, предвидена от закона със съдействието на титуляра на правото. Съгласно хипотезата на чл.179 от ЗЗД заличаването на вписана ипотека се извършва въз основа на съгласие на ипотекарния кредитор, изразено писмено с нотариална заверка на подписите.

По думите на консултанта служебното заличаване на вписванията след извършване на публична продан на недвижим имот, позовавайки се на чл.175 от ЗЗД, е по-изгодно, тъй като единствената такса, която следва да се заплати, е таксата към Агенция по вписванията, Имотен регистър.

Когато заличаването се извършва въз основа на изрично волезявление на титуляра на правото, се заплащат и допълнителни такси. Ако заличаването на вписването на ипотеката се извършва въз основа на писмено съгласие на кредитора с нотариална заверка на подписите, се заплаща и нотариална такса, която е процент от материалния интерес (в случая – сумата на ипотеката).

За съжаление има разнопосочни становища в съдебната практиката, касаещи подобни казуси, допълва Китик. Това поражда трудности пред добросъвестни лица за заличаване на вписаните възбрани върху недвижимия имот, когато тези лица не получават съдействие от съответния съдебен изпълнител, наложил възбраната, заличаването на която се иска.

Вариантите в този случай са два, посочва експертът:

1) Обжалване на отказа на съдията по вписванията чрез придържане към позицията на съдебната практика, която приема, че чл.175, ал.1 от ЗЗД се прилага и при заличаването на вписани възбрани след извършването на публичната продан на недвижим имот.

2) Чрез предявяване на установителен иск, с който третото лице – купувач следва да поиска от съда да постанови съдебно решение, с което да бъде установено по отношение на конкретен взискател, че възбраната, наложена по негово искане, е погасена с извършването на публичната продан. Основанието за този иск се съдържа в чл.179 от ЗЗД. Източник pariteni.bg


Гратисен период от 3 дни, в който фирмите да се издължават, преди да им бъде наложен запор, поиска бизнесът от депутатите.

„Може да се помисли върху това предложение“, съобщи депутатът от БСП Страхил Ангелов, който внесе промени в Закона за частния съдебен изпълнител в парламента. Ангелов обаче допълни, че текстът трябва да бъде внимателно прецизиран, той като има и недобросъвестни длъжници.

„Във въпросния гратисен период е възможно фирмаджии да прехвърлят всичко другаде и в крайна сметка кредиторът да няма какво да вземе“, коментира още Ангелов.

Червеният депутат смята още, че в момента банките са в привилегирована позиция, тъй като си вадят изпълнителен лист спрямо длъжника по съкратена процедура. „Те не ходят в съда да доказват има ли задължения или не, а го правят само на база счетоводни книги. Затова настоявам за промени и в ГПК и отмяна на част от чл. 417, който засяга точно този проблем“, обясни още Ангелов. Той настоява и да се намалят таксите на съдебните изпълнители.

„Предложил съм рамка, която да намери място в закона. Не съм разписал всяко перо само по себе си, защото се прави с подзаконов нормативен акт“, обясни още червеният депутат. Според него не може сумата на всички такси да е над половината от вземането, защото е вид услуга.

Проектът му предвижда и да няма пропорционална такса по дълг, който е платен в срока за доброволно изпълнение. Междувременно стана ясно, че Камарата на частните съдебни изпълнители са поканили на среща работодателските организации, за да обсъдят заедно предлаганите от БСП законови промени.

„По принцип сме съгласни, че има нужда от преразглеждане на част от таксите, събирани от частните съдебни изпълнители, но искаме да чуем и тяхното мнение, преди да вземем становище“, коментираха представители на работодателските организации.

„Тези такси водят до свръхпечалби за съсловието, които обаче са за сметка на длъжниците. В същото време не трябва да се допуска тези такси да бъдат дотолкова орязани, че да убият съсловието“, коментира Васил Велев, председател на АИКБ. Той посочи, че като цяло бизнесът е доволен от въвеждането на статута на частните съдебни изпълнители.

Те са направили много по-бърз процеса по събиране на вземанията на фирмите. Това е и причината държавни и общински структури също да предпочитат частните съдебни изпълнители пред държавните, каза още Велев. Източник pariteni.bg


До края на годината таванът за лихвите, засягащ най-вече т.нар. бързи кредити, да бъде променен като размер или премахнат, очаква Тихомир Тошев.

Според изпълнителния директор на Кредит Център приетите преди дни законови промени няма да причинят „големи беди“ на кредитирането в страната, но и големи ползи не трябва да се очакват от тях.

Тошев прогнозира излизането на голяма част от фирмите за бързи кредити в сивия сектор. „В момента оскъпяването на 100 лева взети за един месец е 30 лева, т.е. след месец човек трябва да върне 130 лева. Слагайки таван от 50,5 % означава, че тези фирми срещу отпуснати 100 лева трябва да получават в края на месеца 104,20 лв. 4,20 лева не може да бъде достатъчен приход, който да покрие всички разходи на тези фирми“.

Така въведеният таван на лихвите ще върне отново възможността фирми и хора от сивия сектор да започнат да дават такъв тип кредитиране.

„Много се надявам и политиците да оценят в следващите месеци какво точно са направили, гласувайки такъв таван и как той се е отразил на отделните сегменти в кредитирането. И се надявам, че до края на годината това ще се промени – таванът ще бъде променен или ще бъде премахнат, за да се осигури нормално функциониране на този бранш“, коментира Тихомир Тошев.

Той прогнозира, че цената на кредита ще остане същата, като някои такси ще изчезнат, но ще ги видим в посока по-висока лихва или в такси с други имена. Няма как законодателно да се променят лихвите, напомни експертът.

Пазарните индекси, върху които се формират лихвите, в момента заради кризата са на исторически ниски нива. Така че оттук нататък те ще започнат да растат, движението на лихвата при всички положения ще бъде нагоре – с бавни стъпки, но нагоре, коментира още Тихомир Тошев.

Нивото на необслужваните кредити се стабилизира през 2013 г. и вероятно няма да нараства, счита експертът. От лошите кредити трябва да извадим урокът, че неправилно преценените задължения спрямо доходите ни, може да ни донесе сериозни проблеми, допълва той. Източник darikfinance.bg


Всички сме наясно с доста лоши практики с частните съдебни изпълнители, ще има и законови промени в тази връзка. Това заяви министър-председателят Пламен Орешарски на традиционната среща с неправителствени организации.

Премиерът обясни, че се готви и закон за евентуален личен фалит и защита от кредитори. В него ще има и гаранции, че човек няма да бъде длъжник до живот. Но, не трябва да се гледа само едната страна, „защото банките ни трябват, без тях няма развитие“.

Орешарски коментира и писмото от ЕК относно процедурата за отнемане на лицензите на ЕРП-тата, като подчерта, че е дошло два дни след посещението на лидера на най-голямата опозиционна партия в Берлин, където се е срещнал с еврокомисаря по енергетиката Гюнтер Йотигнер.

„Надявам се да е случайно, защото не вярвам, че български политик ще взима отношение в спора между НЕК и ЕРП-тата“, каза премиерът. Източник darikfinance.bg


Предсрочното погасяване на кредит без такса означава узаконяване на безплатното нарушаване на договорите. Това заяви в интервю за Дарик председателят на Асоциацията на търговските банки у нас Левон Хампарцумян. По думите на банкера лихвите и по кредитите, и по депозитите имат тенденция на бавно понижение, но с допълнителните административни регулации потребителите няма да бъдат по-защитени, но пък инвеститорите ще потърсят по-предвидима среда извън България.

Хампарцумян бе категоричен, че въвеждането на таван на годишния процент на разходите по кредитите няма да повлияе банковата система, но в сектора на бързите кредити ще предизвика „бум на кварталното лихварство“, което ще бъде „чисто криминално“.

Условията по договорите за кредит, особено за дългосрочните заеми, каквито са ипотеките, трябва да са гъвкави, категоричен бе банкерът Левон Хампарцумян. А с новите текстове, които позволяват предсрочното погасяване на кредит без такса с изключение на първата година, когато банката ще получава до 1 % от заема, няма да стимулира конкуренцията между банките и по-лесното рефинансиране.

„Предсрочното погасяване е нарушаване на договор, което би трябвало да има някаква компенсация. Ако ние узаконяваме безплатното нарушаване на договор, мисля, че не е добра идея, но освен това ние имаме държавни такси, нови оценки, нотариални такси и т. н. Всичко това трябва да бъде направено безплатно, за да стане толкова лесно, колкото депутатите си мислят“, обясни Левон Хампарцумян.

Той допълни, че в момента тенденцията за лихвите и по депозитите, и по кредитите е плавно надолу. За новата формула за изчисляване на лихвите по кредитите той заяви:

„Не мисля, че е ясна на потребителите, защото това предполага определени професионални познания. Също така тези смешни текстове за размера на шрифта – ако вие не разбирате един език, например финландски, и един текст е написан с дребен шрифт на финландски, и аз ви го напиша с много голям шрифт, той няма да стане по-разбираем“.

Въвеждането на таван на годишният процент на разходите не засяга банките, тъй като те работят на много по-ниски лихвени равнища от тавана.

„По-глобално погледнато този таван може да предизвика бум на кварталното лихварство, което ще бъде чисто криминално“.

Честата промяна на законодателството води до несигурност на средата, а това не е в полза на конкурентоспособността на икономиката ни, допълни Хампарцумян. Източник darikfinance.bg


Американската икономика бавно се движи към пълното възстановяване на заетостта и здравословно ниво на инфлацията и ще ги постигне до края на 2016 година, прогнозира председателят на Федералния резерв Джанет Йелън в реч пред Икономическия клуб в Ню Йорк.

Председателят на ФЕД коментира, че в тази връзка промяната в основния лихвен процент в САЩ ще зависи от това доколко американската икономика изпълнява целите относно заетостта и инфлацията, пише Reuters. Резервът ще отговори на променящите се икономически условия, преценявайки и кога да затегне монетарната политика след години на безпрецедентни стимули.

Премахването на стимулите са нужди, за да не бъдат превишени поставените цели, обясни още Йелън и допълни, че непредсказуеми събития могат да променят курса на институцията

Централната банка на САЩ е разочарована от бавното възстановяване на американската икономика от рецесията и ще се стреми към максимална устойчива заетост и инфлация до 2% (от около 1% в момента), отбелязва още Reuters.

Устойчивото ниво на заетостта е хората без работа да бъдат около 5,2 и 5,6% от трудоспособното население, допълва CNBC.По последни данни нивото на безработицата в САЩ достигна 6,7% през март.

Медиите в САЩ коментират още, че със своята изява Йелън се опитва да осигури подкрепа на монетарната си политика от един от най-важните поддръжници на Федералния резерв – Wall Street.

Американската икономика преодолява зимните спадове

Междувременно Федералният резерв публикува и своята Бежова книга, отчитаща икономическата активност в страната. Данните показват ръст на активността в повечето райони в САЩ. Икономиката на страната вече преодолява негативите от тежката в метеорологично отношение зима, макар и в някои части на страната все още да се усеща влиянието на рекордно ниските температури и снежните преспи, коментира USA Today.

Вътрешното потребление и наемането на нови служители се ускорява и ефектите за икономиката могат да имат допълнително проявление до края на месеца. Продажбите на автомобили се подобряват, както и промишлеността и финансовите услуги, става ясно още от доклада. Данните за пазара на недвижими имоти са „разнообразни” за различните региони. .

Бежовата книга отчита разширяване на икономическата активност в 10 от 12 икономически зони в периода от 24 февруари до 7 април. В предишния доклад ръст имаше само в осем области. В по-голямата част от страната ръстът е „скромен или умерен”, но пък спад има само в Кливланд и Сейнт Луис. Студеното време все още оказва влияние върху потреблението и продажбите в Кливланд. Източник investor.bg


България ще бъде домакин през 2015 г. на редовните срещи на групата страни в Международния валутен фонд (МВФ) и в групата на Световната банка, в която страната е включена. Това става ясно от решение на правителството, с което то се съгласява на домакинството.

Правителството упълномощи министъра на финансите и управителя на Българската народна банка, в качеството им на управители за страната в тези институции, да уведомят международните финансови институции и групата страни за домакинството, съобщи пресцентърът на кабинета.

В рамките на членството си в МВФ и в организациите от Групата на Световната банка България принадлежи към група от държави, интересите на които се представляват от общ изпълнителен директор.

Съгласно установената практика, страните от групата провеждат редовни заседания с домакин – страна-членка, които се използват като възможност за дискусии и размяна на мнения и позиции по въпроси от общ интерес.

В срещите участват изпълнителните директори за групата в МВФ и Световната банка, представители на ръководството на международните институции, както и делегации на страните-членки, включващи управителите и заместник-управителите за съответните страни.

Последното домакинство на България на подобни срещи е през 1999 г. Източник investor.bg


Втората по големина американска банка Bank of America Corp. (BofA) отчете загуба през първото тримесечие на новата година след уреждане на спорове, свързани с ипотечните облигации, пише Bloomberg.

Загубата за първите три месеца на 2014 г. възлиза на 276 млн. долара, или 5 цента на акция. За сравнение, за същия период на миналата година банката бе на печалба от 1,48 млрд. долара, или по 10 цента на акция. Изгладената печалба е 35 цента на акция, като се оказва над прогнозираните 27 цента на акция от 12 анкетирани от Bloomberg анализатори.

В резултатите са включени плащанията по претенциите, свързани с търговията с ипотечни облигации, предявени от един от най-големите облигационни застрахователи в САЩ Financial Guaranty Insurance Co. (FGIC).

Вече пет години изпълнителният директор Брайън Монихан разчиства баланса на BofA, след като покупките на дъщерната Countrywide Financial Corp., осъществени от неговия предшественик, напълниха банката с лоши ипотеки за милиарди долари.

Споровете относно ипотечните кредити и възбраните са стрували на банката повече от 50 млрд. долара. Към сумата е включено и плащането, с което се покриват загубите, причинени на Fannie Mae и Freddie Mac, след продажбата на ипотечни облигации.

След като разреши случаите с федералните ипотечни кредитори Fannie Mae и Freddie Mac, които датират от 2011 г., банката приключи един от най-големите правни спорове, който водеше. Всичко приключи с изплащането на 57,5 ​млрд. долара за покритие на загубите от продадените ипотечни облигации.

Миналия месец банката получи одобрението на Федералния резерв на САЩ за разпределянето на по-висок дивидент. Тримесечният дивидент от 5 цента за акция, повишен от 1 цент, ще бъде придружен от обратни покупки на акции за 4 млрд. долара.

Другите три най-големи американски банки вече оповестиха своите междинни финансови резултати. Wells Fargo отчете 14% ръст на печалбата през първото тримесечие, Citigroup изненада приятно анализаторите, а тримесечната печалба на JPMorgan Chase спадна с 18,5%.

Така единствено BofA от четирите най-големи американски банки отчете загуба през първото тримесечие. Източник investor.bg


Акционерите на Еврохолд България АД 4EH/EUBG са гласували вчера компанията да стане поръчител по кредит за до 15 млн. евро от VTB Bank Austria към Евролийз Ауто ЕАД, съобщи холдингът чрез Бюлетин Investor.bg. Kредитна линия е за оборотно финансиране на лизинговата дейност на кредитополучателя.

Евролийз Ауто ЕАД е от групата на Еврохолд България АД. Дружеството има лизингов портфейл в размер на 24 млн. евро към края на 2013 г., като в това число влизат 3 476 автомобила, отдадени на лизинг. Компанията има 21 клона и 35 служители. От 2007 г. лизинговото направление на Еврохолд България има дейност в Румъния, а от 2008 г. и в Македония.

Планира се усвояването да е до 12 месеца от подписването на договора за кредит, а крайният срок за издължаване да е 65 месеца от датата на подписване на договора за кредит, но не по-късно от 31 май 2019 г. Погасяването ще е на тримесечни вноски, като средният размер на погасителната вноска след усвояване на целия размер по заема ще е 714 хил. евро. Договореният размер на лихвата е 3-месечен Юрибор плюс надбавка от 4,75%.

Еврохолд България АД
Последна цена: 1.085 лв.
4EH/EUBG
Актуално към 15:29/16.04.2014 г.
Профил на компанията Коментари във форума
Следвай компанията
Освен кредитополучателя Евролийз Ауто ЕАД, страни по сделката ще са още Евролийз Груп ЕАД (поръчител), Авто Юнион АД (поръчител) и Еврохолд България АД (поръчител). Еврохолд България АД разчита на интеграцията между компаниите си за лизинг, застраховане и продажби на автомобили, поради което поръчители по кредита ще бъдат холдингът, лизинговият подхолдинг и подхолдингът от авто-дилъри.

Еврохолд България АД отчете консолидирана печалба на групата от 1,1 млн. лв. за 2013 г. след загуба от 9,2 млн. лв. за 2012 г. Консолидираните продажби се увеличиха с 20% на годишна база до 558 млн. лв. за миналата година.

Акциите на Еврохолд България АД поскъпват с 21% от началото на годината и със 7% за последните 12 месеца до 1,07 лв. за брой и 135,9 млн. лв. пазарна капитализация. Източник investor.bg


Украинската централна банка забрани временно на 14 опериращи на територията на страната банки да участват на междубанковия пазар, посочи регулаторът на официалния си уебсайт. Имената на кредиторите все още не са уточнени.

„Националната банка взе решение да забрани временно на 14 банки да извършват трансакции на междубанковия пазар. Действията си тя осъществява, вземайки предвид дестабилизиращия ефект на нивото на валутния курс на гривната, който се прилага от тези банки на междубанковия пазар, както и формирането на негативни очаквания за бъдещата динамика на обменния курс“, се казва в изявление на регулатора, цитирано от ИТАР–ТАСС.

Според Украинската централна банка мярката има за цел да стабилизира пазарните очаквания за обменния курс на парите и да насърчи приемането на по-информирани решения за управлението на валутния пазар.

През февруари институцията прибегна до разхлабване на контрола върху паричния пазар. Едновременно с това регулаторът запази равнището на ликвидността в банковата система и затегна мерките спрямо валутните спекуланти.

По време на вчерашната търговия официалният курс на гривната достигна историческия максимум от 12,98 за един долар, което разшири поевтиняването на украинските пари спрямо американската валута от 1 януари досега до над 60 на сто.

В днешната търговия гривната подобрява леко позициите си, спадайки до под 12 за долар. По-рано тази седмица Централната банка на Украйна увеличи неочаквано основния си лихвен процент на фона на повишената ценова нестабилност. Ставката бе покачена до 9,5% спрямо досегашните 6,5 на сто. За последно институцията коригира равнището през август 2013 г.

Централните банкери коригираха също така и ставката по овърнайт депозитите до 14,5% от 7,5 на сто. Ходът отново бе свързан с очакваното засилване на стабилността на местното парично средство. Източник investor.bg


Председателят на Федералния резерв Джанет Йелън съобщи, че се обмисля затягане на изискванията за капитала на най-големите банки в САЩ, предаде Bloomberg.

Резултатите от проучване на Базелския комитет „подкрепят виждането, че може би има място за по-високи капиталови и ликвидни стандарти за най-големите банки, отколкото действат в момента“, коментира Йелън.

„Затягането на капиталовите изисквания, основани на риска, както и на изискванията за ликвидност, биха имали определени икономически ползи“, допълва Йелън.

Председателят на Фед подчертава, че членовете на ръководството на американската централна банка „обмислят допълнителни мерки, които да адресират тези и други остатъчни рискове“.

Някои от мерките – като например изискването за по-висок капитал, стабилно финансиране или държането на по-високо ликвидни активи, най-вероятно ще важат само за най-големите и сложни банкови организации.

Според Джанет Йелън стандартите за ликвидност на банките, създадени от Базелския комитет, са „важна стъпка напред, но не адресират напълно опасенията за финансовата стабилност“. Те обаче са основа за по-нататъшни реформи, заключава тя, цитирана от Ройтерс.

Миналата седмица американският регулатор и Фед завишиха изискванията за капиталова адекватност за осемте най-големи банки в страната като част от усилията за предотвратяване на нова криза. Източник investor.bg


Всеки, който пребивава законно в Европейския съюз (ЕС), ще има правото да открие собствена основна платежна сметка, според нови правила, гласувани от Европейския парламент (ЕП), съобщава пресслужбата на представителството на парламента в София.

Това право няма да може да се нарушава на базата на националност или място на пребиваване.

Промените в нормативната уредба ще гарантират, че таксите и условията за всички платежни сметки ще бъдат ясни и лесно съпоставими, а потребителите ще могат лесно да сменят една разплащателна сметка с друга, която предлага по-добри условия.

Основните платежни сметки трябва да се предлагат от всички или от достатъчен брой кредитни институции, посочва се в приетите текстове. Всички, които пребивават законно в ЕС, включително и тези, които нямат постоянен адрес, ще имат правото да откриват своя основна платежна сметка.

Държавите членки обаче ще могат да изискват от потребителите да изяснят причината и целта, поради която искат да открият своя платежна сметка в точно определена страна от ЕС.

Всеки, който иска да открие своя платежна сметка, ще разполага с ясна информация за таксите и лихвените проценти и лесно ще може да ги съпостави с условията, предлагани от други кредитни институции. Самата информация трябва да бъде стандартизирана в целия ЕС.

Основните платежни сметки ще дадат възможност на потребителите да извършват плащания, да теглят пари в брой или да извършват платежни операции в рамките на ЕС, включително и трансакции с платежна карта и интернет покупки.

Държавите членки могат да решат, че платежната сметка за основни операции не включва овърдрафт или да ограничат сумите, които могат да бъдат теглени чрез овърдрафт.

Потребителите освен това ще могат да прехвърлят основната платежна сметка от една банка в друга. Банките ще бъдат задължени да възстановят всички финансови загуби, които са пряк резултат на грешки в процеса на прехвърляне на платежната сметка.

За да влязат в сила, новите законодателни текстове трябва първо да бъдат официално одобрени от държавите членки, които след това ще имат 2 години да ги транспонират в националното законодателство. Източник investor.bg

Банков бюлетин 07.04-11.04.2014

Личният фалит – цялото имущество и доходите за три гони напред
Цялото ти имущество, без най-необходимото за живот, както и доходите за три години напред ще стават собственост на кредиторите ти, ако поискаш да бъдеш обявен във фалит.

Това предвижда проектът на Закона за защита при свръхзадълженост на физическите лица на Министерството на правосъдието, станал известен като закон за частния фалит, пише „Труд“.

В проекта не се говори за фалит или несъстоятелност, а за специфична защита. Право на нея имат всички физически лица, които данъчните приемат за местни. Това са не само българските граждани, но и чужденците, които пребивават у нас повече от 183 дни през всяка година, и командированите в чужбина. Изрично е уточнено, че едноличните търговци и неограничено отговорните съдружници нямат право на личен фалит. Това обаче отваря вратата бизнесмени, които са натрупали дългове не само на фирмата си, но и като физически лица, също да се ползват от закрилата на новия закон, ако например имат ООД.

Първото условие да поискаш закрила при свръхзадълженост е да си добросъвестен. Това според проекта означава да не си натрупал дълговете си нарочно, поради разточителство, заради умишлено престъпление или с цел да увредиш някой от кредиторите си. В документа няма отговор какво например означава да си живял разточително, нито се казва как ще се определя това.

Какво всъщност означава да си свръхзадължен? Според проекта такъв е всеки, чието „имущество и разумно очаквани доходи не са достатъчни, за да покрият паричните му задължения“.

Несъответствието трябва да е значително и очевидно, което за авторите на закона означава „превишаване на задълженията над стойността на имуществото и очакваните доходи с повече от 1/3″.

И ако е ясно как се оценява имущество, в проекта няма насока колко занапред ще се гледат доходите, за да се прецени дали човекът е свръхзадължен. Така няма как да разбереш дали, ако дължиш на банки 100 000 лв., имаш апартамент, който струва 50 000 лв. и получаваш 800 лв. заплата, влизаш в тази категория. Няма и никакво ограничение за размера на дълговете, за които можеш да поискаш фалит. Източник darikfinance.bg


Българи перат пари от източване на банкови сметки, стотици ужилени чужденци
Международна схема за пране на пари, която е минавала и през България, е била разбита, съобщи в Русе главният секретар на МВР главен комисар Светлозар Лазаров.
Към момента са повдигнати обвинения на 8 души – шестима мъже и две жени, на възраст между 30 и 40 години, като двама от тях са оставени в ареста. Всички те са български граждани, а установената до момента щета е на стойност над 1 млн. евро.

Става дума за трансгранична престъпна група, която от 2011 г. източва сметки на чуждестранни граждани.

Схемата е следната – чрез вирус „троянски кон“ се получва достъп до интернет сертификатите на съответните клиенти на банките и паролите и потребителските им имена, след което хакери правят преводи към специално отворени сметки на лица и търговски дружества.

Т.нар. финансови мулета имат по 3 до 6 сметки в различни банки, откъдето парите се пренасочват към крайните получатели, които са чужди граждани. Преводите са били в размери от 1000 до 250 000 евро, а потърпевшите са граждани от различни страни от Европа, САЩ и Австралия, уточнява БГНЕС.

Сигналът е подаден от банки, които са установили, че се правят опити за неправомерни трансфери на пари. Обвиняемите българи са били свързани с лица, на чието име са били откривани фиктивните сметки и са оперирали с парите на територията на България.

През уикенда следователите от ОД на МВР-Русе са извършили претърсвания, обиски и изземвания на 36 адреса, като са били задържани 5 души. Подобни претърсвания са извършени и във Варна, където също е действала престъпната група. Иззети са мобилни телефони, различни електронни устройства, дебитни карти, както и 5 автомобила, за които се предполага, че са закупени със средства от престъпната схема. Става дума за пране на пари в особено големи размери, обясни окръжният прокурор на Русе Огнян Басарболиев.

Предстоят още доста следствени действия, за да се установят участниците от чужбина в схемата, както и компютърните специалисти, които са действали като хакери. Все още не са установени и фактическите получатели на сумите. Потърпевши от измамата са стотици чуждестранни граждани. Източник darikfinance.bg


Депутатите не решиха най-обидния за хората проблем с банките
Покрай някои иначе крайно наложителни промени, които направиха в Закона за потребителския кредит, депутатите пропуснаха да премахнат със задна дата най-обидните клаузи, които засягат най-болезнено клиентите на банките.
Така те за пореден път не си свършиха обществената работа да наложат дълго чаканата от стотици хиляди българи равнопоставеност с финансовите институции, които към настоящия момент са ги кредитирали с цели 18,5 милиарда лева.
Безспорно отпадането на поробващата такса за предсрочно погасяване е добра новина и срещу нея няма как да има разумен аргумент. Това, че финансовите институции си я били калкулирали като бъдеща печалба, от която сега ще бъдат лишени, звучи крайно неубедително от устата на икономисти, които демонстрират зле прикрити обвързаности, ясно насочени срещу обществения интерес.

Още повече че финансовият интерес на банките е възможно най-защитеният у нас. Единствено те не само не пострадаха, но и продължиха да печелят добре в годините на криза въпреки бума на лоши кредити, който допуснаха.
Фактът, че отпада таксата за предсрочно погасяване и за вече сключени в миналото кредити, е направо изумителен – трудно е да повярва човек, че е приета от българския парламент. Същият, който услужливо придремваше в последните 6 години, в които банките наложиха порочната практика (забранена навсякъде в страните от ЕС) едностранно да се променят лихвите по кредитите.

Това всъщност е основният проблем, който мъчи кредитополучателите. И ако още Симеон Дянков го бе решил, вместо да се чуди още в кой джоб на българина да бръкне алчно, хората щяха да преживеят по-леко най-тежките години на кризата.
Защото в зависимост от размера на кредита всяко домакинство в страната с едностранно покачените от банките лихви точно в този период бе принудено да плаща всеки месец извънредно и незаконно между 50 и 250 лева.
Вижте колко прости са цифрите. При кредит от 40 000 лева такса от 3 процента за предсрочно погасяване прави точно 1200 лева. В същото време от неправомерно увеличена с 200 лева месечна вноска за една година се натрупват 2400 лева загуби за клиента. Двойно повече. А и сумата продължава да набъбва с всеки месец и година до крайното издължаване.

Сега, въпреки че и двата проблема са болезнени, сами преценете коя промяна е по-наложителна за хората – цивилизовани правила за определяне на лихвата по кредита или премахването на еднократната такса за предсрочно погасяване?
Естествено, първото.

И все пак трябва да отбележим, че приетият сега Закон за потребителския кредит е голяма и твърде неочаквана крачка към връщането на изгубената равнопоставеност между банки и клиенти.

А забраната за злоупотреби по бъдещите кредити е ясно признание за допуснатия от държавата произвол с хората в близкото минало и настоящето. Произвол, който депутатите отказаха да решат в минало време.
Сега обаче народните представители трябва зорко да следят каква ще е реакцията на финансовите институции. Да се парират своевременно всякакви опити за поява на нови такси и скрити капани в договорите.

Защото никой няма интерес от напрежение в банковото кредитиране, което в условията на криза има риск да ескалира и излезе извън контрол. Източник 24chasa.bg


Отпадат наказателните лихви за предсрочно погасяване на кредити по нови и стари договори, реши парламентът като прие окончателно текстове от закона за потребителския кредит. Депутатът от левицата Янаки Стоилов обясни, че новите правила важат както за договори за кредити, които тепърва ще бъдат сключени, но и за вече действащи.

„Банките да имат възможност да начисляват такса за преизчисляването, но това ще действа по начина, по който и за новите кредити. Така че се запазва правната и финансова стабилност. Сега сключените договори да остават в сила, но с възможност кредитополучателите да погасят своите задължения без те да бъдат облагани с тези допълнителни такси или неустойки”, обясни Стоилов.

„По този начин се запазва стабилността на банковата система. Едновременно с това може да бъде раздвижен кредитният пазар, защото някои могат да погасят сегашните си задължения и да сключат нови договори. Те могат просто да предложат погасяване на задълженията, това включително се отнася и за бързите кредити, по които тези лихви са много високи. Така че те могат да предпочетат да ги погасят без да бъдат начислявани такива допълнителни средства”, каза още депутатът.

„Правото по начало се основава върху принципа, че трябва да се стимулира доброволното и срочно изпълнение, дори и предсрочното изпълнение. Този принцип е променен през изминалите години, че този, който си изпълнява задълженията трябва да плати и нещо задължително за тях. Единственият ефект от това може да бъде намаляване на печалбите на някоя от банките, но в никакъв случаи те няма риск да загубят средствата, които им се полагат. Т.е. при тях ще постъпват средства, а няма да излизат”, коментира Стоилов. Източник darikfinance.bg


Кредитополучателите ще могат да погасят предсрочно свои задължения към банките без да плащат неустойка или обезщетение, реши парламентът с окончателното приемане на Закона за потребителския кредит. Текстът за предсрочното погасяване засяга и сключени преди датата на публикуване на закона в „Държавен вестник“ договори за кредит. Така всеки ползвател на кредит, който е погасил поне 12 вноски, ще може да заплати предсрочно и целия размер на кредита, без да плаща неустойки или обезщетение. С новоприетите текстове на Закона за потребителския кредит няма да се прилагат в останалата си част към стари договори, гласуваха народните представители. Така таванът на лихвите, който предизвика най-много спорове, няма да важи за вече сключени договори. По този начин се запазва правната и финансовата стабилност, като кредитополучателите все пак ще могат да погасят стари кредити без такса, след което да сключат нови договори по новия закон, обясни зам.-председателят на БСП Янаки Стоилов. Запазва се стабилността на банковата система, но едновременно с това може да бъде раздвижен и кредитният пазар, обясни още Стоилов, цитиран от БГНЕС. Източник profit.bg

След повече от 12 години работа Microsoft решиха, считано от 8 април 2014 г., да прекратят поддръжката на Windows XP. Повод за паника няма, уточняват от БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ. Банкоматите, работещи с Windows XP, ще продължат да работят и след тази дата. Най-големият риск от спирането на поддръжката е това, че компютрите, които са свързани към публични мрежи ( напр. интернет) ще бъдат по-чувствителни към хакерски атаки, тъй като Microsoft спира да актуализира защитата на операционата система. „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ напомня, че АТМ терминалите работят в частни, защитени мрежи, които нямат достъп от интернет. Операционната система Windows XP, работеща върху тях, е с множество рестрикции и не може да бъде сравнявана с тази, инсталирана на обикновен персонален компютър. Много от банкоматите са защитени и с допълнителен софтуер, който не позволява каквито и да е промени в софтуерните компоненти на АТМ устройството, както и стартирането на неавторизирани приложения. В допълнение, операционната система на банкомата е с наложени строги политики за сигурност, които са съобразени с добрите практики по информационна сигурност. Това на практика означава, че няма непосредствена опасност за банковата система и картодържателите могат да бъдат спокойни, когато използват банкомат. Източник profit.bg

Малко е обидно за банкерите да се слага таван на лихвите в една страна-членка на ЕС като България, заяви по БНТ председателят на Комисията по бюджет и финанси в парламента депутатът от ДПС Йордан Цонев.

Той даде пример, ако дойде някой чуждестранен банкер и да попита българския си колега защо лихвите тук са с таван 50%, при условие че никъде не е така, вие да не би да давате повече от 50% лихви. Това е несериозно, каза Цонев.

В бизнеса има фирми за кредити, които работят на пазара чисто, има и такива, които са рекетьорски фирми и мародерстват хората. Има опасност да стане този бизнес чисто лихварски, извън закона, предупреди депутатът.

Той каза още, че при бързите кредити няма гаранции и това е причината около 30% от тях да не могат да се върнат. Точно затова, според Цонев, трябва да има строги регулации, за да може този бизнес да бъде чист.

Над 2 млрд. лв. бързи кредити са взели българите, посочи депутатът. Той посъветва хората да четат условията на договорите. Хората ясно трябва да виждат какво взимат. Цонев съобщи, че от финансовата комисия са направили предложение на всяка страница от договора да има подпис на кредитополучателя, така той ще има възможност внимателно да го прочете.

Йордан Цонев заяви, че от бюджетната комисия в парламента готвят промени, свързани с регулаторните органи, защото те нямат достатъчно капацитет да прилагат законите.

Има предложение Комисията за защита на потребителите да се раздели в два департамента – срещу монополите, антитръстово, и в защита на потребителите, като двата департамента трябва да работят синхронно.

Чакаме съглaсувателна процедура, очакваме и ЕК да се произнесе, съобщи председателят на Комисията по бюджет и финанси и допълни, че целта е да се усили мощта на тези органи, които се борят срещу монополите и се борят за правата на потребителите. Източник darikfinance.bg


Странно е, че антимонополното законодателство се прокарва в парламента по инициатива на отделни народни представители, а не на Министерски съвет, където промените се подготвят от ресорния министър и се съгласуват с останалите министерства. Това отбеляза в коментар на промените в отношенията кредитор-длъжник омбудсманът Константин Пенчев, който гостува в „Здравей, България“ по Нова телевизия.

По думите му така няма да се приемат изменения без нужната експертиза и няма да се стига до икономически непремерени решения.

Пенчев обаче не възприема предупрежденията, че въвеждането на таван за лихвите по потребителските кредити ще доведе до поява на лихвари, които ще изместят фирмите за бързи кредити. Той отбеляза, че лихварството и сега е забранено, а държавата трябва да си е на мястото и да залавя лихварите, съобщава NovaNews.bg.

Константин Пенчев подкрепи съществуването на частни съдебни изпълнители, но отбеляза, че балансът трябва да отиде в полза на длъжника, защото заради много високите такси, които събират те, се стига до случаи, в които дълг от 900 лева може да нарасне до 6000.

„Трябва да се въведе някакъв регламент, да има таван на таксите на съдебните изпълнители и по-голяма възможност длъжникът да се защити“, категоричен е Пенчев, който даде пример с невъзможността в момента да се обжалват оценките на имотите, които се продават заради непокрита ипотека. Пенчев се обяви в подкрепа на предложението на депутати банките да бъдат лишени от привилегията да продават ипотекиран имот, без да се е произнесъл съдът.

Омбудсманът на републиката даде пример с Испания, където е имало подобно законодателство, но съдът в Люксембург се е произнесъл, че то противоречи на европейското. Пенчев е на мнение, че подобно на кралството, и у нас трябва да се въведат промени, които защитават жилището на длъжник, когато то е единствено. Източник darikfinance.bg


Хората със стари ипотечни кредити вече ще могат да предоговарят таксите, неустойките и обезщетенията.

Това решиха депутатите, като приеха окончателно промени в закона за потребителския кредит. Текстът подкрепиха 102-ма депутати, трима гласуваха против, а 16 се въздържаха.

Промените в закона ще важат само за договорите за ипотечни кредити, сключени след влизането на закона в сила, с изключение на таксите, обезщетенията и неустойките, които ще могат да се предоговарят, гласи текстът, редактиран и предложен от депутата от БСП Янаки Стоилов. Законът влиза в сила след три месеца.

Така всеки кредитополучател ще може да погаси заема си или да го рефинансира по новите условия. Ще бъде разширен обхватът на закона за потребителския кредит по отношение на кредити под 400 лева.

При тях няма да се прилага правото на отказ от кредита, тъй като наличието на това право би обезсмислило и ограничило краткосрочните кредити. До момента парламентът гласува да отпаднат таксите за управление и усвояване на заеми.

Таксата за одобрение обаче остава. Кредиторът вече не може да събира повече от веднъж комисиони за едно и също действие. Освен това видът, размерът и действието, за което досега се изискваше заплащане, ще бъдат ясно и точно определени. Източник pariteni.bg


Предсрочното погасяване на кредити без наказателни такси, записано в окончателния вариант на променения Закон за потребителския кредит, ще затрудни управлението на активите (кредитите) и пасивите (депозитите) на банките, което увеличава кредитния риск.

Така новите правила всъщност ще доведат от една страна до намаляване на лихвите по депозитите, a от друга – до увеличаване на лихвата по кредитите. Банките ще бъдат и по-внимателни при отпускането на кредити.

Този коментар направи икономистът Владимир Каролев в студиото на „Нова телевизия”. Той поясни, че в икономиката таванът върху цената на каквато и да е стока винаги ограничава част от потребителите. По отношение на кредитирането това означава, че хора, които са готови да платят над определения таван за разходите, могат да не получат кредит. Обикновено става въпрос за потребители, на които им трябват спешно средства, но нямат гаранти или имоти, които да оставят като залог.

Въвеждането на правилото за липса на такса за предсрочно погасяване и за стари кредити не е закон със обратно действие. „Няма ретроактивно регулиране, а се уреждат висящи задължения в бъдеще време”, коментира адвокат Десислава Филипова, която също участваше в разговора.

Припомняме, че вчера при приемането на промените в Закона за потребителския кредит, внесени от депутати от ДПС и БСП, депутатите решиха, че и вече взети кредити ще могат да се погасяват предсрочно без наказателни лихви, след изтичане на първата година от сключването на договорите.

Според Филипова досега в законодателството не е имало описана такса за предсрочно погасяване, а е въпрос на договорни отношения между банките и кредитополучателите. Затова и новото правило не е нарушение на едно от основните правила в правото – законите не могат да имат ретроактивно действие.

Каролев обясни и логиката, която седи зад по-ниските лихви по кредитите в Германия от тези у нас, макар статистиката да показва, че доходите на германците са значително по-високи. Фактът, че германците получават по-високи заплати и имат повече активи, които да бъдат иззети, ако кредитите не бъдат погасени, е в основата на по-ниския риск за банките. Средната производителност на труда на германците е осем пъти по-висока от тази на българите, допълни още икономистът.

Той коментира в този смисъл, че изходът от омагьосания кръг, в който бедните плащат повече от богатите при отпускане на кредитите, е само чрез увеличение на производителността на труда. Източник darikfinance.bg


Австрийската банка Райфайзен закрива всичките си филиали в Крим до средата на април, предаде Ройтерс, като се позовава на съобщение на представител на украинската Райфайзен банк Авал, в която австрийската Райфайзен Банк Интернешънъл притежава 96,41% от акциите. Последните шест от 32-а останали филиала в Крим ще бъдат закрити до 15 април. В съобщението на киевското подразделение на Райфайзен се уточнява, че банката не може да продължи дейността си в Крим по геополитически и юридически причини. В петък компанията МакДоналдс обяви, че закрива ресторантите си в Крим, като добави, че решението й няма нищо общо с политиката. Закриването на западни компании в Крим е свързано с факта, че Украйна и Западът не признават присъединяването на Крим към Украйна. Компаниите, работещи на територията на полуострова, не са сигурни, че промяната на статута на Крим ще повлияе положително върху бизнеса им, съобщава БГНЕС. Източник profit.bg

Регулаторните органи в САЩ планират засилване на драконовските мерки по отношение на капиталовите изисквания за най-големите банки, от JPMorgan Chase до Goldman Sachs, принуждавайки ги да наберат най-малко 68 млрд. долара допълнителен капитал, пише Financial Times.

Нов „ливъридж коефициент“ ще принуди осемте най-големи банки в САЩ да имат най-малко 5 на сто собствен капитал спрямо общата сума на активите, за да могат да покриват сами загубите си в условията на евентуална криза.

Коефициентът на ливъридж ще бъде опора за другите капиталови изисквания като „рисковото тегло“ – съотношението на рисковите активи към собствения капитал.

Той не позволява на банките да използват свои собствени модели, с които кредиторите могат да изиграят системата.

При това регулациите в САЩ ще са по-строги от международните, според които коефициентът на ливъридж на банките трябва да достигне минимум 3 на сто до 2018 г. Източник darikfinance.bg


Кели Портър,управляващ съдружник в инвестиционната банка Woodside Capital Partners, е прекарал цели седем години в реновирането на дома си.

За оправянето на имота в Лос Алтос Хилс, Калифорния, той харчи милиони долари. А сега, според Silicon Valley Business Journal, иска да го продаде за 27 млн. долара.

Още през 2008 г. Портър предлага имота на цена 45 млн. долара. По-късно решава да намали исканата сума до 36 млн. долара, докато не стига до решението да го предложи на сегашната му цена.

Къщата е с площ около 2800 кв.м. Тя добива статут на забележителност, още когато е завършена през 1914 г. Имотът разполага със седем спални и седем бани, богато украсени тавани и мраморни статуи. Източник investor.bg


Bank of America се съгласи да изплати 783 млн. долара на свои клиенти заради обвинения, че е провеждала подвеждащи дейности, свързани с услуги по кредитните ѝ карти. Освен това банката ще плати 45 млн. долара глоби на щатските регулатори, съобщава BBC.

Споразумението е свързано с продажбата и маркетинга на услугите на банката по плащанията и защитата на личната информация на кредитните ѝ карти между 2010 и 2012 г. Според регулаторите над три милиона потребители са били засегнати.

Банката „е таксувала клиентите си неправомерно“ за защитата от кражба на лична информация и „е използвала подвеждащи практики при продажбата и маркетинга“ на тези услуги, обяви Службата за защита на потребителите на финансови услуги в изявление.

Bank of America не призна, но и не отрече обвиненията. В свое изявления тя каза, че е прекратила маркетинговата си дейност по услугите за защита от кражба на информация през декември 2011 г., както и тези за погасяване на задължения по кредитни карти през август 2012-а.

Споразумението идва няколко седмици, след като Bank of America се съгласи да плати 9,5 млрд. долара, за да прекрати делото срещу нея, че е подвела ипотечните агенции Fannie Mae и Freddie Mac преди кризата на жилищния пазар през 2008 г. Източник investor.bg


САЩ и Европейският съюз (ЕС) са готови да въведат санкции за руски банки, енергийни и добивни компании, ако Русия нахлуе в Източна Украйна, съобщава онлайн изданието EUobserver.com, като се позовава на изказване на държавния секретар на САЩ Джон Кери пред американски сенатори.

„Всичко, което видяхме в последните 48 часа от руски провокатори и агенти в Източна Украйна, ни подсказва, че те са изпратени там, за да създадат хаос. Тези усилия са изключително прозрачни“, коментира Кери.

„САЩ и нашите съюзници няма да се поколебаем да използваме инструменти от ХХІ век, за да възпрем поведението на Русия, което е от ХІХ век. Всичко това е поставено за обсъждане“, допълва Кери, като подчертава, че се дискутират нови рестрикции за ключови сектори от руската икономика, каквито са енергетиката, банковото дело и минно-добивната индустрия.

Еврокомисията обсъжда с посланиците на държавите членки в Брюксел третия етап от подготовката на санкциите срещу Русия, допълва изданието. Според сайта те обхващат банките и финансовите компании и търговията с някои стоки, като въвеждат и забрана за предоставянето на услуги на руските петролни и газови компании от фирми от ЕС. Обсъжда се и потенциално оръжейно ембарго.

Санкциите срещу петролния и газов сектор обхващат трансфера на технологии, инвестициите в проучване и инфраструктура за пренос на нефт и газ и други периферни услуги за сектора, като например застраховки и логистични услуги, но не и забрана за вноса на нефт и газ.

Предвижда се и разширяване на „черния списък“ с руски официални лица, на които ще им се наложи забрана да пътуват в ЕС и ще им бъдат замразени активи.

Предупреждението на Кери идва в навечерието на срещата между руския външен министър Сергей Лавров, временния украински външен министър и върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност на ЕС Катрин Аштън. В началото на следващата седмица се събират и външните министри на държавите от ЕС.

Някои дипломати обаче се опасяват, че руската инвазия в Източна Украйна може да започне още преди почивните дни. Американският посланик в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа Даниел Баер посочи в изявление, че руски армейски звена и военновъздушни сили край границата с Украйна са готови да проведат „кратки и непрекъснати военни операции“.

Дипломат на държава от ЕС, базиран в Киев, който е пожелал анонимност, също изразява опасенията си, че „Русия се подготвя да окупира източните и южни части на Украйна, като отреже достъпа на Киев до море и завладее ключови украински съоръжения, които всъщност обслужват собствената ѝ армия“.

Ако събитията ескалират, САЩ са готови веднага да наложат санкции въз основа на съществуваща заповед на Белия дом. ЕС обаче не може да реагира толкова бързо и е малко вероятно санкциите да бъдат подготвени преди началото на следващата седмица. Източник investor.bg


Заради новите изисквания осемте най-големи американски банки трябва да увеличат капитала си с общо 68 млрд. долара. Решенията на регулаторните органи в САЩ предизвикаха недоволството на банковата индустрия. Според кредиторите в страната по-строгите стандарти ще дадат предимство на чуждестранните конкуренти, пише Ройтерс.

Новите правила ще ограничат зависимостта на банките от дълга и са част от опитите за предотвратяване на финансови кризи. До 2018 г. трезорите ще трябва да направят всичко възможно, за да разчитат повече на други източници на финансиране като например на собствения си капитал вместо да заемат средства.

Правилата ще важат за JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of New York Mellon и State Street. Те ще имат време до юни да коментират промените.

За дъщерните компании на банките, извършващи застрахователна дейност, регулаторните органи са предвидили по-строги ограничения. Те ще трябва да увеличат капитала си с общо около 95 млрд. долара.

Според властите повечето банки са готови да покрият изискванията чрез реинвестиране на част от печалбата си или чрез продажба или преструктуриране на някои активи с цел намаляване на капиталовите нужди.

Финалният вариант на правилата показва, че регулаторите не са склонни да отстъпят от все по-твърдата си позиция относно банковите изисквания, тъй като те се стремят да подкрепят банките след финансовата криза от 2007-2009 г.

Кръглата маса за финансови услуги (Financial Services Roundtable) – търговската група на големите банки, излезе със становище, в което критикува наложените ограничения, определяйки ги като по-стриктни от международните банкови стандарти Базел III.

Федералната комисия за депозитно застраховане (FDIC) и Федералният резерв на САЩ са сред регулаторите, одобрили правилата, въвеждайки и част от стандарта Базел III по отношение на коефициента на ливъридж. Той се изчислява като процент от общата сума на активите на банката.

Правилата изискват от осемте най-големи банкови холдингови компании да поддържат ниво на капитал от 5% от общата сума на активите. За дъщерните застрахователни компании на банките съотношението е 6%. Изискването е по-стриктно с 3% в сравнение с Базелските стандарти. По-малките банки в САЩ пък ще трябва да поддържат съотношението на 3 на сто.

Банките и другите критици на правилата за коефициента на ливъридж са на мнение, че мерките са драконовски и че базираните на риска капиталови изисквания зависят все повече от бизнеса на банките.

Според американските регулатори капиталовите изисквания, базирани на риска, са по-лесни за изпълнение, отколкото правилата за дълговото финансиране. Регулаторните органи твърдят, че съотношението на ливъридж от 3 на сто, заложено в Базелските стандарти, не е било достатъчно високо, за да гарантира стабилността на много банки в годините на финансовата криза. Източник investor.bg


Хедж фондовете, компаниите за дялов капитал и другите алтернативни кредитори залагат на пазара на имоти във Великобритания, като подкрепят купувачи на имоти и строителни фирми с относително рисково краткосрочно финнасиране, пише FT.

Банките се оттеглиха от кредитирането за сектора на имотите заради затягането на регулациите и изискванията за капитала. Пазарът на имоти обаче започна да се възстановява от кризата и това стимулира алтернативните кредитори, които все повече запълват недостига от финансиране, допълва изданието.

Алтернативните кредитори се насочват и към по-рискови категории кредитополучатели, като им осигуряват мостово финансиране или финансиране за спекулативно строителство.

Omni Partners – базиран в Лондон хедж фонд например, набира фонд от 100 млн. долара за обезпечени краткосрочни кредити за имоти.

„Банките нямат възможност да направят това“, коментира Стивън Кларс, съосновател на Omni Partners, който ще управлява фонда. „Сделките или трябва да бъдат приключени твърде бързо за обикновените кредитори, или кредитополучателят няма толкова добра кредитна история, или пък имотът е на грешната локация“, допълва той.

Миналата седмица най-големият инвеститор в имоти в света – Blackstone, подкрепи Pluto Finance – британски кредитор за жилищно строителство, със 100 млн. паунда, допълва изданието. Pluto отпуска краткосрочно финансиране за строителство до 90% от общите разходи за срок от 2-3 години. Клиентите на компанията са строителни фирми от Лондон и Югоизточна Англия.

Blackstone за първи път навлиза на пазара на жилищно кредитиране, отбелязва изданието.

На фона на нарастващото търсене в централните райони на Лондон алтернативните кредитори се интересуват и от възможностите за дейност извън столицата, където могат да постигнат и по-добро ниво на възвръщаемост заради по-слабата конкуренция.

На фона на възстановяването на пазара на имоти нараства и търсенето на краткосрочно кредитиране. Членовете на асоциацията на кредиторите на пазара на краткосрочни кредити са отпуснали 1,4 млрд. паунда през 2013 г., което е с близо 40 на сто повече спрямо 2012 г. Подадените искания за краткосрочни заеми са нараснали с 23% до обща стойност от 4,3 млрд. паунда. По-голямата част от отпуснатите краткосрочни кредити са свързани със сектора на имотите.

„Алтернативният пазар на кредити наистина се разширява в резултат от свиването на банковото кредитиране“, коментира Бенсън Хърш, главен изпълнителен директор на консултантската компания ASTL. Източник investor.bg

Банков бюлетин 31.03-04.04.2014

Лобизъм и купуване на депутати заплашват новия закон за кредитите
Разгорещените спорове в парламента по промените в закона за кредитите, с който се поставя таван от 50 процента на лихвите и таксите днес, влизат в нова фаза. А именно – кога новите текстове ще влязат в сила и за кои кредити ще важат.

При предварителни разговори между депутати от БСП и ДПС вчера е станало ясно, че таванът на кредитите няма да се пипа. А новите текстове ще продължат да се приемат в сегашния си вид, пише „Стандарт“.

Там е записано, че законът влиза в сила 3 месеца след обнародването му. Днес в пленарна зала обаче се очаква от БСП да предложат по-ранни срокове за новите правила.

„Има вариант да приемем и 1 месец, но зависи от разпределението на гласовете между отделните политически сили“, коментираха неофициално депутати.

Още сутринта соцдепутатът Георги Кадиев, който бе сред инициаторите на тавана на лихвите по кредитите, обяви в социалната мрежа, че няма да се откаже от битката си срещу бързите кредити.

„Все по-упорито чувам, че се готви прегласуване или отлагане на вече приетите текстове за таван на лихвите. Вече усилено се говори и за корупция и купуване на депутати“, заяви Кадиев.

„Настават добри времена за клиентите на банките. Приетият закон и предложението на депутата от Коалиция за България Георги Кадиев да се ограничат лихвените нива до 50.5 процента от гледна точка за бързите кредити е едно достижение за България и една победа за бедните хора, които получават такива кредити“, заяви по Нова телевизия по-рано сутринта финансистът Кольо Парамов.

И отправи предупреждение, че фирмите за бързи кредите са заделили около 5-6 милиона лева, „с които да въздействат върху депутатите и да прегласуват точката в закона“. Източник darikfinance.bg


Икономическият печат: Рестарт на идеята за личен фалит
Рестарт на идеята за личен фалит. Правосъдното министерство пише закон, ще се ползва световната практика. Закон за фалит на физически лица най-вероятно ще има скоро, но в него ще се прилагат световни практики, предвиждащи редица ограничения.
Това става ясно от анализ на правната уредба в 25 държави от целия свят, представена в сряда в парламента. Проучването е направено от студенти по право на стаж в парламента с помощта на законодателни сътрудници. По време на дискусия в парламента в четвъртък зам.-председателят му Мая Манолова обяви, че Министерството на правосъдието вече е много напреднало в работата си по проект за нов закон. Пред „Капитал Daily“ от ведомството обясниха, че ще коментират идеите за нов нормативен акт през следващата седмица. В края на юли тази година депутатът от ГЕРБ Емил Радев заедно с още двама свои колеги – Красимир Ципов и Димитър Лазаров, внесоха проект за допълнение на Закона за задълженията и договорите само с една поправка – за допълнителна точка, според която се въвежда 10-годишен давностен срок за всички необезпечени вземания срещу физически лица. Засега обаче предложението им не е прието. В момента България е сред малкото демократични държави, в които личния фалит не е уреден. Покачващата се задлъжнялост прави закона все по-наложителен, като с него освен длъжника би трябвало да се защитят и интересите на кредитори, в случай на недобросъвестни платци.

Тревожно лято заради руските туристи. На прага на сезона записванията от източните пазари са по-слаби. Опасен спад на руския и украинския пазар отчитат туроператорите, които водят туристи по българското Черноморие, на прага на сезона. Причината естествено е политическата несигурност и обезценката на валутите им, което прави по-скъпи ваканциите в Европа. Тенденцията е важна, защото Русия е пазар №1 за летния сезон, а Украйна е сред топ шест на държавите в морската класация по посещения от чужбина. Негативното очакване донякъде може да се преодолее от новите два туроператора, които от тази година продават пакети за България в Русия и Украйна. Но прогнозите са трудни, а напрежението в сектора – силно. Успокояващ е фактът, че по предварителни данни в Западна Европа и скандинавските страни записванията за България вървят с миналогодишния темп, а ръст може да се очаква на туристите от Полша и от някои други държави в Централна Европа.

Вестник Сега

Съдебната власт си поиска скок на заплатите и на таксите. Правителството да отпусне 25 млн. лв. за 7% увеличение на възнагражденията, настояват от Висшия съдебен съвет. Освен за по-високи заплати от съвета настояват и за увеличение на съдебните такси. И това решение трябва да бъде взето от Министерския съвет. Там от края на 2013 г. съветът бил пратил проект за нова тарифа, но „няма ни вест, ни кост какво се случва“, оплака се шефът на бюджетната комисия на съвета Михаил Кожарев вчера. Според Закона за съдебната власт основното месечно възнаграждение за най-ниската магистратска длъжност е равно на удвоената средномесечна заплата на заетите лица в бюджетната сфера според данните на националната статистика. Ако парите бъдат отпуснати, младши съдиите и прокурорите ще получават по 1778 лв.

Заради „Южен поток“ депутатите се разбързаха със Закона за енергетиката. Рамадан Аталай предупреди, че някои от текстовете, които трябва да защитават потребителите, водят до анархия. Заради внесените от червените депутати Явор Куюмджиев и Таско Ерменков промени в Закона за енергетиката, които се отнасят за проекта „Южен поток“, парламентът се разбърза и с текстовете за защита на потребителите, внесени пак от Явор Куюмджиев, но още през септември миналата година. Текстовете и на двата проекта са остро оспорвани, а шефът на енергийната комисия Рамадан Аталай дори заяви, че при някои от тях популизмът избива в анархизъм. След тричасови дебати и политически нападки вчера нищо не бе прието, а гласуването на поправките бе отложено за днес. Промяната, засягаща „Южен поток“, е свързана с дефиницията за „междусистемен газопровод“. Идеята е тръбата в българската си част да бъде разглеждана като интерконектор и така да бъде заобиколен Третият енергиен пакет на ЕС.

Вестник Труд

Целият пазар на бързите заеми, който се оценява на около 2 млрд. лв., може да влезе в сивия сектор и да бъде заменен от незаконни лихвари. В опит да оцелеят някои компании ще започнат да включват допълнителни застраховки и гаранции към кредитите, което ще направи формирането на цената по-непрозрачно. За тези последици от въвеждането на годишния таван от 50% на лихвите по заемите предупредиха представители на фирмите за бързи кредити. Ограничението беше гласувано от депутатите преди седмица. Според изпълнителния директор на “Изи кредит” Неделчо Спасов неколкостотин хиляди семейства ще останат без достъп до кредитиране. Тези хора няма да станат клиенти на банките, защото и сега не покриват високите им изисквания за доказване на доходи. Занапред те ще трябва да ползват услугите на нелегитимни лихвари и заложни къщи с неясни собственици. “Ще се върне времето на мутрите и бухалките”, смята Спасов. Източник darikfinance.bg


Според икономисти таванът на лихвите по кредитите ще развие сивия пазар*
„Лимитите на цените на определени продукти не вършат работа на който и да е пазар“, коментира финансистът Емил Хърсев пред Нова телевизия по повод решението на парламента да се сложи лимит на лихвите, дължими на банки и кредитни институции при взимане на кредит. Ограничението се отнася и за малки заеми до 400 лева.
При промените на Закона за потребителския кредит по предложение на социалиста Георги Кадиев депутатите решиха, че годишният процент на разходите не може да бъде по-висок от пет пъти размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута, определена от правителството. По разчетите на Кадиев това означава, че разходите по кредитите на година не могат да бъдат повече от 50,5% от изтеглената сума.

„Или таванът ще е твърде висок и тогава все едно го няма, или наистина ще въведе ограничение, което няма да е в интерес на кредитора и тогава продуктът ще изчезне. Ако някой сложи таван на месото – 4 лв., месо няма да има“, даде пример Хърсев.

Това е изолирана популистка крачка, която сама по себе си няма да даде резултат, а ограничението може да се заобиколи, заяви Васил Кендов, председател на Асоциацията на банковите клиенти. Той посочи, че миналата година е отбелязан ръст на бързото кредитиране от 35 – 40%, въпреки репортажите и предупрежденията, че лихвите са много високи. Сега хората ще продължат да търсят такива кредити, а фирмите, които ги предлагат, ще минат в сивата икономика, предупреди той.

Според адвокат Светослав Димитров, за да има таван, той трябва да е икономически обоснован. При бързите кредити, където рискът е огромен, този таван няма как да се работи. За да се определи лимит, първо трябваше да се говори с потребители и с бизнеса, препоръча Димитров. И според него има риск част от сектора да мине на „сиво“.

Хърсев заяви, че около 20% от получателите на бързи кредити никога не са си мислили да ги връщат. Едно е обезпечен кредит, друго – необезпечен, допълни той.

Експертите отрекоха до тях да е стигнала информацията, че фирми са събрали 5 млн. лв. за подкуп за депутати, за да гласуват срещу тавана.

Васил Кендов коментира още един въпрос – нормативните промени предвиждат използването на индексите SOFIBOR, EURIBOR или LIBOR при определянето на лихвите по ипотеките.

„Преди кризата, когато икономиката работеше, EURIBOR беше стигнал 4 – 5%. Когато го включите на сегашната ниска стойност, след години при повишаване на индекса лихвите ще се повишат“, прогнозира той. Освен това законодателят дава възможност пак да има неясно формиране на лихви, като банките комбинират различни индекси, твърди Кендов. Емил Хърсев обаче посочи, че изискването за обективна база при определянето на лихвите е една от смислените промени в закона.

Той допълни, че пазарът в България е бил изкривен преди години, когато „куп чуждестранни банки влязоха, без всякаква мисъл за това как ще се развива този пазар, който за тях е периферен“. Ако със законовите промени отпаднат част от сега събираните такси, общата цена на кредита няма да се измени – част от таксите ще отидат в общата цена, каза Хърсев.

Кендов коментира, че конкуренцията сваля цените – ако потребителят може свободно да отиде от една банка в друга, проблемите ще се изчистят. В момента това се ограничава от различни такси при искането на рефинансиране. Сега около 65% от хората не искат да чуят за кредит, а според отчета на БНБ потребителското кредитиране намалява през януари и февруари. За кого правим тези промени, попита той.

Светослав Димитров заяви, че когато говорим за промяна на режимите, те трябва да са съобразени с реалността.

Промените в Закона за потребителския кредит ще засегнат най-много хората в лошо материално положение, които най-често прибягват до бързи заеми, коментира пред bTV директорът „Корпоративни отношения” във фирма за бързи кредити Ина Илиева. „Когато лихвите са ниски, ще бъдат засегнати основно хората с по-ниски доходи – те няма да получават лесно пари. За да минимизират риска, кредиторите ще отпускат по-трудно”, обясни тя.

Депутатът от БСП Георги Кадиев заяви: „за хората, които са в лошо материално положение и не са обезпечени, бързите кредити са като наркотик. След много срещи с пострадали хора най-накрая решиха да направят нещо”, коментира Кадиев.

„Така е, затягат се нещата, искат се поръчители, вече отпускането на кредит няма да става онлайн за секунди. В България обаче са влезли арабски фондове, които са инвестирали във фирми за бързи кредити, а не в индустрия. Защо те да печелят на гърба на бедните български граждани”, попита депутатът. Източник investor.bg


Депутатите гласуваха днес за въвеждане на таван за таксите, които търговците на дребно плащат на банките за операциите с банкови карти. С отделно гласуване бяха приети и мерки за подобряване на сигурността при онлайн плащанията, за намаляването на разходите и увеличаване на избора на потребителите, съобщиха от пресслужбата на парламента. По данни на Европейската комисия размерът на таксите при плащанията с карта струва на търговците на дребно в ЕС над 10 милиарда евро годишно. Таксите не са ясни на самите притежатели на банкови карти. Има и разлики между отделните страни членки, защото таксите се регулират не от националното законодателство, а от националните органи, отговарящи за защитата на конкуренцията. Търговците на дребно плащат такси за всяко плащане с карта и съответно добавят тези разходи към стойността на продуктите и услугите, които предлагат. Таксите, които банките събират за обработка на плащанията, направени с карти като Visa и MasterCard, ще трябва да възлизат на не повече от 0.3% от стойността на операцията, когато плащането е направено с кредитна карта, и на не повече от 7 евроцента или 0.2% от стойността на транзакцията (която от двете суми е по-ниска) за плащанията с дебитна карта. Таваните ще важат както за националните, така и за трансгранични операции в рамките на ЕС. Очаква се те да дадат резултат една година след влизането в сила на новите правила. С течение на времето по-ниските такси трябва да доведат до по-ниски цени за притежателите на банкови карти. Пазаруващите онлайн вече ще трябва да бъдат информирани за всички такси, които трябва да платят. Времето на изпълнение на операцията и валутните курсове, когато това е приложимо, също ще трябва да бъдат ясно посочени. В случаите на неразрешена платежна транзакция, сумите ще трябва да бъдат възстановявани от доставчика на платежни услуги в рамките на 24 часа от момента, в който е забелязал или е бил уведомен за това. Клиентите ще бъдат задължени да платят загубите, произтичащи от незаконното използване на изгубена или открадната карта или устройство, но за не повече от 50 евро. Пазаруващите онлайн ще имат правото да използват софтуер или устройства, предоставени от оторизирана трета страна, която самите те са избрали, и да правят плащания чрез този доставчик без да плащат допълнителни такси за това. Доставчиците на платежни услуги ще бъдат задължени да разкриват действителните разходи за обработка на плащания, при поискване. Таваните на таксите за платежни услуги следва да залегнат в бъдещите правила на ЕС за плащания с карта и следва да се прилагат независимо от конкретното устройство за плащане или средствата за изпълнение на транзакциите. Източник profit.bg

Всички банки преведоха дължимите годишни премийни вноски във Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ). Съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките институциите — членове във ФГВБ, следва до 31 март на текущата година да превеждат премийни вноски във Фонда в размер на 0.5 на сто от общия размер на влоговата база за предходната година, определена на среднодневна основа. Влоговата база в чуждестранна валута се преизчислява в левове по курса на БНБ за съответния ден. Банка, неплатила вноската си в определения от закона срок, дължи на ФГВБ законовоопределена лихва за забава. Клоновете на банки от ЕС са освободени от плащане на вноски, както и клоновете на банки от трети страни, в които влоговете са гарантирани от системата в страната по седалището на банката при равностоен размер и обхват на покритието. Алфа банка — клон България, БНП Париба С.А. — клон София, ИНГ Банк Н.В. — клон София, Ишбанк АГ — клон София и Ситибанк Европа АД — клон България не участват в българската система за гарантиране на влоговете. Тези клонове съответно не плащат премийни вноски към ФГВБ, тъй като по силата на европейските изисквания защитата на депозитите се осъществява от системата в страната на банката майка. „Годишните премийни вноски за 2014 г. на банките членове са в размер на 263.4 млн. лв. След превеждането им средствата на Фонда възлизат на 2.104 млрд. лв. Това нарежда ФГВБ сред най-добре капитализираните фондове съгласно утвърдените международни стандарти,“ заяви г-н Росен Николов, председател на Управителния съвет на ФГВБ. Натрупаните във Фонда средства са предназначени за изплащане на гарантирания размер на влоговете на граждани и фирми в случай на банков фалит. Размерът на гаранцията по влоговете е 196 000 лв. на едно лице в една банка, като са гарантирани влоговете на физически и юридически лица в левове и в чуждестранна валута. Като гарантира средствата на вложителите в банките, ФГВБ съдейства за поддържане на стабилността и доверието в банковата система. Източник profit.bg

Банките ще трябва да променят близо 3 млн. договора, ако парламентът приеме промените в Закона за потребителските кредити и реши те да важат със задна дата. Независимият депутат Румен Йончев ще предложи нова поправка, която задължава трезорите в срок от 3 месеца да направят нови договори за кредити. Клиентите ще решават какво да изберат – новите или старите условия, пише „Преса“. Поправките предвиждат 1 година след взимането на кредита той да може да бъде изплатен предварително без наказателна лихва. По този начин кредитополучателите ще могат да рефинансират заема си, ако намерят по-добри условия. Освен това плаващите лихви вече ще се определят от фиксирана лихва на банката плюс надбавка зависеща от широко достъпни индекси. Принудителната промяна няма да доведе до нищо добро, смятат възмутени банкери. Те твърдят, че ще трябва да правят нови оценки на клиентите си, което ще им навлече допълнителни разходи. Вчера шефът на ДСК Виолина Маринова обясни, че рефинансирането на кредити невинаги е изгодно. Тогава ще трябва отново да бъде направена оценка на обезпечението, което води до допълнителни такси. От банковата гилдия са търсили премиера Пламен Орешарски за подкрепа. Неговото мнение било, че поправката няма да бъде гласувана. Източник profit.bg

На пазара на банковите кредити поевтиняване не се очаква. Лихвите ще запазят своите нива, заяви пред БНР заместник-председателят на Асоциацията на банките в България Виолина Маринова. Тя опроверга твърденията на финансови анализатори, според които новият закон за кредитите предлага изгодни възможности за рефинансиране на съществуващите ипотечни кредити. Според Маринова индексите на лихвените проценти за междубанковите заеми като Euribor, Libor и Софибор няма да стоят на сегашните дъна и ще тръгнат нагоре, повдигайки и цените на кредитите със себе си. Маринова посочи, че възможността за рефинансиране означава, че трябва да покриват всички останали съпътстващи разходи по учредяване на ипотека, защото този кредит е задължително с обезпечение недвижим имот. А възможността стойността на жилището, служещо за обезпечение, да покрива целия заем, независимо от пазарната цена на имота, ще накара банките да искат от длъжника да участва с повече собствени средства. Това е единственият начин да се намали риска с оглед на дългия срок на жилищните кредити, достигащ 30 години. Източник profit.bg

Новите правила за кредитите ще влязат в сила до един месец за хората, които тепърва ще теглят кредити. Няма да важат за стари кредити, каза пред БНТ Румен Гечев от Коалиция за България. Той коментира, че гласуваният таван от 50 % лихва в новия Закон за потребителските кредити ще остане най-вероятно и подчерта, че той касае само бързите кредити. Това решение за таваните на лихвите ще е в услуга на тези, които перат пари и тези, които искат да работят извън закона, допълни още Гечев. Трябват мерки, регулиращи таксите при бързите кредити, както и такива, регулиращи произхода на капитала и лицензирането, необходимо е и включването на БНБ в този процес, смята Румен Гечев. Този въпрос с тавана от 50 % не се решава без тези регулиращи мерки, допълни депутатът от КБ. Той даде пример с таксите за обслужване на кредити и открои, че при лихва 4% тя става 10 или 15 %, ако банката поиска на кредит 300 лева 50-100 лв. за обслужване. Друга приета промяна в Закона за потребителските кредити е, че банките няма да могат сами да формират лихвите, те ще се формират на пазарен принцип, банките ще могат да формират само фиксираната част на лихвите, което означава пълна прозрачност и всеки ще може да селеди в медиите и в банката как се движат неговите лихви. Източник profit.bg

Депозитите на домакинствата и гражданите преминаха за първи път в историята нивото от 40 млрд. лв., сочат данни на Българска народна банка. Ръстът за февруари е от 208 млн. лв., което е и 41-о поредно месечно повишение. Границата от 30 млрд. лв. бе премината през август 2011 г., а тази от 20 млрд. лв. през април 2008 г. За последните 12 месеца отчетеното повишение е от 3.565 млрд. лв., или средно по 297 млн. лв. на месец. По последни данни 53.35% от спестяванията на населението са в лева (21.39 млрд. лв.), 38.69 на сто – в евро (15.51 млрд. лв.) и 7.96 на сто в други валути (3.19 млрд. лв.). За първите два месеца на 2014 г. депозантите са получили 221.39 млн. лв. под формата на лихви от търговските банки в страната. Това е малко по-малко в сравнение с първите два месеца на 2013 г. (228.87 млн. лв.) и почти без изменение спрямо периода 1 януари – 28 февруари на 2012 г. (222 млн. лв.). За 2013 г. разходите на банките за лихви по депозитите отчетоха рекордната стойност от 1.369 млрд. лв., спрямо 1.367 млрд. лв. за 2012 г. и 1.24 млрд. лв. за година по-рано. Източник profit.bg

В резултат от динамиката на привлечените средства общата сума на активите на банковата система се увеличава през февруари с 271 млн. лв. През отчетния период не настъпват съществени промени в структурата на балансите на кредитните институции. Към края на текущия месец паричните средства намаляват с 303 млн. лв. (3.6%). Увеличението на ценните книжа (с 203 млн. лв.) се дължи главно на растежа при дълговите инструменти на разположение за продажба. Нарастват и инвестициите, държани до падеж, и определените по справедлива стойност, докато ценните книжа, държани за търгуване, бележат спад. Вземанията от кредитни институции също нарастват (със 154 млн. лв., 1.5%). Натрупаната обезценка на активите в края на февруари е 111 млн. лв., или с 40 млн. лв. по-малко в сравнение с тази за същия период на предходната година. Спрямо януари 2014 г. печалбата на банковия сектор се повишава със 77 млн. лв. и в края на февруари достига 149 млн. лв. Динамиката при източниците на финансиране и активите неоказва значително влияние върху ликвидната позиция на банковата система. В края на отчетния период коефициентът на ликвидност, изчисляван по Наредба No 11 на БНБ, е 26.69%. Промяната при брутните кредити (без тези за кредитни институции) е повлияна от повишеното търсене на заеми за предприятия и през февруари е регистриран месечен растеж от 291 млн. лв. (0.5%). Увеличението на корпоративните кредити с 369 млн. лв. (1%) е съпроводено със спад при другите сегменти на кредитния портфейл. Експозициите на дребно намаляват с темп, сходен с този за първия месец на годината (0.2%). Потребителските заеми се свиват с 23 млн. лв., а жилищните ипотечни кредити – със 17 млн. лв. Намаление има и при вземанията от некредитни институции (с 43 млн. лв.). Привлечените средства се увеличават със 184 млн. лв. (0.2%). През втория месец на годината по отношение на привлечения ресурс е отчетена тенденция, различна от наблюдаваната през януари – макар и слабо, привлечените средства от кредитни институции нарастват (с 33 млн. лв.), докато при тези от институции, различни от кредитни, има спад (с 50 млн. лв.). Месечният темп на растеж на депозитите от граждани и домакинства се забавя до 0.5% (208 млн. лв.). В края на февруари балансовият капитал на системата е 11.2 млрд. лв. През месеца той е увеличен с 81 млн. лв. (.7%) основно в резултат от повишения доход от текущата година. Източник profit.bg

Ръстът на банковите печалби се ускорява. Свиването на разходите за обезценки и лихви движи положителния резултат и през февруари. Намаляването на обезценките и свиващите се разходи за лихви продължават да оказват положителен ефект върху печалбата на банковата система и през февруари, показват данните на БНБ. През втория месец на годината местните финансови институции са реализирали печалба от 76.7 млн. лв., което е с 59.3% повече спрямо нетния резултат за февруари 2013 г. Натрупаната от началото на 2014 г. печалба също расте и достига 149.1 млн. лв., като се увеличава с 34.5% на годишна база. Така февруари е третият пореден месец, в който статистиката показва годишно нарастване на финансовия резултат в сектора, след като през януари беше отчетен ръст от 15%, а през декември системата реализира първото годишно увеличение на печалбата си (3.11%) от рекордно добрата 2008 г. насам.

Състезанието за третата линия на метрото започва. Само големи строителни компании с опит ще могат да участват в поръчката за над 400 млн. лв. Общинското дружество „Метрополитен“ започва изпълнението на третия и последен засега лъч на метрото. Компанията обяви една от най-големите поръчки в тунелното строителство – за избор на изпълнители на първия централен етап от подземната железница – между бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Житница“ в кв. „Красно село“. Целият лъч се очаква да бъде завършен до 2018 г., а преди близо година беше утвърден идейният проект. По предварителни оценки само стойността на обявеното подземно съоръжение ще надхвърли 400 млн. лв., а на целия метродиаметър – 1.4 млрд. лв., като за финансирането Столичната община отново разчита на европейската оперативна програма „Транспорт“. В края на май месец (29 май) ще станат ясни потенциалните кандидати за първия етап от отсечката – между бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Житница“ в кв. „Красно село“, когато изтича и срокът за оферти.

Вестник Сега

Абитуриентите едва се справят с математиката. Знанията на 10% от младежите стигат само за решаване на несложни задачи.Това показват данните от проведеното през януари анонимно изследване по математика, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката. Средният резултат на завършващите е 17.77 т. при максимален брой 34 т., съобщи МОН. Това означава, че успеваемостта на учениците, които само след месец и половина ще се явят на матура, е 52.28%. В изпита се включиха 15 111 ученици от всички видове училища и всички области на страната. Дванадесетокласниците решаваха тест от 21 задачи, които измерват подобни на изследваните от PISA знания и компетентности. Целта на изследването бе да се акцентира върху обучението по математика след драматичните резултати от международното изследване PISA 2012. Затова и задачите от изпита през януари наподобяват тези в PISA с тази разлика, че са върху материала до XI клас, докато международното изследване проучва грамотността на 15-годишните.

Вестник Труд

България 2018: 194 000 продавачи, 90 000 учители. Нищо ново не се очаква на пазара на труда в следващите 4-5 години. Най-търсените работници ще останат продавачите. Сред най-дефицитните кадри ще са още учителите, медицинските сестри, лекарите, програмистите, инженерите, които и в момента не достигат. Това показва прогнозата на социалното министерство за пазара на труда в периода 2014-2018 г., която беше представена вчера.

Вестник Стандарт

Гласуваният таван от 50 процента за разходите по потребителските кредити ще остане. Но е твърде спорно дали ще позволим промените в Закона за потребителския кредит да действат за вече сключените договори. Това коментираха неофициално депутати от БСП пред „Стандарт“. Днес народни представители от соцпартията и ДПС ще обсъдят вариантите в преходните и заключителните разпоредби. „Малко вероятно е да приемем действие със задна дата, тъй като това не е юридически издържано по отношение на вече подписани договори“, коментираха неофициално членове на парламентарната комисия по бюджет и финанси. В петък по предложение на червените депутати Георги Кадиев, Георги Анастасов и Борис Цветков изненадващо в пленарна зала избраниците одобриха, че годишният процент на разходите (лихва плюс всички такси – ГПР) по потребителски кредит не може да бъде по-висок от 5 пъти законната лихва по просрочени задължения. Тя е 10% плюс основния лихвен процент, в момента 0,4 на сто, или общо 50,4%.

Вестник Монитор

Още до осем депутати ще напуснат ГЕРБ и ще се присъединят към „България без цензура“, обяви вчера лидерът на новата формация Николай Бареков, към чиито редици вече преминаха разочаровани от партията на Бойко Борисов народни избраници. Той уточни, че след като набъбне значително групата му от законотворци, всички те ще бъдат „изтеглени“ от НС броени часове след евровота на 25 май. „Към нас ще се присъденият още няколко депутати от групата на ГЕРБ, отвратени от политиката на Борисов и Цветанов. Те ще са между 7 и 8 души и ще напуснат парламента на 26 май заяви във връзка с предстоящото масово отлюспване от ГЕРБ новият политик. Според него отсъствието на бъдещите отцепници в НС няма как да не повлияе на кворума. Той отчете, че според последните социологически проучвания на евровота „България без цензура“ ще е единствената извънпарламентарна сила, която ще излъчи свои представители в ЕП. Източник darikfinance.bg


Доходите на физически лица от продажба или замяна на виртуалната валута биткойн се декларират с годишната данъчна декларация и върху тях се дължи данък върху общата годишна данъчна основа (10%).

Според приходната агенция за целите на данъчното третиране, доходите от продажба на валутата биткойн се третират като доходи от продажба на финансов актив.

Облагаемият доход и данъчната основа в тези случаи е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка.

Реализираната печалба или загуба се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив. Доходите от сделки с биткойн се декларират в Таблица 5 от Приложение № 5 на годишната данъчна декларация.

Законът не предвижда към данъчния формуляр да се прилагат специални документи, доказващи реализирания доход.

Срокът за подаване на годишните декларации за облагане на доходите на физическите лица, придобити през 2013 г., изтича на 30 април. В същият срок трябва да се плати и дължимия данък за довнасяне.

Образец на декларация с баркод клиентите на НАП могат да изтеглят от рубрика „Документи за физически лица“ Годишната данъчна декларация може да се подаде по пощата или на място в някои пощенски станции, където ще се издава входящ номер.

Декларацията може да се подаде и лично в офис на НАП, както и по електронен път, подписана с електронен подпис.

Повече информация за декларирането и плащането на данъци и осигуровки има на сайта на НАП. Телефонни консултации се правят на цената на градски разговор в кол центъра на приходната агенция. Номерът е 0700 18 700. Източник pariteni.bg


Индустрията с кредитите до заплата ще мине в сивия сектор заради предложението за таван на разходите по кредитите, което залегна в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит. За това предупредиха ръководители на фирми за т. нар. бързи кредити на извънредна пресконференция по повод поправките в закона, внесени между първо и второ четене.

Участниците в пресконференцията заявиха, че основните ефекти от промените в законодателството, ако бъдат приети, ще навредят най-вече на държавата, тъй като тя ще изгуби постъпления от данъци и осигуровки за сметка на съкращенията в бранша. Оттам може да се очаква ръст на безработните и на разходите за обезщетения при безработица.

Същевременно ще се засили сивият сектор в бранша и ще се възродят „забравени практики от началото на 90-те години – нелегитимни кредитори, лихвари, ще излязат отново на светло и ще започнат да доставят тази услуга“, коментира изпълнителният директор на „Изи Кредит“ Неделчо Спасов.

Според Спасов пазарът на бързи кредити възлиза на 1,8 млрд. лева. Услугите на този пазар се предоставят от над 200 фирми, а в бранша са заети няколко десетки хиляди души.

„Разбираме намеренията на парламента, но вместо законодателите да изпишат вежди, ще извадят очите на гласоподавателите и ще ги пратят при нелегитимни кредитори“, коментира Неделчо Спасов.

Заемите до заплата няма да поевтинеят

Ако депутатите приемат окончателно тавана за годишния процент на разходите, това няма да направи заемите до заплата по-евтини, а напротив – ще ги оскъпи и ще направи невъзможно за потребителите да сравняват различните оферти, каза Константин Кръстев от „Кредисимо“.

Костадин Атанасов от „КешКредит“ обясни, че компаниите ще започнат да прилагат различни способи, за да покрият рисковия профил на клиентите си – например застраховки или гаранции. Това, на свой ред, ще направи невъзможно сравнението между различните продукти, предлагани от компаниите за „бързи“ кредити.

От друга страна, потребителите на заемите до заплата няма да могат да се възползват от легитимни финансови услуги, тъй като така или иначе няма да станат клиенти на банките, посочват специалистите.

„Ако с лека ръка се затрие една цяла индустрия от финансовата система на страната – тези хора, които досега са потребявали такъв род финансови услуги, няма да могат да станат клиенти на банките. Банките не обслужват този род клиенти. Тези хора ще се възползват от услугите на лихвари, заложни къщи“, посочи Неделчо Спасов. Източник investor.bg


Икономическите санкции за Русия, които наложиха САЩ, доведоха до първите съществени последствия за банковия сектор на най-голямата икономика в света, пише WBPonline.

JPMorgan Chase блокира плащане на руското посолство в Казахстан към застрахователната агенция Sogaz, в която Rossiya Bank има дялово участие. Банката попадна в списъка със забрани и запори на активи, редом с редица руски официални власти.

Едва днес JPMorgan извърши плащането, след като във вторник руският външен министър се противопостави на решението. От своя страна американският кредитор пояснява, че „след консултации с регулаторните органи“ е извършил превода.

На Русия се пада малка част от дейността на JPMorgan Chase, но неизвестността за санкциите за банката може да има негативни последици. Други американски финансови институции, като Bank of America и Citigroup, също осъществяват дейност в страната.

Анализаторите споделят, че редица щатски банки не знаят как да постъпят и как да замразят активите на лицата и институциите, за които важат забраните.

„Имущество, при което дадено лице, попадащо в списъка, притежава 50% от собствеността, е засегнато“, гласят насоките на Министерството на финансите на САЩ. Правилото може да е подвеждащо по отношение на институции, които са дъщерни на руски компании.

През миналия месец две от най-големите компании за банкови карти – Visa и MasterCard, също имаха проблеми с руската СМП банк, след като от кредитора се оплакаха за спрени платежни услуги.

Братята Борис и Аркадий Розенберг притежават частичен дял в СМП банк, a те пък попадат в списъка на американското правителство. За два дни картовите компании възобновиха достъпа до платежните услуги на банката след разговори с властите относно забраната. Източник investor.bg


Въпреки че британското стопанство се разраства по-бързо от която и да е от най-развитите икономики в света, основният лихвен процент в страната ще се вдига плавно, като първото повишение е възможно преди следващите парламентарни избори, каза управителят на Английската централна банка Марк Карни, цитиран от WBP Online.

Основния лихвен процент на централната банка може да се увеличи в навечерието на парламентарните избори, насрочени за месец май 2015 г., заявява Карни в интервю за вестник Northern Echo. Запитан от вестника дали изключва вдигане на лихвите преди изборите той е казал: „Не, абсолютно не.“

Карни в същото време подчертава, че действията на централната банка са независими от политиката на правителството. „Ние ще определим подходящата политика за изпълнение на нашата основна отговорност за инфлация от 2%.“

„Не сме определили времева рамка за това, кога ще се вдигнат лихвите… Ние бяхме ясни, доколкото е възможно, относно коригирането на лихвите, но не можем да бъдем конкретни“, каза Карни.

Управителят също така отново подчерта, че въпреки че икономиката на Великобритания се разраства по-бързо от всяка друга от най-развитите, основният лихвен процент ще се повиши само постепенно.

„Възстановяване продължава вече година, но то е неравномерно… Въпросът е, че ако възстановяването е концентрирано само в югоизточната част на страната, то не е нито устойчиво, нито балансирано“, посочи централният банкер.

„Нашата работа е да го превърнем в една силна, устойчива и балансирана експанзия. Не само да върнем икономиката там, където беше през 2008 г., но да надвишим това ниво“, добави той.

Карни каза също, че в икономиката остава слабост под формата на по-слаба производителност на труда. „Все още има застой на пазара на труда, който задържа повишаването на лихвите“, каза той. Източник investor.bg


Бразилия сигнализира, че най-дългият цикъл на затягане на монетарната политика в света може би върви към своя край, след като вдигна разходите по заемите в девето поредно заседание, съобщава Bloomberg.

Бордът на банката, воден от нейния председател Алешандре Томбини, е гласувал единодушно да се повиши основната лихва с 0,25 процентни пункта до 11%, каквато бе прогнозата на всички 57 икономисти, анкетирани от Bloomberg.

Централната банка вдигна лихвата с 3,75 пункта за по-малко от година. Само Турция е повишила с повече основната си лихва за периода.

На последното си заседание през февруари банката сигнализира, че затягането може скоро да приключи като намали наполовина темпа на лихвените повишения .

„Това е сигнал, че централната банка иска да спре с повишенията на следващото заседание през май“, коментира Алберто Рамос, главен икономист за Латинска Америка в Goldman Sachs. „Това ще зависи много от икономическите данни. Ако данните не изненадат в негативна посока, то банката ще спре да вдига лихвата.“

В изявлението си централната банка премахна изразите от предишните изявления, които намекваха за допълнителни лихвени повишения.

Годишната инфлация към средата на март се ускори до 5,9% от 5,65% месец по-рано, тъй като цените на хранителните продукти и напитките се повишиха с 1,1%. Според тримесечния доклад за инфлацията на централната банка от 27 март ръстът на потребителските цени няма да се забави до средата на целевия диапазон от 4,5% за най-малко още 24 месеца.

Докладът предвижда ускоряване на инфлацията до 6,2% през тази година и то при положение, че основната лихва се повиши до 11%, което вече е факт.

„Този доклад прави ясни инфлационните опасения на централната банка“, коментира Нютон Роса , главен икономист в Sul America Investimentos.

На 24 март Standard & Poor’s понижи рейтинга на Бразилия с една стъпка до BBB-, което е най-ниското инвестиционно ниво. Усилията за да подпомагане на растежа чрез увеличаване на разходите и обуздаване на цените чрез по-високи лихви навредиха на фискалните сметки, посочи кредитната агенция. Източник investor.bg


Световната икономика рискува години на слаб растеж при липсата на агресивни стъпки от страна на централните банкери. Това заяви в реч в Университета „Джонс Хопкинс“ ръководителят на Международния валутен фонд (МВФ) Кристин Лагард, цитирана от The Wall Street Journal.

„Възстановяването е според очакванията, но е твърде бавно“, посочи управляващият директор на институцията. Изявлението ѝ дойде близо седмица преди пролетната среща на финансовите министри и централните банкери, която традиционно се провежда в базирания Балтимор, щата Мериленд, университет.

Според Лагард има нужда от смели политики за подсилване на икономическата експанзия. „Освен ако страните не подходят заедно, за да предприемат най-подходящите политически мерки, бихме могли да бъдем изправени пред години на бавен и нулев растеж“, посочи тя.

Ръководителят на МВФ заяви, че Европейската централна банка (ЕЦБ) и Японската централна банка (ЯЦБ) трябва да продължат със стимулите си, за да се преборят с упорито ниската инфлация. Правителствата по света пък трябва да преструктурират своите икономики, за да се избавят от високата безработицата и да намалят големите си дългове.

„Европа се нуждае от допълнително смекчаване на паричната политика, включително и чрез неконвенционални мерки“, за да се пребори със заплахата от ниска инфлация, посочи Лагард.

Кристин Лагард също така предупреди, че икономическата и политическа криза в Украйна може да натежи на глобалните икономически перспективи, ако не се управлява добре.

По думите ѝ продължаващите заплахи за световната икономика показват необходимостта от по-решителни стъпки за засилване на конкурентоспособността в развиващия се свят.

„Това означава повече и по-добре насочени инвестиции, повече реформи на пазара на труда и повече реформи в пазарите на стоки и услуги“, каза още шефът на МВФ. Източник investor.bg


На фона на очакванията за предстоящите по-късно през годината стрес тестове на европейския банков сектор експертите се надпреварват да коментират как ще се развие ситуацията в региона. Някои анализатори дори са на мнение, че почти никоя от банките в еврозоната не би могла да премине успешно по-строгите изпитания в САЩ.

Кредиторите от Стария континент са изправени пред вълна от тестове през тази година, които ще бъдат осъществени от Европейската централна банка (ЕЦБ) и Европейския банков орган (ЕБО). Окончателните резултати от анализа на 124-те водещи банки от региона, определени за „системно важни“, ще бъдат ясни през октомври.

Според мнозина тазгодишните тестове са най-трудните в досегашния цикъл на изпитания от кризата от 2008 г. насам. Това накара дори президента на ЕЦБ Марио Драги да предупреди, че някои банки вероятно ще се провалят.

Симулациите на кризисни ситуации се разглеждат като жизнено важни за изясняването на състоянието на балансите на европейските кредитори и възстановяването на доверието на инвеститорите. Сред банките, които ще бъдат детайлно ревизирани, са дори част от световните гиганти – германската Deutsche Bank, испанската Santander, френската BNP Paribas и британските Barclays и HSBC.

Тестовете ще последват проведените в САЩ подобни анализи, които бяха осъществени от Федералния резерв. Публикуваните през март резултати показаха положително развитие при 25 от местните банки. Въпреки това американската централна банка не одобри показателите на 5 други кредитора, в това число и Citigroup.

Според Даниел Лакал от инвестиционния посредник Ecofin въпреки истерията предстоящите европейски тестовете вероятно ще бъдат далеч по-слаби от техните американски еквиваленти. Основната причина са по-гъвкавите определения за това какво представлява „основен капитал“.

„Почти никой няма да премине“, посочи Лакал, коментирайки възможностите на европейските банки, ако бъдат поставени при американските условия. „В САЩ основният капитал е капитал. В Европа има много други разлики, които са в основата на анализа“, допълни той.

Експертът изтъкна, че по негово мнение само две европейски банки биха могли да издържат на по-строгите тестове в САЩ – Banco Santander и Deutsche Bank.

„Успех биха имали големите момчета, които оцеляха от кризата и преминаха през големи увеличения на капитала, например Santander и Deutsche“, кометира лаконично Даниел Лакал. Източник investor.bg


Световната банка ще консултира Министерството на здравеопазването (МЗ) по изготвянето на Националната здравна стратегия 2014-2020 г., съобщават от пресслужбата на кабинета.

Здравното министерство ще получи експертна техническа помощ по два ключови за здравната реформа въпроса – реформиране на фармацевтичния сектор и прилагането на системата на диагностично-свързаните групи. Международната финансова институция ще разработи и анализ за финансирането на здравеопазването в България.

Партньорството със Световната банка предоставя на страната ни възможност да се възползва от опита и експертизата на международната финансова институция за разработване и прилагане на стратегии и програми в сектори, подкрепяни от оперативните програми, финансирани от Структурните фондове на ЕС, уточняват от пресслужбата.

Съгласно посоченото решение на Министерския съвет финансовият ресурс се осигурява от оперативна програма „Техническа помощ“. Източник investor.bg


Световната банка (СБ) – международната финансова институция, която иска да сложи край на бедността до 2030 г., променя правилата за кредитиране и повишава някои такси, за да изпълни плана си за увеличение на паричните средства, които раздава под формата на заеми всяка година, с около 50%, предавa Bloomberg.

„Нуждите на световното развитие, разбира се, далеч надхвърлят способностите на Световната банка да ги изпълни. Но ние искаме да направим доста повече“, отбелязва президентът на институцията Джим Йон Ким в предварителните си бележки преди заседанието на Съвета за международни отношения във Вашингтон.

„С цел да посрещнем увеличеното търсене, което очакваме, и след като ставаме по-добри при предоставянето на познания и решения на нашите клиенти, то ние ще заздравим финансовата си способност за увеличаване на приходите и за разширяването на капитала си.“

Промените са част от плана на Ким да трансформира базираната във Вашингтон институция, защото, според него, е станала твърде фрагментирана и предпазлива, за да изпълни своята крайна цел за справяне с бедността.

Президентът на СБ иска да увеличи кредитите, гаранциите и инвестициите, които банката прави всяка година, до 70 млрд. долара от текущите инвестиции за около 45-50 млрд. долара. В края на фискалната 2013 г., приключваща на 30 юни, задълженията на институцията възлизат на 52,6 млрд. долара.

За да постигне целта си, кредиторът, които дава заеми на правителствата със средностатистически приходи, ще ревизира коефициента собствен капитал към кредити, ще въведе нови матуритети и ще таксува средствата, които не са разпределени. В официално становище от СБ планират да увеличат кредитния лимит с 2,5 млрд. долара за пет страни, измежду които са Китай, Индия и Бразилия.

Промените ще дадат възможност на една от петте институции, попадащи в Групата на СБ*, а именно – Международна банка за възстановяване и развитие, да увеличи кредитирането до 28 млрд. долара на година от текущите 15 млрд. долара. В следващите 10 години сумите на отпуснатите заеми ще нараснат със 100 млрд. долара, за да достигнат 300 млрд. долара, уверява Ким.

Другите институции в Групата на СБ също ще ангажират повече средства. Поделението за застраховане от политически риск почти ще удвои новите гаранции в следващите четири години, споделя Ким. Прогнозите са, че през следващото десетилетие поделението, ориентирано към частния сектор, което отпуска заеми и прави директни инвестиции, ще увеличи с 50% портфейла си.

* СБ обхваща две институции: Международната банка за възстановяване и развитие и Международната асоциация за развитие. Групата на СБ, освен тези две, включва и още три: Международната финансова корпорация, Агенцията за многостранни инвестиционни гаранции и Международния център за регулиране на инвестиционните спорове. Източник investor.bg


Австрийските банки са най-застрашени от възможните увеличени санкции срещу Русия (т. нар. „руски риск“) чрез своите местни дъщерни дружества, посочва в свой анализ Fitch Ratings. Оценката на кредитната агенция отразява продължаващо, макар и към момента някак приглушено, напрежение между Москва и Запада след анексирането на Крим.

Австрийският банков сектор има най-големите експозиции в руската икономика спрямо собствения капитал сред конкурентите си от еврозоната. Според анализа на Fitch под най-значителен натиск се намира Raiffeisen Bank International, чиято експозиция в Русия е оценявана на 20 млрд. евро. Равнището е 2,2 пъти по-високо от основния капитал, проектиран чрез т. нар Fitch Core Capital (FCC) – по-широк измерител за обема на активите.

Включвайки и активите на заемодателя в Украйна, съотношението се изкачва до 2,8, което е „доста високо“, се посочва в документа.

Втората потенциално най-засегната от политическите проблеми в Източна Европа банка е UniCredit Bank Austria. Активите на компанията в Русия са 1,2 пъти над FCC. Въпреки това нейните евентуални загуби вероятно биха могли да бъдат покрити от италианската UniCredit, при която съотношението е относително ниско – в размер на 0,4.

„Дори ако се добави и Украйна, обемът все пак би бил малко под половината от FCC“, се казва още в анализа на агенцията.

Измерени в глобален план, експозициите на банките в Русия са били в размер на 242 млрд. долара към края на третото тримесечие на миналата година. Fitch Ratings базира анализа си на най-новите налични данни от Банката за международни разплащания.

Повече от три четвърти от средствата са били на финансови компании от Европа. Банките в Северна Америка са били отговорни за 16% от експозициите, докато азиатско-тихоокеанският регион – за едва 7 на сто.

Що се касае само до американските банки, техните активи в Русия възлизат на 37 млрд. долара, което е „една много малка сума за този сектор“, пише още в доклада на Fitch. Източник investor.bg


Дейността на частните съдебни изпълнители се връща в дневния ред на политиците винаги, когато наближават избори. Така председателят на Камарата на частните съдебни изпълнители Георги Дичев коментира пред bTV идеята на депутата от БСП Страхил Ангелов да инициира законодателни промени за сектора.

Припомняме, че народният представител предлага държавата и общините да възлагат само на държавни съдебни изпълнители събирането на публични вземания, а такси да се събират от частните съдебни изпълнители само при извършването на изпълнителни действия. В проекта се предлага и таван от 12 хил. лева на пропорционалните такси, събирани от частните изпълнители.

Ангелов заяви, че промените се налагат, тъй като са създадени обществени отношения, които страдат от дефицит на справедливост. Той даде следния пример: ставаш поръчител на някой, който не си обслужва кредита, банката не информира поръчителя, след това той дължи суми в рамките на 14 дни. Заради заем от 300 лева може да се окажеш с дълг от 1500, посочи депутатът.

Според Дичев предложените промени няма да решат съществуващите проблеми, а само ще създадат нови. Малките вземания ще станат несъбираеми и ще се отвори ниша други структури да ги събират, прогнозира той. Депутатът му отговори, че има полиция, затова нямало риск „по кварталите да плъзнат лихвари с бухалки“.

И Дичев, и Ангелов, посочиха проблеми, свързани с колекторските фирми. Депутатът посочи, че няма никаква регулация за дейността на фирмите, които се занимават със събиране на дългове. Дичев също каза, че понякога тези фирми използват имена на частни съдебни изпълнители, за да заплашват хората.

Георги Дичев посочи и още един проблем – длъжникът обикновено научава за решението на съда от частния съдебен изпълнител. Кредиторът отива с документи в съда и си взема изпълнителен лист, плащайки такса за изпълнение, което увеличава дълга, после има два пъти такса за адвокат, а чак накрая съдебен изпълнител изпълнява решението. Ние не съдим никого, изпълняваме съдебните актове, допълни той.

Имате колеги обаче, които не изпълняват добросъвестно съдебните актове, отговори депутатът. Според него на Камарата на частните съдебни изпълнители са дадени твърде големи правомощия.

Депутатът сподели, че е бил заинтригуван от темата, защото самият той бил изправен пред подобен проблем – не е бил уведомен за натрупани такси по потребителски кредит и е трябвало да внесе голяма сума в 14-дневен срок. Затова той предлага, който се издължи в рамките на 14-дневния срок, да не дължи такси. Ангелов отрече да е внесъл промените в закона, заради натрупан дълг за парно.

„Всяко дело има две страни – не трябва да се вторачваме само в длъжниците, защото и зад кредитора стои човешка съдба. Много кредитори също са изправени пред фалит, ако не съберат вземанията си”, посочи Дичев. Длъжниците с проблеми са повече от закъсалите кредитори, отговори Страхил Ангелов. Източник investor.bg


Най-големите банки в Китай са удвоили нивото на отписаните лоши кредити през миналата година – знак за засилване на финансовото напрежение в системата, тъй като растежът във втората по големина икономика в света се забавя, пише Financial Times.

Петте най-големи китайски банки, които отговарят за повече от половината от всички заеми в страната, са отписали несъбираеми вземания за 9,5 млрд. долара от балансите си, показват финансовите им резултати за 2013 г. Това е ръст от 127% спрямо 2012 г. и най-високият дял, откакто въпросните банки бяха спасени от несъстоятелност, рекапитализирани и публично листвани през последното десетилетие.

Резкият ръст на отписванията е последният сигнал за сътресенията в китайската финансовата система. Пазарът на облигации стана свидетел на първия реален фалит през март, като два нашумели инвестиционни продукти в сферата на сенчестото банкиране бяха спасени от фалит в последния момент, а малък провинциален кредитор за кратко претърпя банкова паника през миналата седмица.

Данните също така сочат към по-дълбок от очакваното икономически спад през първото тримесечие, което тласка Китай през тази година към най-бавния му растеж от 1990 г. насам.

Влошаването подхрани очакванията, че Пекин ще действа скоро, за да подкрепи икономиката. „Увеличаването на натиска върху икономиката не трябва да бъдат пренебрегвано“, заяви премиерът Ли Къцян миналата седмица. „Ние разполагаме с политики, които да се противопоставят на икономическата нестабилност.“

Китайски банки изградиха силни отбранителни стени през последното десетилетие по време на стремителния си растеж, които в момента се тестват. Тъй като те бяха заделили големи резерви срещу евентуални загуби, банките бяха в състояние да удвоят отписаните заеми без да пострада тяхната рентабилност или пък капиталовите им буфери. Източник investor.bg

Банков бюлетин 24.03-28.03.2014

Лихвите по депозитите отново надолу
През февруари 2014 г. спрямо февруари 2013 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 0.89 пр.п. до 3.66%, а по тези в евро – с 0.68 пр.п. до 3.36%.

В сравнение с януари 2014 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове спада с 0.23 пр.п., а по тези в евро – с 0.08 пр.п. През февруари 2014 г. средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове в сравнение с февруари 2013 г. се повишава с 0.03 пр.п. до 0.69%. При депозитите с договорен матуритет в левове той спада с 0.78 пр.п. до 4.19%, а по тези в евро – с 0.63 пр.п. до 3.74%. Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в левове нараства с 0.05 пр.п. до 3.98%, а по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в евро – с 0.20 пр. п. До 4.65%. По данни от централната ни банка към края на януари депозитите на домакинствата са 39.89 млрд. лв. Само за последните 12 месеца повишението е от 3.85 млн. лв. Източник profit.bg

Лоши заеми, рекордни депозити и потиснато кредитиране
Кредитната криза в България се задълбочава, въпреки че отпуснатите от банките заеми през февруари нарастват, след спад през януари.
Този ръст се дължи най-вече на по-активното търсене на кредити от бизнеса, което има по-скоро сезонен характер и се дължи на попълване на складовите наличности след новогодишните празници и традиционно по-слабите продажби през първия месец на годината.

В края на февруари 2014 г. кредитите за неправителствения сектор са 54.723 млрд. лв, като нарастват на годишна база с 0.7% след спад с 0.4% през януари, показват най-новите данни на БНБ.

Кредитите за бизнеса се увеличават с 1% на годишна база през февруари и в края на месеца достигат 35.219 млрд. лв.

Кредитите за домакинствата обаче са в застой. След понижение с 0.25 през януари те нарастват само с 0.4% през февруари, до 18.538 млрд. лв.

Ръстът е движен от потребителското кредитиране, което се увеличава с 2.1% на годишна база, до 7.381 млрд. лв.

В същото време ипотечните кредити намаляват с 0.9%, до 8.808 млрд. лв., а другите кредити падат с 6.4% на годишна база.

Ръстът на кредитирането е придружен с увеличение на лошите и преструктурирани вземания. През февруари делът им в кредитните портфейли на банките се покачва с 0.08 процентни пункта, до 22.75 на сто, като ръстът на проблемните задължения не се толкова дължи на бизнеса, а на домакинствата. Делът на лошите и преструктурирани вземания на фирмите се покачва с 0.05 процентни пункта, до 24.57%.

Ръстът на депозитите обаче продължава и през февруари е 8.7% на годишна база. Общата им сума, без тези на държавата, вече възлиза на рекордните 57.546 млрд. лв. или 105% от раздадените кредити. И тъй като кредитните институции печелят от спреда между цената на привлечените средства и приходите от отпуснатите заеми, излишъкът от ликвидност в системата неизбежно ще доведе до спад на лихвите по депозитите и до увеличение на цената на кредитите.

Депозитите на бизнеса възлизат на 15.400 млрд. лв. и се увеличават с 8.9%, спрямо февруари 2013 г., което показва липсата на възможности за инвестиции в икономиката.

Влоговете на домакинствата в банковата система са 38.461 млрд. лв. в края на февруари 2014 година. Те нарастват с 9.5% спрямо същия месец на 2013 г. Източник darikfinance.bg


Fitch порази 15 руски банки и 9 водещи компании
Рейтинговата агенция Fitch понижи прогнозата си по рейтинга на 15 руски банки и 9 компании от „стабилна“ до „негативна“.
Банките са: Сбербанк Русия и дъщерните и структури, Външноикономическа банка, Глобексбанк, Связ-банк, Газпромбанк, Росбанк, Роселхозбанк, Росагролизинг, Делтакредит, Альфа Банк, както и клоновете в Русия на Ситибанк, Райфазенбанк, Нордеа банк, Креди Агрикол CIB.

От „стабилна“ до „негативна“ е понижена прогнозата по рейтинга на следните руски компании: Атоменергопром, Газпром, Газпром нефт, Граждански самолети Сухого, Лукойл, РЖД, Русгидро, ФСК ЕЕС, Федерална пасажерска компания.

Според Fitch понижението „отразява потенциалното въздействие върху руските компании и банки на санкциите, наложени от САЩ и ЕС на Русия заради фактическото анексиране на Крим“.

По-рано Fitch и друга голяма рейтингова агенция — Standard & Poor`s, понижиха прогнозата по дългосрочния рейтинг на Русия в национална и чуждестранна валута от „стабилна“ на „негативна“. Fitch понижи и рейтинга на пет субекта в Русия – Москва, Санкт Петербург, Татарстан, Тюменска област и окръг Ханти-Мансийск. Източник darikfinance.bg


Лошите и преструктурирани* кредити за населението отчитат трето поредно месечно нарастване и достигат ниво от 19.98%, сочат изчисления на Profit.bg на база данни от централната ни банка. Спрямо месец по-рано повишението е от 0.09%, с което се достига най-високото ниво за показателят от юни 2012 г., когато за последно бяха отчетени стойности от над 20%. Ръст през последния месец е отчетен както при потребителските заеми, така и при жилищните и другите кредити. Проблемните потребителски заеми вече са на ниво от 16.90%, което е най-високата стойност от септември 2012 г., когато за последно те бяха над 17 на сто. Повишението при жилищните кредити е до 21.88%, или само 0.13 на сто по-ниско от рекордните в историята на банковата ни система 22.01 на сто, постигнати през август 2013 г. При другите заеми е отбелязан ръст до 27.16 на сто, което е близо до най-висока стойност от 27.41 на сто, отчетени през октомври 2011 г. През февруари 2014 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се повишава в сравнение с февруари 2013 г. с 0.52 пр.п. до 12.01%, а по тези в евро – с 0.04 пр.п. до 9.44%. При жилищните кредити в левове той се понижава с 0.21 пр.п. до 6.84%, а по жилищните кредити в евро нараства с 0.14 пр.п. до 7.38%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове спада с 0.82 пр.п. до 8.52%, а по другите кредити в евро намалява с 0.14 пр.п. до 7.63%. През февруари 2014 г. спрямо януари 2014 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава с 0.11 пр.п., а по тези в евро – с 0.03 пр.п. При жилищните кредити в левове той спада с 0.13 пр.п., а по жилищните кредити в евро – с 0.21 пр.п. При другите кредити в левове средният лихвен процент се увеличава с 0.21 пр.п., а при другите кредити в евро намалява с 0.10 пр.п. Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през февруари 2014 г. в сравнение със същия месец на 2013 г. се понижава с 0.19 пр. п. до 13.32%, а по кредитите за потребление в евро се повишава с 0.10 пр. п. до 10.99%. През февруари 2014 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове спада спрямо февруари 2013 г. с 0.25 пр.п. до 7.75%, а по жилищните кредити в евро нараства с 0.26 пр. п. до 8.18%. През февруари 2014 г. в сравнение с януари 2014 г. годишният процент на разходите по кредитите за потребление в левове намалява с 0.15 пр.п., а по тези в евро се увеличава с 0.01 пр.п. При жилищните кредити в левове той се понижава с 0.06 пр.п., а при жилищните кредити в евро – с 0.36 пр.п. * Показателят включва целия размер на балансово отчитаните кредитни експозиции, които са класифицирани като необслужвани експозиции (чл.10), загуба (чл.11) и преструктурирани експозиции, съгласно чл. 13 (независимо към коя класификационна група са отнесени) по смисъла на Наредба 9 на БНБ от 3 април 2008 г. за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за установяване на специфични провизии за кредитен риск. Сериите за показателя преди март 2009 г. включват данни за следните експозиции: нередовни, необслужвани и преструктурирани, класифицирани съгласно изискванията на Наредба 9, действащи до този месец. Източник profit.bg

Страните от Европейския съюз се споразумяха на своята среща на върха да обменят информация за банкови клиенти и техните доходи, с което фактически се отказват от банковата тайна на територията на ЕС. Вече над 5 години тази мярка беше упорито отхвърляна от Люксембург и Австрия, но на срещата в сряда и четвъртък двете страни също гласуваха за въвеждане на обмен на информация за всякакви видове доходи на чужди граждани в 28-те страни от Евросъюза, съобщава БГНЕС. „Тази стъпка е неизбежна и необходима, за да може страните членки да предприемат по-решителни мерки срещу данъчните измами и неплащането на данъци. Банковата тайна е обречена на смърт“, заяви след срещата председателят на Европейския съвет Херман Ван Ромпой. Досега Люксембург и Австрия спъваха приемането на тази мярка и подчертава, че биха се съгласили само ако ЕС постигне подобно споразумение с няколко страни, не членуващи в ЕС – Швейцария, Монако, Андора, Лихтенщайн и Сан Марино. Източник profit.bg

Президентът на Русия Владимир Путин съобщи, че страната ще създаде собствена национална разплащателна сетълмент система в опит да се намали икономическата зависимост от Запада на фона на противоречивите позиции относно превземането на Крим.

„В държави като Япония и Китай тези системи работят много добре. В началото те стартират само като национални системи, ограничени от собствените си пазари, собствената си територия и население, но стават все по-популярни. Защо да не го направим? Със сигурност трябва да опитаме да го направим“, каза той, като отбеляза, че руската Централна банка и правителството проучват въпроса от известно време.

„Ние трябва да защитим своите интереси и ще го направим“, категоричен е Путин.

Миналата седмица САЩ наложиха санкции срещу Русия. В резултат на наказателните мерки, няколко банки забраниха на клиентите си да използват кредитни карти Visa и MasterCard.

Това провокира разговори сред депутатите за създаването на собствена разплащателна система. Източник darikfinance.bg


Лихвите по кредити и депозити падат през февруари, но това едва ли е добра новина, защото е следствие от свитото търсене на заеми и силния ръст на обема на влоговете в банковата система, отразяващи свито потребление и слаба инвестиционна активност в икономиката.

Цените на депозитите продължават да са под натиск, на фона на рекордните нива на влоговете на населението и бизнеса в българската банкова система. По данни на БНБ обемът на депозитите достига през февруари 57.55 млрд. лв. и надвишава с 5% сумата на раздадените кредити.

В резултат средният лихвен процент по депозитите за бизнеса в лева намалява с 0.07 пр.п., до 2.17%, а по тези в евро, с 0.03 пр. п., до 2.05%. Въпреки това обемът на влоговете в банките, направени от компаниите нараства до 15.40 млрд. лв, което показва, че предприемачите не виждат възможности за инвестиции в икономиката на страната.

При депозитите на домакинствата тенденциите са същите, като тук определено можем да говорим за наличие на отложено потребление, което разбира се е ограничено, тъй като доходите на мнозинството българи, по данни на НСИ отиват основно за покриване на нужди от първа необходимост.

През февруари лихвите по срочните депозити на населението в лева намаляват с 0.23 пр.п., до 3.66%, а по тези в евро, с 0.08 пр. п., до 3.36%.

В същото време лихвите по кредитите за бизнеса се понижават, на фона на ръст на обема с едва 0.9%, до 35.22 млрд. лв.

При заемите под 1 млн. евро, деноминирани в лева спадът през февруари е с 0.38 пр.п., до 6.90%, а по тези в евро е с 0.07 пр.п., до 6.77%. Търсенето идва основно от секторите на икономиката свързани с външната търговия.

Лихвите по кредитите над 1 млн. евро., договорени в лева се понижават с 2.70 пр.п., до 6.00%, а по тези в евро, с 2.57 пр.п., до 7.16%.

През февруари 2014 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в

левове се понижава с 0.11 пр.п. в лева, а по тези в евро – с 0.03 пр.п., до съответно 12.01% и 9.44%.
При жилищните кредити в левове той спада с 0.13 пр.п., до 6.84%, а по жилищните кредити в евро – с 0.21 пр.п., до 7.38%. Източник darikfinance.bg


Единственият известен екземпляр от банкнота, издадена в Австралия през 1817 г., бе продаден на търг за 334 хил. австралийски долара (224 хил. евро), предаде Франс прес. Платената за лота сума е значително по-голяма от очакваната.

10-шилинговата банкнота е издадена от банката на Нов Южен Уелс.

„Продажбата на банкнотата привлече колекционери от целия свят“, поясни Джим Ноубъл от аукционна къща „Ноубъл нюмизматикс“.

Това е рекордна сума за банкнота от колониалната епоха.

„Банкнотата ще остане в Австралия, но не знам какво купувачът й иска да направи с нея. Ще е добре да я изложи на публично място.“

Банкнотата е открита през 2005 г. в частна колекция в Шотландия. Вероятно е донесена там от бившия губернатор на Нов Южен Уелс Лаклан Маккуори или от негови близки. Източник investor.bg


След края на Студената война в началото на 90-те години на ХХ в. виенските банки стъпиха агресивно на новооткритите пазари в Източна Европа, все едно възстановяваха старата Хабсбургска империя чрез поставянето на банкомати, пише CNBC.

Разбира се, банките на Виена не бяха единствените западни кредитори, които потърсиха дял на пазарите от бившия Съветски блок. Но австрийците – поради исторически и географски причини – заложиха много на Източна Европа и Русия. Сега, когато напрежението между Русия и региона расте, австрийските банки попадат между финансовия и геополитическия огън.

Начинът, по който се развиват нещата за Австрия, може да има последици за целия Европейски съюз, чиито членове призоваха за повишено внимание при налагането на санкции след избухването на Кримската криза. Най-лошото е, че европейските банки ще изгубят своите подразделения в Русия на фона на ескалиращото напрежение или ще стане невъзможно да се прави бизнес там.

Каквото и да се случи, анализаторите очакват печалбите на всяка една западна банка с присъствие в Русия – включително и американските Citigroup и JPMorgan Chase – да се изтънят и то на пазар, който доскоро е бил доста доходоносен.

Като се вземе предвид всичко това, европейските банки са уязвими на пазара в Русия за около 194 млрд. долара, според изчисления на Deutsche Bank, докато американските – само за около 37 млрд. долара. Финансовите връзки с Русия обясняват защо европейците не са склонни да налагат санкции. И за Европа като цяло съществува опасност, че кризата ще се върне обратно по начини, които не биха могли да се опишат.

За Австрия ефектите са преки. И вече се усещат. Двете най-големи банки в страната – Raiffeisen Bank International и Bank Austria, която е поделение на италианската UniCredit – извършват огромни операции на територията на Украйна и Русия. Въпреки че и други европейски банки имат силно присъствие в Русия, например френската Société Générale, то експозициите на Австрия са за близо 17 млрд. долара. Сумата е огромна в сравнение с размера на цялата банкова система – или това са 1,4% от всички активи в сектора.

Експозициите биха били доста по-големи, ако Erste Group – най-голямата банка по активи след Bank Austria и Raiffeisen, не бе напуснала Украйна миналата година. Излизането от страната се случи на фона на масовия отлив на чужди инвеститори от Украйна и Русия, обезкуражени от ширещата се корупция и слабия икономически растеж.

Дълго време преди Русия да анексира Крим, Raiffeisen и Bank Austria страдаха от резкия скок на дела на лошите кредити и спада на печалбите в цяла Източна Европа. Почти една трета от стойността на кредитите на Райфайзен за приблизително 1,2 млрд. евро в Украйна са класифицирани като несъбираеми или в просрочие.

Кризата в Крим е най-новото препятствие за амбициите на австрийските банки, които искат да завладеят отново териториите, управлявани от Хабсбургите. Преди края на управлението на династията след Първата световна война присъствието й се разпростираше на съвременната територия на Украйна и на по-голямата част от региона на Източна Европа, включително и на територии, които са вече част от Унгария, Полша и Румъния.

За банка като Raiffeisen, основана през 1862 г., когато Хабсбургите все още са били на власт, експанзията на изток трансформира средноголяма банка в страна с население 8,2 млн. души в регионална суперсила.

Но, по един познат модел, банките отпускаха кредити твърде разточително. В някои страни кредитирането растеше с 50% годишно. Много от кредитите бяха в чуждестранна валута. По подобни кредити се предлагат по-ниски лихвени проценти, но кредитополучателите, които получават заплатите си в унгарски форинти или украински гривни, са имали затруднения при изплащането на своите дългове, когато техните валути изгубят от стойността си.

Опасностите от австрийската стратегия станаха очевидни през 2008 г., в самото начало на финансовата криза. Само спешната намеса от страна на Международния валутен фонд и Европейския съюз предотврати паниката сред чуждестранните инвеститори. От 2008 г. австрийското правителство е принудено да предоставя общо 14 млрд. евро под формата на капитал или друга директна помощ за банките в страната, като 2,5 млрд. евро от тях са за Raiffeisen. Помощта е равна на около 5% от брутния вътрешен продукт на Австрия. Съотношението обаче е много по-ниско, отколкото е в страни като Ирландия или Гърция, но е високо спрямо държавите в еврозоната, в които не върлува тежка криза. Източник investor.bg


Ръководството на френската инвестиционна банка Societe Generale смята да раздаде като бонус 150 автомобила Ferrari на своите топ мениджъри. Това съобщава изданието Jalopink, което е научило, че представители на банката са посетили автосалона в Женева в началото на март и са поръчали колите на италианския производител.

От изданието все пак се застраховат, че информацията им се гради на слухове и не е потвърдена. И уточняват, че банковите структури са доста консервативни и е далеч по-вероятно да изберат модели на Audi или Mercedes-Benz, а не впечатляващи спортни автомобили.

„Обикновено банкерите предпочитат бонусите си във вид на пари, защото по правило притежават скъпи автомобили. И ако решат, че се нуждаят от нова машина, просто отиват и си я купуват. Трудно е да си представим, че когато банка реши да си поръча голяма партида машини, ще отиде на изложение и ще каже на мениджър на Ferrari – Здравейте, ние искаме да поръчаме 150 от вашите най-добри автомобили“, допълва изданието.

От Ferrari не съобщават данни за продажбите си във Франция, за разлика от тези във Великобритания и Германия. За Острова те са 677, а за Германия – 652. Очакванията са във Франция цифрата да е подобна, така че поръчка от 150 коли наистина изглежда доста внушително. Източник investor.bg


Държавата и общините да възлагат само на държавни съдебни изпълнители събирането на публичните вземания. Това предлага депутатът от „Коалиция за България“ Страхил Ангелов, който е внесъл за обсъждане в Народното събрание промени в Закона за частните съдебни изпълнители.

Още по темата
Спад на образуваните дела през 2013 г. отчитат частните съдебни изпълнители
Предлагат отмяна на Закона за частните съдебни изпълнители

Предложените текстове са публикувани на сайта на парламента.

Депутатът предлага още такси по изпълнението да се събират от частните съдебни изпълнители само при извършването на изпълнителни действия. Предвижда се да им се даде възможност да си договарят и допълнителни възнаграждения, но тези суми няма да се смятат за разноски по изпълнението и не се дължат от длъжника.

Същевременно се предлага и въвеждането на таван от 12 хил. лева на пропорционалните такси, събирани от частните съдебни изпълнители. Едновременно с това се залага и изискването всички пропорционални такси да не може да надхвърлят една десета от задължението, а всички такси по изпълнителното дело (обикновени и пропорционални) да не надвишават една втора от вземането.

„Няма по-логично положение от това на държавните съдебни изпълнители да бъде възложено събирането на частните държавни и общински вземания. Това, на първо място, би спестило разходи и време за провеждане на обществени поръчки, на следващо – би спомогнало за запазването на държавните съдебни изпълнители“, посочва в мотивите си към предложенията за промени на закона депутатът Страхил Ангелов.

„Няма обективна причина в обществената действителност, която да налага провеждане на обществени поръчки за избор на частен съдебен изпълнител при събиране на частни държавни и общински вземания – провеждането на такива процедури е бавно, тромаво, ненужно, свързано с излишни и ненужни за държавата и общините разходи“, допълва той.

Отделно депутатът предлага да отпадне и съгласуването със съсловната камара на частните съдебни изпълнители, тъй като организацията може да се включи в общественото обсъждане на предложените законови поправки.

Според Страхил Ангелов е правилно да се възприеме подход за определяне на таксите на частните съдебни изпълнители, подобен на този в Закона за местните данъци и такси – да се посочи диапазон, в рамките на който с подзаконов нормативен акт да бъде определен размерът на таксите, както и да се определи в кои случаи частните съдебни изпълнители могат да събират такси, за да се избегнат случаите, при които разноските за такси да надхвърлят многократно размера на събираното задължение.

От бранша коментират, че предложенията на практика блокират възможността за избор на възложителите на изпълнителни дела и нарушават конкуренцията, което противоречи и на европейското законодателство.

Експерт, пожелал анонимност, припомни, че преди време гилдията имаше друг казус, който ограничаваше конкуренцията – с ДДС, който плащаха само частните съдебни изпълнители. В края на 2012 г. Еврокомисията обяви, че открива наказателна процедура заради двойния режим на облагане с ДДС на съдебните изпълнители, което предизвика съответните законодателни промени.

Отделно запознати предупреждават, че ако предложените промени бъдат приети, на практика ще се блокира събирането на по-малките вземания (до 5 хил. лева), които обаче представляват по-големият дял от изпълнителните дела. Източник investor.bg


Най-вероятно Федералният резерв на САЩ ще повиши за пръв път краткосрочните лихвени проценти през втората половина на 2015 г. На това мнение е президентът на подразделението на Фед в Атланта Денис Локхарт, пише MarketWatch. Според него покачването на лихвите ще стане по-късно от шестмесечния период след края на облигационната програма, за който загатна председателят на централната банка Джанет Йелън миналата седмица.

„Шестте месеца наистина са минимумът, не максимумът“, уточнява Локхарт, цитиран от Ройтерс.

„За Федералния резерв е трудно да направлява очакванията на пазарите за бъдещата посока на лихвените проценти, особено когато трябва да убедиш инвеститорите, че няма да действаш по начин, по който си действал в миналото“, каза от своя страна президентът на Фед във Филаделфия Чарлз Плосър.

„Да управляваш очакванията е предизвикателство, защото централната банка не дава ясен знак как ще действа при нормални условия“, каза Плосър по време на лекция в Университета в Ню Йорк, цитиран от MarketWatch. „Как политиците могат убедително да заявяват, че ще се отклонят от нещо, с което те никога не са се ангажирали?“

От известно време Чарлз Плосър призовава централната банка да създаде правила за политиката си или до голяма степен да действа по предвидим начин.

Според него има няколко предимства, включително постигане на предвидимост на очакванията за политиката и повишаване на прозрачността и отчетността.

Миналата седмица пък президентът на Фед в Сейнт Луис Джеймс Булард каза, че бележките на Йелън за шестте месеца са били в унисон с очакванията на частния сектор.

„До края на тази година безработицата в САЩ ще падне под 6%“, категоричен е Джеймс Булард, цитиран от Ройтерс. Според него „много добра година“ очаква американската икономика въпреки последните незадоволителни данни. Източник investor.bg


Четири руски банки вече имат техническа готовност да въведат новата национална разплащателна система, наречена „Про 100“. Тя трябва да замени Visa и MasterCard, които обявиха, че блокират употребата на техни карти в Русия.

Очакванията в Москва са собствената система да бъде въведена до два месеца.

Четирите банки Sberbank, Uralsib, AK BARS и Moscow Industrial Bank вече са изпълнили всички изисквания за работа с руската „универсална електронна карта“. Те представляват около 40% от целия пазар. Максимално бързото й въвеждане трябва да спре масовото теглене на депозити, след като вложителите изтеглиха над 110 млн. долара само за двата дни след новината за решението на Visa и MasterCard.

Проектът за руска система на плащане датира отдавана, а пилотният проект за „универсална електронна карта“ беше представен през 2010 г. С нея ще могат да бъдат извършвани както търговски покупки, така и плащания на местни данъци и такси. Източник investor.bg


Доколко са устойчиви еврото и австралийският долар е задача с множество неизвестни пред анализаторите. По думите на някои от тях валутните пазари живеят в алтернативен свят.

Австралийският долар поскъпна до 0,9158 щатски долара във вторник – най-високото равнище от началото на 2014 г. Представянето на валутата е тясно свързано със състоянието на китайската икономика, която е най-големият външен партньор на Австралия. Фактът, че ръстът дойде на фона на признаците на слабост в Поднебесната империя несъмнено изненада много експерти, пише CNBC.

Същевременно еврото също доказа своята устойчивост с оглед на по-слабите данни за производствената активност в Китай и забавянето на експанзията на европейската индустрия. Единното парично средство добави повече от 1% спрямо долара в понеделник, търгувайки се при ниво от около 1,3829.

„В момента живеем в един алтернативен свят на търговията с чуждестранна валута“, заяви Робърт Рени, ръководител на звеното за валутни стратегии в Westpac Bank.

По думите му последният ръст на австралийския долар е „странен“ с оглед на песимистичните производствени данни от Китай. Въпреки това той добави, че движението може да се отрази на инвеститорите и на техните възгледи относно австралийската валута.

Производствената активност в Китай се сви за трети пореден месец през март според данните на Markit Economics и HSBC.

„В света, в който живеем в момента, лошите новини от Китай в действителност са добри за Австралиеца, защото предоставят възможност за увеличение на фискалните стимули“, отбеляза анализаторът. Той базира коментара си на възможното съкращаване на задължителните резерви – размера на парите, които местните банки трябва да пазят в резерв.

Рени посочи още, че не е убеден в перспективите пред този „алтернативен свят“. „Не съм сигурен, че съм уверен в тази история… изглежда прекалено оптимистично относно перспективите за Австралиеца“, отбеляза той.

Цените на медта и желязната руда – две от основните износни стоки от Австралия, отстъпиха в последните седмици, обърквайки допълнително анализаторите.

Според валутния стратег в Standard Chartered Bank Калъм Хендерсън съществуват редица фактори, които движат австралийския долар нагоре и които не са свързани със ситуацията в Китай. Той изтъкна, че пазарът очаква предстоящи силни разпродажби на австралийската валута.

Хендерсън добави, че преходът в публичния език на Австралийската централна банка е довел до значителен скок в номиналната в сравнение с реалната доходност по държавните облигации, което е повишило привлекателността на валутата.

По-рано гуверньорът на централната банка Глен Стивънс заяви, че би предпочел да станем свидетели на спад на валутата до около 85 американски цента, което ще стимулира износа.

Пазарните участници очакват изявленията на Стивънс и заместник-гуверньора Филип Лоу, които ще говорят публично тази седмица в навечерието на срещата на Борда на институцията през следващата седмица. Източник investor.bg


Европейските банки ще продадат нестратегически активи за 80 млрд. евро през тази година, прогнозира консултантската компания PricewaterhouseCoopers (PwC), цитирана от Ройтерс.

Финансовите институции разполагат с нестратегически кредити за 2,4 трлн. евро за продажба, посочва още компанията.

Спрямо миналата година банките в Европа ще продадат с 25% повече нестратегически активи. От началото на тази година досега са продадени или са в процес на продажба заеми за 30 млрд. евро, сочат още данните на компанията.

„Банковото преструктуриране ще продължи през следващите поне пет години. Активността вероятно ще бъде допълнително подхранвана от резултатите от стрес тестовете, които са в ход“, коментира Ричард Томсън, партньор в PwC.

Заради кризата и необходимостта да „прочистят“ балансите си европейските банки засилиха продажбата на проблемни и нестратегически активи. Много от тях дори ги отделиха в специални звена. В тях са включени главно кредити за сектора на имотите.

Най-активните продавачи на заеми към сектора на бизнес имотите са банките във Великобритания, Ирландия, Германия и Испания.

Според PwC британските банки са продали нестратегически активи за 23,5 млрд. евро през миналата година. Най-активният продавач е била Lloyds Banking Group.

В Белгия например банките са продали нестратегически активи за 11,5 млрд. евро, а в Германия и Испания – по 10 млрд. евро.

Кредитите към сектора на бизнес имотите представляват 18% от общия обем нестратегически активи, продадени през миналата година от британските и германските банки, отчитат още консултантите. Следват необезпечените кредити към търговския сектор. Източник investor.bg


Индексите на БФБ започнаха новата седмица с повишения, след като завършиха петъчната търговия с ръстове от около и над 1,5%.

Водещият индиактор – SOFIX, нараства с 0,8% до ниво от 597,15 пункта. BGBX40 се повишава с 0,7% до 120,02 пункта, BGTR30 е нагоре с 0,6% до 438,26 пункта, а BGREIT прибавя 0,8% до 98,85 пункта.

Основните индекси на водещите европейски борси отчитат понижения от 0,3-0,6% в ранната търговия. Азиатските пазари загърбиха негативните данни от Китай в днешната сесия.

Търговията на пазара на акции на БФБ в началото на сесията възлиза на 336 хил. лв., като с най-голям оборот са Софарма Трейдинг SO5/SFTRD (+0,7%) – 50 хил., Албена Инвест Холдинг 5ALB/ALBHL (-5,2%) – 49 хил. и Билборд 5BP/BOARD (-5,9%) – 39 хил.

В първите близо два часа на търговия на БФБ има сключени сделки с 31 емисии акции, като съотношението печеливши/губещи е 20/6, а при 5 позиции няма промяна.

От емисиите с оборот над 5 хил. лв. с най-голям ръст са акциите на Зърнени Храни България T43/ZHBG (+5,4%), ЦКБ 4CF/CCB (+3,9%) и ПИБ 5F4/FIB (+3,8%), а с най-голямо понижение, освен Албена Инвест и Билборд, са книжата на Агро Финанс АДСИЦ 6AG/AGROF (-2,1%).

Засега няма сделки със Светлина 3LX/SVESL и ИКПД АДСИЦ 4IC/ICPD. Преоценки и печалба увеличиха собствения капитал на Светлина АД, а Кристиян Богданов Атанасов е купил 6,6% от Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ.

* Данните са актуални към 12:25. Източник investor.bg

Банков бюлетин 17.03-21.03.2014

КТБ поискала директен достъп до ЕСГРАОН
За да изпълни проекта за жилищно обновяване, Корпоративна търговска банка (КТБ) е поискала директен достъп до личните данни на българите, които се съхраняват в базата ЕСГРАОН. Този достъп обаче е отказан с мотива, че няма правни основания да се иска пълен достъп до личните данни на всички българи от страна на търговската банка.

Това става ясно от становище на Комисията по защита на личните данни. Искането на КТБ е било изпратено до служба ГРАО, която е дирекция в регионалното министерство. Оттам е било изказано желание за съдействие, но само при разрешение от страна на Комисията по защита на личните данни.

КТБ следва да обработва само минимално необходимото количество информация за всяко лице, нужно за целите на обработването. Допълнителни данни могат да се записват, само когато набраната вече информация е недостатъчна за постигането на обявените цели, обясняват от Комисията по защита на личните данни.

Заради големият обществен интерес, свързан с проекта, няма правна пречка, ако банката има нужда от проверка на предоставена й информация, да изпраща запитвания до служба ГРАО. Всеки отделен случай подлежи на одобрение от страна на службата, категорични са от Комисията.

В своето искане от КТБ обясняват, че чрез директния достъп служителите й сами ще могат да събират необходимите лични данни – за семейно положение, децата и съпрузите на хората, които кандидатстват за кредити по Фонда за обновяване на жилищата.

От банката посочват, че ще използват пълния си достъп само за нуждите на изпълнението на този проект. Той е от голямо национално значение и с обществена значимост, тъй като повишаването на енергийната ефективност е сред основните приоритети на правителството, обясняват от КТБ.

Припомняме, че през 2012 година Министерството на регионалното развитие избра КТБ за управляващ средствата във фонда за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради, който разполага с 12,5 млн. лева. Проектът се изпълнява в 36 града на страната.
По тази програма държавата осигурява безвъзмездно, по европейски програми, част от необходимите суми за обновяване на жилищата. Другата част са нисколихвени кредити, които се отпускат от КТБ на сдружения на собствениците на сградите.

От банката се позовават на изявления на представители на тези сдружения, които се оплакват, че губят много време и се бави работата на фонда, тъй като е необходимо събирането на данни за участниците в проекта.

От Комисията за защита на личните данни обаче посочват, че това е недостатъчно твърдение, за да може да се иска пълен достъп до личните данни на всички българи, още повече, че банката обяснява, че чрез него ще оценява единствено физическите лица, клиенти по Фонда за жилищно обновяване.

Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) е национална система за гражданска регистрация на физическите лица в България и източник на лични данни за тях, посочват от Комисията за защита на личните данни.

„Правото на защитата на физическите лица от злоупотреби с личната им информация и неправомерна намеса в техния личен живот се гарантира от принципите за законосъобразно, целесъобразно и пропорционално обработване на данните, които принципи са в основата на действащото законодателство, регулиращо обществените отношения в сферата на защитата на личните данни”, се казва още в становището на комисията. Източник investor.bg


Нова агенция ще затваря неплатежоспособните банки от еврозоната
Преговарящите от Европейския съюз (EC) постигнаха споразумение за изграждането на нова агенция към широко обсъждания банков съюз, която ще затваря неплатежоспособните банки. Планът включва и обособяването на фонд, който да спомогне за покриването на разходите, съобщава Ройтерс.
Среднощните разговори между Европейския парламент и страните от еврозоната затвориха втория етап от диалога за банковия съюз след надзора от страна на Европейската централна банка (ЕЦБ).

Детайлите по споразумението са описани по-подробно в проекта, който предстои да бъде представен публично. Въпреки това основата бе потвърдена от хора, участващи в преговорите.

Съгласно постигнатия компромис от преговарящите страни фондът ще бъде изграден на базата на средства, взимани от банките в еврозоната. Срокът на изграждане на структурата ще бъде 8 години, а не 10, каквито бяха първоначалните планове.

Сделката предвижда също даване на водеща роля на ЕЦБ, която ще участва дейно в закриването на неплатежоспособните банки. Според резолюцията това ще направи по-трудно отлагането на процеса във времето от политиците в отделните държави.

През декември 2013 г. финансовите министри на страните-членки на ЕС постигнаха договореност за създаването на банков съюз. Решението бе взето след продължили близо 12 часа преговори в Брюксел.

Ключовият пункт по споразумението бе Единният механизъм за решаване на проблеми (Single Resolution Mechanism – SRM), позволяващ закриването на банки на ръба на банкрута и създаването на режим за защита на вложителите. Правилата на съюза ще бъдат задължителни както за 18-те страни от еврозоната, така и за останалите 10 държави от ЕС, използващи собствена валута. Източник investor.bg


UniCredit съкращава 8500 работни места
UniCredit Group, базирана в Милано, планира да съкрати 8500 работни места. Най-голямата банка в Италия отчете загуби в размер на 14 млрд. евро за 2013 г. и задели 13.7 млрд., за да покрие необслужващи кредити, предаде БТА.
Банката изчисли още, че са й нужни 600 млн. евро за покриване на експозициите си към Украйна, където планира да продаде подразделението си. UniCredit се опитва да изчисти счетоводния си баланс и да събере повече капитал преди стрес тестовете на Европейската централна банка (ЕЦБ).
Банката обяви също и петгодишен план за намаляване на активите с 63% до 33 млрд. евро до 2018 г., основно в частта на рисковите италиански кредити.
След преоценка на 22-процентния си дял в Централната банка на Италия, кредиторът също така публикува 1.2 милиарда евро от капиталова печалба.
Някои анализатори смятат, че тази преоценка е трик и се прикриват загуби от необслужвани кредити. Източник pariteni.bg

Европейският парламент и държавите-членки на Евросъюза постигнаха споразумение за създаване на Банков съюз след маратонски преговори. „Тази сутрин след 16-часови преговори беше постигнато споразумение“, се казва в комюнике на парламентарната група на Европейската народна партия, предаде БГНЕС. „Направен е пробив в механизма за вземане на решения в банковата сфера“, заяви на акаунта си в Туитър еврокомисарят по финансовите въпроси Мишел Барние. Той изрази задоволство от тази „голяма крачка напред в разкъсването на връзката между банковата криза и суверенната криза“. „Това е огромен успех“, добави в същия дух на пресконференция председателят на ЕП Мартин Шулц. Това политическо споразумение води до нормалната ликвидация на банките в еврозоната и има за цел да прехвърли финансова тежест от данъкоплатците върху банковия сектор“. Източник profit.bg/

Всяка година българските картодържатели правят по 10 млн. плащания през ПОС терминалните устройства повече спрямо година по-рано. Изчисления на Profit.bg сочат, че за 2013 г. сме ползвали картите си 59.59 млн. пъти, за да заплатим стоки и услуги. За 2012 г. данните на централната ни банка показват 49.35 млн. плащания, а за 2011 г. те са 39.03 млн. броя. Общата стойност на платените стоки и услуги през изминалата година е 3.91 млрд. лв. срещу 3.196 млрд. лв. за 2012 г. и 2.529 млрд. лв. за 2011 г. Средната стойност на една трансакция е 65.61 лв., докато за 2012 и 2011 г. тя е респективно 64.77 и 64.80 лв. Вчера ви информирахме, че за 2013 г. от банкоматите в страната са изтеглени 17.6 млрд. лв., което е с около 1.1 млрд. лв. повече спрямо предходната година. Средният размер на една трансакция отново се повишава – от 134.95 лв. за 2010 г. на 142.07 лв. за 2011 г., докато стойносттите им през 2012 и 2013 г. са 148.74 лв. и 156.20 лв. Източник profit.bg/

Общо 17.6 млрд. лв. са изтеглени през банкоматите в страната за 2013 г., показват изчисления на Profit.bg на база данни от централната ни банка. Година по-рано картодържателите изтеглиха от АТМ устройствата в страната общо 16.2 млрд. лв., а за 2011 г. и 2010 г. сумите бяха 15.37 млрд. лв. и 14.68 млрд. лв. Данни на БНБ сочат, че за второто тримесечие на 2013 г. сумата е 9.285 млрд. лв., като бележи ръст от 8.35 млрд. лв. за първите шест месеца на миналата година. Средният размер на една трансакция отново се повишава. Припомняме, че за 2010 г. той бе 134.95 лв., за 2011 г. – 142.07 лв., а за 2012 г. – 148.74 лв. За цялата 2013 г. средната сума на едно теглене се повишава до 156.20 лв., като за първото шестмесечие тя е 152.03 лв., а за второто – 160.15 лв. Общият брой на трансакциите в България за 2013 г. през ATM устройствата достига 112.9 млн. броя спрямо 108.96 млн. за 2012 г. и съответно 108.1 и 108.8 млн. броя за 2011 г. и 2010 г. В края на 2013 г. съвкупният брой на издадените карти в страната е 7.32 млн. броя спрямо 7.52 млн. в началото на годината. Източник profit.bg/

Английската централна банка претърпя промени във вторник и сложи край на изцяло мъжката институция по върховете. Великобритания назначи вчера двама нови заместник управители на банката и главен икономист, който до този момент беше критичен към банковия сектор. Най-голямата промяна във висшия състав след придобиването на независимост на АЦБ през 1997 година е придружена от промени, които председателя на АЦБ Маркс Карни обяви за необходими, за да може банката да се отдалечи от предишния си единствен фокус да следи инфлацията, съобщава БНР. Карни заяви също, че централната банка се нуждае от по-голяма координация, за да може да управлява по-големите рискове в световната икономика, отбелязвайки че изключително ниските нива на лихвите могат да доведат до равнодушие на финансовите пазари. Най-видимата промяна във вторник беше представителя на МВФ Немат Шафик, която стана заместник управител отговарящ за пазарите и банките и е първата жена на този висш пост след 2010 година. Бен Броудбент, досега външен член на АЦБ, вече е част от комисията за монетарна политика и ще е също заместник управител отговарящ за монетарната политика. Третата промяна е, че изпълнителния директор за финансовата стабилност Анди Халдейн ще си смени местата с главния икономист Спенсър Дейл. Дейл беше фаворит да стане заместник управител, но ще загуби мястото си в комисията вземаща решения за лихвите от месец юни, когато поема ролята на Халдейн в комисията за финансова политика, която регулира банките. Източник profit.bg/

Според рейтинговата агенция Standard & Poor’s възстановяването на банковия сектор в България от кризата ще се случва бавно. Свитите вътрешно потребление и инвестиции ще продължат да потискат печалбите на финансовите институции и кредитирането. Анемичният темп на икономически растеж ще води до влошаване на качеството на активите на кредитните институции. Загубите от лоши кредити ще останат между 2.5 и 3%, а нивото на рентабилността ще е ниско през 2014 г. Капитализацията на българските банки като цяло е добра, но може да бъде засегната от имплицитни загуби, причинени от спада на цените на имотите през последните години. Standard & Poor’s оценява икономическа устойчивост и икономически дисбаланси в България като високо рисков фактор, а кредитният риск е оценен като „много висок“, съобщава Дарик. Оценката на агенцията за рейтинга на страната е BBB с негативна перспектива. А за двете банки чиито рейтинги определя е съответно BBB с негативна перспектива за дълга на Уникредит Булбанк и B- с негативна перспектива за дългосрочните задължения на ОББ. Като позитивни фактори за българската банкова система се S&P’s посочва фактът, че повечето банки са чуждестранна собственост, което им дава достъп до капиталова подкрепа от банките майки. Източник profit.bg/

Средният размер на изтеглените през февруари кредити е 33 265 евро, като левът отново доминира над европейската валута. Близо ¾ от заемите през втория месец от годината са изтеглени в български пари, показва месечният анализ за февруари на Кредит Център. През февруари около половината от потребителите на кредити са предпочели заем между 10 000 и 30 000 евро, а най-често срещаният срок е този между 16 и 20 години . Вторият по популярност кредит е този между 30 000 и 50 000 евро, а най-малко са заемите над 90 000 евро. Що се отнася до срока най-малко потребители разчитат, че ще успеят да изплатят кредита си за по-малко от 10 години (1.1%) Най-активни остават кредитополучателите между 26 и 35 години, но има раздвижване и сред по-младите и по-възрастните кредитополучатели,показва анализът. Най-големи кредити продължават да се теглят в столицата. Средният размер на изтеглените кредити в евро в София е 42 447 евро, като съотношението между левовите и еврокредитите е 45:55 процента. Във Варна средният кредит, изтеглен през февруари, възлиза на 29 730 евро, като едва 10% от кредитите са в левове. В Бургас средният размер на изтеглените кредити е 27 680 евро, като също доминират кредитите в евро. В Пловдив размерът е най-нисък – близо 19 000 евро. Европейската валута е с най-нисък интерес в Града на тепетата, където едва 9% от заемите са изтеглени в евро. Покупката на жилище е накарала 98.9% от потребителите да изтеглят кредит, докато за лично ползване до заем са прибегнали 1.1% от кредитополучателите. Източник profit.bg/

Възстановяването на банковия сектор в България от кризата ще става бавно, коментират от рейтинговата агенция Standard & Poor’s.
Свитите вътрешно потребление и инвестиции ще продължат да потискат печалбите на финансовите институции и кредитирането. Бавният темп на икономически растеж ще води до влошаване на качеството на активите на банките, смятат от S&P. Загубите от лоши кредити ще останат между 2,5% и 3%, прогнозират от рейтинговата агенция.
Капитализацията на българските банки е добра, но може да бъде засегната от загуби, причинени от спада на цените на имотите през последните години, посочват още от Standard & Poor’s. Агенцията оценява кредитният риск като „много висок“.
Оценката на агенцията за рейтинга на страната е BBB с негативна перспектива.
Пазарът сваля лихвите по ипотечните кредити
„Приетите на първо четене промени в Закона за потребителския кредит, с които се въвеждат промени и при ипотечното кредитиране, няма да активизират пазара и няма да понижат лихвите“, смята Тихомир Тошев, изпълнителен директор на компания Кредит Център.
„Намаляването на цената на кредитите не става със законови промени, а със стабилна и работеща икономика, по-високи и стабилни доходи. От 2009 г., когато лихвите по ипотеките бяха между 8,5% и 10%, сме свидетели на постепенно намаляване в резултат на стабилизирането на пазарите до сегашните нива от 6,25-7%. Това понижение с около 25% не се дължи на промени в закони, а на пазара“, каза Тошев.
Като цяло обаче промените в Закона за потребителския кредит са позитивни, допълни той. Премахването на таксата за предсрочно погасяване след първата година на ипотеката е важно за потребителите.
Инициативите за по-прозрачно определяне на лихвите също ще отговорят на изискванията на клиентите. Източник pariteni.bg

Задочните студенти също ще имат право на нисколихвени кредити, обеща вчера просветният министър Анелия Клисарова пред Bulgaria on air.
„Считам, че тези млади хора трябва да имат право на кредитиране. Важно е, защото социалните причини са ги принудили да учат и да работят едновременно“, обясни Клисарова.
Изявлението й обаче е в отговор на препоръка на Комисията за защита от дискриминация. Преди 10 дни тя поиска задочниците също да получават стипендии и студентски кредити, както и колегите им от редовното обучение.
По жалба на представителството на студентските съвети комисията е решила, че изискването за редовна форма на обучение е пряка дискриминация на признак „лично положение“.
Първоначално от министерството посочиха, че решението на комисията има препоръчителен, а не задължителен характер. Вчера просветният министър обяви, че веднага след решение на Върховния административен съд ще се предприемат законодателни промени.
Няма да има забавяне, защото сме убедени, че това е по-справедливо, обеща Клисарова. Тя обаче тактично подмина темата за изплащане на стипендии и за задочниците. Източник pariteni.bg

Lloyds Banking Group PLC продава портфейла си от кредити за европейския сектор на бизнес имотите, предаде Ройтерс.

Купувач на портфейла е филиал на Marathon Asset Management LP. Цената на сделката е 280 млн. евро (приблизително 235 млн. паунда), а постъпленията ще се използват за „общи корпоративни цели“.

Решението за продажбата на портфейла е в резултат на изпълнението на стратегията за редуциране на второстепенните активи на британската банка.

Банката, 33% от която е собственост на британското правителство, обяви, че брутната стойност на активите, обект на сделката, възлиза на 494 млн. паунда.

Очаква се сделката да приключи през второто тримесечие.

През последните месеци европейските кредитори масово се решиха да се разделят с цели портфейли от кредити, свързани със сектора на имотите, за да нормализират балансите си преди стрес тестовете на Европейската централна банка (ЕЦБ).

По данни на Cushman&Wakefield Inc продажбите на кредити за бизнес имоти и на портфейли от проблемни имоти в Европа са достигнали обем от 33,7 млрд. евро през 2013 г., което е с 47 на сто повече спрямо 2012 г. Източник investor.bg


След дълги дебати Европа одобри и финалния елемент на банковия съюз, съобщи Financial Times. Сделката касае общата система за справяне с банкови кризи. Бе променена и границата, касаеща поделянето на разходите, искана от Германия.

Постигнатото споразумение дойде след рекордни 16-часови преговори, сложили край на разногласията между страните членки на Европейския съюз (ЕС) и Европейския парламент (ЕП), чието изглаждане те отлагаха. Това обаче заплашваше и самите реформи.

Веднъж одобрено от парламента, законодателството ще създаде единна система в еврозоната за справяне с проблемни банки – т.нар. Единен оздравителен механизъм (Single Resolution Mechanism) – и споделен фонд за 55 млрд. евро, чрез който да се покриват разходите за спасяване на банките.

Членовете на ЕП поставиха условия, чрез които да се убедят, че фондът ще бъде уеднаквен по-рано и до известна степен смекчиха исканията на финансовите министри за това как да се постъпва при закриване на банка.

Евродепутатите приветстваха споразумението като знак, че имат достатъчно влияние да убедят германския министър на финансите Волфганг Шойбле да направи по-големи отстъпки за тях в сравнение с другите финансови министри.

Въпреки че до голяма степен споразумението се основава на визията на Германия, някои дипломати се опасяват, че съществува минимална вероятност сделката да пропадне, особено заради недоволството на Берлин, че ще трябва да уеднакви фонда по-бързо, отколкото би могъл.

Реформата е последният стълб на амбициозния проект, стартирал преди около две години, който цели сливане на финансовия надзор в еврозоната и подобряване на устойчивостта на валутния блок срещу опустошенията на дълговата криза. Въпреки това оздравителният механизъм бе подложен на критики, включително и от Европейската централна банка, за това, че е твърде сложен и недостатъчно финансиран.

Окончателните условия включват трудно извоюваните промени в позицията на страните от ЕС, които бяха силно повлияни от съпротивата на Берлин за това, че германските данъкоплатци трябва да плащат всяко спасяване на банките.

Европейският комисар по финансовите въпроси Мишел Барние, отговарящ за реформите, каза, че сделката е била постигната „в духа на компромиса“.

Основните отстъпки касаят сроковете за създаването на общия банков фонд. Годините за това се намаляват от 10 на 8, за да може по-голяма част от средствата във фонда да бъдат използвани на по-ранен етап. При условията на временната сделка 40 на сто от вноските от първата година ще бъдат уеднаквени, а през втората – 60%. Това е една от сферите, която тества позицията на Шойбле, според когото уеднаквяването трябва да става по-бавно от темпото, с което се създава самият фонд.

Също така бяха одобрени искания относно структурата при вземане на решения. На Европейската комисия се дава формална роля при одобрението на решенията, препоръчани от независима комисия. Финансовите министри пък ще могат да се противопоставят на решенията, но само в някои случаи.

ЕП и ЕК призоваваха за напълно споделен фонд, със силна външна кредитна линия, който да работи по система, при която Брюксел, а не държавите членки, да има последната дума относно решенията.

На ЕЦБ – като главен орган за надзор – бе дадена основната отговорност за задействането на оздравителния механизъм, когато дадена банка започне да изпитва трудности. Въпреки това, както искаха и държавите членки, бордът на оздравителния механизъм ще може да настоява за затварянето на дадена банка въпреки решението на Франкфурт. Източник investor.bg


Независими експрти, назначени от испанското правителство, обмислят да предявят искове, които могат да задължат спасените банки Bankia SA, NCG Banco и Catalunya Banc да изплатят обезщетения на дребните инвеститори, закупили около 3,1 млрд. евро техен дълг, пише Bloomberg.

Арбитрите проучват дали е имало неправомерна продажба на продукти като например привилегировани акции. Те са взели решение да oбмислят как да бъдат компенсирани 269 204 клиенти. Исканията, които се разглеждат от експертите, представляват 45% от ценните книжа на обща стойност 6,8 млрд. евро, които са обект на предявените искове.

Правителството на Испания стартира арбитражна процедура, при която независими експерти решават дали дребните инвеститори ще получат обезщетения. На спестителите се полага обезщетение в случаите, когато се счита, че кредиторите не са успели да им обяснят точно и ясно рисковете при покупката на ценните книжа.

Спасителният пакет за банковата система на Испания в размер на 41 млрд. евро от 2012 г. причини загуби на притежателите на подчинен дълг. Процедурата се оказа спорна, защото спасените банки набраха капитал чрез продажбата на дълг под формата на привилегировани акции чрез техните офиси за обслужване на клиенти, а те от друга страна не винаги са знаели какво купуват.

До момента независимите експерти са отхвърлили искове на инвеститори, притежаващи подчинен дълг на стойност 3,6 млрд. евро. Източник investor.bg

Банков бюлетин 10.03-14.03.2014

Новите правила ще ограничат кредитирането, прогнозират икономисти
Новите правила ще доведат до ограничаване на кредитирането и по-точно на дела, който поемат банките при финансиране на покупката на жилище

прогнозира икономистът Емил Хърсев в сутрешния блок на БНТ по повод направените в петък промени в Закона за потребителския кредит. На първо четене беше взето решение за премахване на някои такси при обслужване на кредити и се разшири обхватът на нормативния акт, който вече обхваща, т.нар бързи кредити на стойност 400 лв. „Ако едно жилище струва 100 хил. лева, ако досега банките са финансирали 70 хил. лева, при новия регламент банките ще отпуснат кредит до 50% от цената на жилището“, обясни още той. Емил Хърсев посочи, че според него новите правила ще доведат и до първоначален ръст на лихвите, но постепенно „нещата ще се нормализират“. Според Хърсев предвиденото отпадане на такси при управлението на кредитите едва ли ще има някакъв ефект, защото разходите ще бъдат прехвърлени на кредитополучателите и това ще се отрази върху лихвите. Отпадането на наказателните лихви по начина, по който е предвидено в закона, е „разумно“, подчерта Хърсев, но прогнозира, че при ръст на икономиката, „с темпове на оживление“ 4-5%, лихвите по кредитите ще растат. Това ще ограничи интереса към погасяване на задълженията с теглене на друг кредит с по-ниска лихва. Не само промени в законодателството са нужни, а и контрол как се спазват, каза Богомил Николов от „Активни потребители“. Неговата организацията предлага нов регулатор, който да следи за спазването на правилата. „Не можем да очакваме, че всички ще спазват закона, защото той е много добър“, допълни Николов. Той посочи, че бързите кредити до 400 лева в момента се контролират от Комисията за защита на потребителите, която обаче няма нужния капацитет да осъществява качествен контрол. Николов коментира, че институциите, които отпускат бързи кредити, не спазват изискването да предоставят преддоговорна информация, каквото е изискването на сегашното законодателство. Източник profit.bg/

Българите дължат най-много на банките
Според Асоциацията на колекторските фирми българите имат най-много задължения към банките. Това обаче са основно кредити, обезпечени с ипотеки и с поръчителства.
Това са кредити, обезпечени с ипотеки и поръчителство. След това най-много са задълженията към телекомите.
Събираемостта се увеличава, финансовата култура нараства и хората стават все по-стриктни, каза Милена Виденова от Асоциацията, цитирана от БНР. По нейните думи обаче дълговете, натрупани до 2008 г. все още се изплащат и тежат на домакинствата. В същото време профилът на длъжниците се влошава.
По отношение на физическите лица се наблюдава се сериозна промяна. Ако длъжникът преди 2-3 години е бил мъж на средна възраст 40-45 години от Северна или Северозападна България, сега това е мъж или жена на 20-23 години, без постоянен доход, жител на голям град.
По отношение на фирмите се очаква фирмената задлъжнялост да намалее или да се задържи на сегашните нива от около 200% от брутния вътрешен продукт на страната. Виденова очаква съживяване на някои от проблемните сектори.
Строителството ще се съживи от два фактора. Инвестициите от ЕС, договорени за втория програмен период, и стартирането на големи проекти като „Южен поток“. Източник pariteni.bg

Рекордна загуба за UniCredit
UniCredit обяви рекордна годишна нетна загуба в размер на 14 млрд. евро. Най-голямата банка в Италия по активи реши да изчисти баланса си с големи отписвания на лоши дългове в навечерието на европейските стрес тестове, които ЕЦБ ще проведе по-късно тази година, съобщава Financial Times.
Вероятно UniCredit е първата от няколко италиански банки, които ще отчетат солидни загуби, заради опитите им да подобрят качеството на активите си.

Обявявайки планове да започне да плаща дивидент в акции вместо в пари в брой, UniCredit отчете, че може да „изключи необходимостта от ново увеличение на капитала“.

Банката докладва коефициент на капиталова адекватност от 9.4 на сто, съобразно с изискванията на Базел III, включително 1.4 млрд. евро печалба от дела си в Bank of Italy. Така капиталовата база на UniCredit надхвърля регулаторния минимум, но при условие, че повечето големи банки в еврозоната имат коефициенти на капиталова адекватност над 10 на сто.

UniCredit също така стана първият италиански заемодател, който създава вътрешна лоша банка за ипотечни кредити на стойност 87 млрд. евро, две трети от които са обезценени на 80% от 2009 г. насам.

Рекордната загуба за 2013 г. е причинена от обезценка на търговска репутация на стойност 9.3 млрд. евро в Италия и в цяла Централна и Източна Европа.

UniCredit също така провизира с 9.3 млрд. евро загуби по заеми само през четвъртото тримесечие и общо с 13.7 млрд. евро през цялата година. Така провизиите вече обхващат 52 на сто от лошите кредити в портфейла на банката.

От UniCredit очакват да отчетат нетна печалба от 2 млрд. евро за 2014 г., която ще нарасне до 6.6 млрд. евро през 2018 г. Източник darikfinance.bg/


Централната банка на Нова Зеландия повиши основната лихва в страната с 25 базисни пункта до ниво от 2.75%, като това представлява първа промяна на новозеландската лихва след нейното понижение с 50 базисни пункта през март 2011 година. Банката мотивира това свое решение с целта за осигуряване на стабилна инфлация в средата на диапазона между 1% и 3%, като в същото време подчерта, че новозеландската икономика продължава да се подобрява. Управителят Греам Уилър заяви, че може да има и ново повишение на лихвите с общо до 125 базисни пункта до края на настоящата година, съобщава БНР. Нашите прогнозни лихвени нива са с 200 и 225 базисни пункта над настоящите нива в рамките на следващите две години, като само до края на 2013-а година може да има общо повишение на новозеландската основна лихва с 100 до 125 базисни пункта, подчерта той на пресконференция след края на заседанието на Централната банка. Въпреки че днешното вдигане на лихвите от RNBZ беше очаквано от финансовите пазари, новината изстреля новозеландския долар към 10-месечен връх от 0.8580 щатски долара – най-високо ниво от април 2013-а година. Източник profit.bg/

Млади безработни от т.нар. чалга поколение теглят масово бързи кредити, а нерядко се налага вноските по тях да се плащат от бабите и дядовците им. Това сочи проучване на пазара на Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ). „Най-често те вземат парите от нефинансовите институции, за да си купят скъпи смартфони, да отидат с приятели в баровски кръчми или на почивка”, казва Борислав Христов, управител на една от фирмите за събиране на просрочени задължения. Според него тенденцията е най-отчетлива от началото на миналата година. „Младите решиха да опитат бързо да имат всичко”, добави той. „Заради високите изисквания на банките те трудно биха взели заем оттам и затова се насочват към фирмите за бързи кредити или пазаруват на изплащане. Най-често теглят от 400 до 1500 лв. и с тях основно купуват техника или ги използват, за да покрият текущи нужди, най-вече да върнат друг просрочен заем. Така кръгът се затваря. Затова много често, като звъннем да търсим длъжника, се обажда баба му или дядо му и казва: „Не го търсете, ние ще му плащаме вноските”, поясни бизнесменът. Според него 15% от просрочените бързи кредити са взети от млади безработни на възраст от 20 до 23 години, жители на голям град. „Този тип длъжници най-трудно могат да бъдат убедени да изплатят борчовете си”, смята Христов, цитиран от вестник „Монитор“. „Приоритетът им е да вземем нещо сега, да го консумираме, пък после ще видим как ще го плащаме. Допреди година-две основно се вземаха кредити за нужни неща – жилище, печка, пералня, които ползват ежедневно, а новата вълна от младите взема кредити за лукс. Всъщност те харчат тези пари и за да си изградят статут, който им позволява да изпъкнат пред другите и по този начин да имат и лесен достъп до жени”, добави той. Според него младите длъжници обикновено имат борчове към няколко фирми за бързи кредити, мобилни оператори или търговски вериги, продаващи стоки на изплащане. По думите му на другия полюс са пенсионерите, които в момента са най-добрите платци. „Те почти изчезнаха като неизправни длъжници”, добави той. Източник profit.bg/

Най-голямата италианска банка – UniCredit е на път да разкрие планове за ново увеличаване на капитала посредством облигации на стойност 2 милиарда долара. Причината е значителният размер на лошите кредити. Очаква се банката да обяви плановете си във вторник, когато оповести годишните си резултати, според двама банкери запознати с плановете на банката, цитирани от Reuters. Облигационният заем ще е нова хибридна форма за финансиране на облигационните пазари, която банките ще използват, за да отговорят на новите капиталови изисквания към финансовите институции на Стария континент. UniCredit имат значителен банков бизнес в страни като Германия, Австрия, Централна и Източна Европа, включително и у нас. От банката отказаха да коментират тези спекулации. Подобно на другите италиански банки UniCredit се опитва да ограничи лошите кредити, които се повишиха до рекордните 160 милиарда евро за страната към края на януари. Италия все още се опитва да излезе от най-дългата рецесия за последните 70 години. Анализаторите очакват банката да е заделила провизии в размер на 4 милиарда евро за растящите лоши кредити само през четвъртото тримесечие на миналата година. За сравнение през първите девет месеца на годината тя е заделила за провизии 4.4 милиарда евро, с което сумата за цялата година се очаква да възлезе на над 8 милиарда евро. Изпълнителният директор на UniCredit Федерико Гизони заяви по-рано, че Италия се възстановява със значително по-бавни темпове в сравнение с останалите европейски страни. Анализаторите очакват банката да оповести печалба от 931 милиона евро за миналата година. Този финансов резултат обаче е сериозно застрашен от планираните провизии за покриване на лошите кредити. Източник profit.bg/

Най-големите гръцки банки обявиха кампании за привличането на нов капитал, което ще позволи да се отслаби натиска от страна на международната тройка кредитори, включваща ЕС, МВФ и ЕЦБ, съобщи Дарик. Alpha bank обяви емисия от нови акции на стойност 1,2 милиарда евро. Piraeus bank пък съобщи, че е емитирала нови акции на сума 1,75 милиарда евро и приоритетни необезпечени облигации за 500 милиона евро. Тези обеми ще позволят на банките не само да повишат показателя за капиталова адекватност до изискваните от Европейската централна банка 8%, но и да погасят дълга си към държавата за около 1,5 милиарда евро, съобщава Bloomberg. Предприетите мерки ще позволят значително да се намали участието на държавата в банковия капитал, макар че Гръцкият финансов стабилизационен фонд, създаден за спасяването на гръцките финансови институции, както и преди ще притежава техния контролен пакет от акции. Стрес тестовете, които бяха проведени по-рано от BlackRock, показаха, че в банковия сектор на Гърция има недостиг от 6,4 милиарда евро. Според Международния валутен фонд, за достигането на минимално ниво за капиталова адекватност гръцките банки трябва да намерят допълнителни 8-9 милиарда евро. През миналата година тази оценка беше 20-22 милиарда евро. Източник profit.bg/

В Китай експериментално ще бъдат учредени пет частни банки. Те ще бъдат открити в Тяньцзин и Шанхай, в провинциите Гуандун и Чжецзян. Решението бе взето по време на състоящия се в столицата на КНР Пекин 2-а сесия на Всекитайското събрание на народните представители. Инициативата бе оповестена от главата на Държавния комитет на КНР по контрола и управлението на банковото дело Шан Фулин. Фулин уточни, че са били подбрани общо десет компании, които да вземат участие в дейностите по учредяването на частните финансови институции, сред които присъстват имената на холдинга Alibaba и телекомуникационния гигант Tencent. Във всяка от банките е планирано да участват поне две частни дружества. Според главата на регулатора, контролните дейности върху частните банки ще съвпадат с тези към държавните, а тяхната финансова дейност е заложено да бъде ориентирана към малкия бизнес, предаде БНР. Шан Фулин не се ангажира с точни срокове за изпълнението на новото начинание. Инициативата е следствие от решенията на пленума на ЦК на Китайската комунистическа партия през ноември 2013 г. Тогава бе заключено, че банковият сектор в КНР следва да стане по открит и анализатори виждат в учредяването на частни финансови институции една от стъпките към постигането на поставените на пленума цели. Чжоу Сяочуань, главата на Китайската народна банка, заяви, че в близко бъдеще в страната ще бъде отслабен контрола над ставките по банковите депозити, а правителството на КНР съобщи, че през тази година ще бъде създадена система за застраховане на влоговете, което е важен пункт в програмата за либерализация на процентните ставки. Източник profit.bg/

ЕЦБ остави лихвените проценти на изчакване в четвъртък и не разкри никакви други мерки, които да подкрепят крехкото възстановяване на еврозоната, въпреки че прогнозира ниска инфлация през идните години. Председателят на ЕЦБ, Марио Драги, характеризира като “относително ограничени” ползите от техническата възможност за облекчаване на кредитните условия, което предполага, че банката или няма да направи нищо или ще предприеме смели действия в случай, че перспективите се влошат. ЕЦБ остави основния си лихвен процент на 0,25%, ход, който бе масово очакван от пазарите, и задържа лихвите по депозитите, които плаща на банките срещу възможността да разполага с парите им овърнайт, на нула. Драги заяви, че най- новата икономическа информация предполага, че възстановяването е факт и засега няма нужда от допълнителни тласъци, предаде БНР. “Ние видяхме изходните си икономически прогнози потвърдени до голяма степен” заяви Драги на пресконференцията след края на това, което той описа като “задълбочена дискусия” относно лихвените проценти и други инструменти на политиката на банката. “Новините, които бяха обявени след последното заседание относно паричната политика са също, бих казал, до голяма степен положителни”. Еврото скочи спрямо долара до най- високата си стойност от декември насам и до връх спрямо йената, последно видян на 23 януари, след като ЕЦБ сигнализира, че няма нужда от нови икономически стимули. Източник profit.bg/

Млади безработни от т.нар. чалга поколение теглят масово бързи кредити, а нерядко се налага вноските по тях да се плащат от бабите и дядовците им. Това сочи проучване на пазара на Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ).
„Най-често те вземат парите от нефинансовите институции, за да си купят скъпи смартфони, да отидат с приятели в баровски кръчми или на почивка”, казва Борислав Христов, управител на една от фирмите за събиране на просрочени задължения. Според него тенденцията е най-отчетлива от началото на миналата година.
„Младите решиха да опитат бързо да имат всичко”, добави той. „Заради високите изисквания на банките те трудно биха взели заем оттам и затова се насочват към фирмите за бързи кредити или пазаруват на изплащане.
Най-често теглят от 400 до 1500 лв.и с тях основно купуват техника или ги използват, за да покрият текущи нужди, най-вече да върнат друг просрочен заем. Така кръгът се затваря. Затова много често, като звъннем да търсим длъжника, се обажда баба му или дядо му и казва: „Не го търсете, ние ще му плащаме вноските”, поясни бизнесменът.
Според него 15% от просрочените бързи кредити са взети от млади безработни на възраст от 20 до 23 години, жители на голям град.
„Този тип длъжници най-трудно могат да бъдат убедени да изплатят борчовете си”, смята Христов.
„Приоритетът им е да вземем нещо сега, да го консумираме, пък после ще видим как ще го плащаме. Допреди година-две основно се вземаха кредити за нужни неща – жилище, печка, пералня, които ползват ежедневно, а новата вълна от младите взема кредити за лукс. Всъщност те харчат тези пари и за да си изградят статут който им позволява да изпъкнат пред другите и по този начин да имат и лесен достъп до жени”, добави той.
Според него младите длъжници обикновено имат борчове към няколко фирми за бързи кредити, мобилни оператори или търговски вериги, продаващи стоки на изплащане. По думите му на другия полюс са пенсионерите, които в момента са най-добрите платци.
„Те почти изчезнаха като неизправни длъжници”, добави той. Източник pariteni.bg

Властите в автономната република Крим въведоха временен лимит на тегленето на пари от банките. Той започва да действа от днес, като спестителите ще могат да теглят максимум по 300 гривни (около 33 долара) дневно от своите депозити, съобщава Ройтерс.

До този момент някои банки бяха наложили самостоятелно лимити за теглене. При най-голямата банка в Украйна – Privat Bank, той беше в размер на 1500 гривни дневно. Поделението на втората по големина руска банка – VTB, въведе ограничение от 2000 гривни дневно.

В последните дни в Симферопол гражданите образуваха дълги опашки пред банкоматите. Това се случи след новината, че украинското правителство ще наложи икономически санкции срещу Крим. Много жители на Крим буквално изтеглиха всичките си спестявания заради несигурността в региона.

Много банкомати не работят просто защото няма достатъчно банкноти в системата. Освен таван на сумата, разрешена за теглене, банките имат право да откажат услугите, свързани с кредитните карти.

Кримските власти обещават, че няма да има проблеми с изплащането на заплати и пенсии. Няма обаче голяма яснота как ще функционира финансовата система в региона след провеждането на референдума в неделя.

Властите признаха, че обмислят идеята за паралелно използване на руската рубла, заедно с украинската гривна.

Вицепремиерът на Кримската република Рустам Темиргалиев заяви, че ако Крим стане част от Русия, местните банки ще бъдат третирани с руските закони. Това означава, че големите украински банки трябва да се прелицензират като чуждестранни финансови институции, ако искат да продължат работа в автономната република. Източник investor.bg


Първа инвестиционна банка АД 5F4/FIB е предприела действия по регистрация на вливането и промяна на наименованието на облигационната емисия на Юнионбанк ЕАД в Централен депизитар, събщиха от банката чрез БФБ-София.

В резултат на вливането на Юнионбанк ЕАД в Първа инвестиционна банка (вписано в Търговския регистър на 4 март 2014 г.) правата и задълженията на Юниобанк ЕАД като емитент по емисия облигации с ISIN BG2100017115 преминаха върху Първа инвестиционна банка като универсален правоприемник. Така съществуването на Юниобанк ЕАД бе прекратено.

ТБ Първа Инвестиционна Банка
Последна цена: 4.17 лв.
5F4/FIB
Актуално към 11:05/14.03.2014 г.

Профил на компаниятаКоментари във форума
Следвай компанията
Активите на Fibank вече са в размер на над 8,78 млрд. лв. и банката предлага своите услиги в по-голяма клонова мрежа, която вече обслужва повече от милион и половина клиенти.

Консолидираният отчет на ПИБ за 2013 г., показа 152,5 млн. лв. печалба от придобиването на Юнионбанк ЕАД.

Така общата консолидирана печалба на банката за 2013 г. е 187 млн. лв., а консолидираният собствен капитал достига 690 млн. лв. (спрямо 503 млн. лв. година по-рано).

Акциите на ПИБ поскъпват със 132% за последните 12 месеца до 4,20 лв. за брой и 462 млн. лв. пазарна капитализация. Източник investor.bg


Фирмите за бързи кредити ще трябва да декларират определена сума като изискуем капитал, а произходът му ще трябва да бъде доказан. Това обясни в сутрешния блок на bTV депутатът от „Коалиция за България” Румен Гечев.

Според промените в законодателството небанковите институции ще минат от регистрационен към лицензионен режим. Поправките целят да се върне равнопоставеността на субектите в системата, допълни още той.

С планираните промени ще бъде въведен размер за изискуемия капитал на небанковите институции, който трябва да бъде между 2 и 5 млн. лева. Точната сума се обсъжда и предстои да бъде определена. „За сравнение, изискването за банките е 10 млн. лева”, допълни Гечев.
Освен това фирмите за бързи кредити ще трябва също като банките да обявят произхода на капитала си, за да останат извън пазара всички „измамници“, обясни още Гечев..

„На пазара има сериозни фирми и небанкови институции и не трябва да поставяме всички под един знаменател”, допълни още Гечев. Според него има фирми, които не си позволяват увеличаване на таксите, наказателни такси и ръст на лихвите.

Депутатът допълни, че е нормално лихвите за бързите кредити да бъдат по-високи от тези на банките, защото заем се отпуска за хора, на които е отказан кредит от банкова институция – заради лоша кредитна история или заради ниски доходи.

На този етап не е ясно ще има ли таван на лихвите, стана ясно от думите на Гечев. Обмислят се всякакви варианти – само в 4-5 европейски държави има такъв таван, уточни депутатът. Според него по-добрият вариант е лихвата за бързите кредити да бъде определяна „в пъти” на пазарната лихва, а не да бъде вписан определен процент, защото при ръст на инфлацията например ще се наложи промяна на закона.

„В повечето европейски държави има силен контрол, а не таван на лихвите”, допълни Румен Гечев. Източник investor.bg


Опитите на централните банки да бъдат по-предсказуеми по отношение на бъдещите повишения на лихвените проценти поуспокоиха финансовите пазари в краткосрочен план, но също така могат да доведат до поемане на прекомерни рискове, твърди Банката за международни разплащания (БМР), пише Ройтерс.

За бъдещите насоки на централните банки говорим, когато те публикуват прогнозите си за промени на лихвените проценти или когато правят обещания, че лихвите ще останат без изменение за определен период от време или докато бъдат достигнати определени цели за някои икономически индикатори. Напоследък именно бъдещите насоки са в центъра на вниманието, особено след като икономиките се възстановяват от финансовата криза, а инвеститорите се опитват да познаят кога ще започне началото на края на гъвкавите парични политики.

Последният тримесечен доклад на БМР преглежда политиките на бъдещи насоки на Английската централна банка, Европейската централна банка и на Федералния резерв на САЩ. Според него насоките са имали успокояващ ефект върху пазарите и са помогнали на икономиките на Великобритания и на еврозоната да преодолеят турбуленциите през миналата година, когато Фед съобщи, че ще понижи покупките на активи.

Но икономистите на БМР твърдят, че съществуват рискове за пазарите, които се фокусират твърде много върху определени аспекти от насоките. Самите централни банки пък се притесняват твърде много за реакциите на пазарите до такава степен, която би могла да забави завръщането към един по-нормален курс на политиките.

Що се отнася до политиките на Фед – централната банка на САЩ обещава, че лихвените проценти ще останат близки до нулата, докато безработицата не достигне 6,5% и докато инфлацията остане под психологическата граница от 2,5 на сто. Тези бъдещи насоки бяха причината пазарите да не реагират толкова остро на данните за работните места извън сектора на селското стопанство. Но това ще се промени, когато постепенно крайните цели бъдат достигнати.

Безработицата в САЩ се покачи до 6,7% през февруари, като по този начин централните банкери поеха глътка въздух при осмислянето на евентуални корекции в бъдещите насоки.

Английската централна банка е изправена пред подобна дилема. Миналата година централните банкери заявиха, че ще обмислят дали да увеличат лихвените проценти, когато безработицата падне под 7%. Но с приближаването на целта миналия месец АЦБ разшири обхвата на насоките си, след като оцени свободния капацитет на икономиката.

От своя страна ЕЦБ обеща да запази лихвените проценти „на текущите нива или дори на по-ниски за продължителен период от време“.

Други данни от доклада на БМР показаха, че чуждите банки в САЩ са увеличили резервите си при Фед. Към края на 2013 г. те държат почти 1 трлн. долара от общите резерви за 2,2 трлн. долара, или 43%.

Глобалният дългов пазар пък е достигнал равнище от 100 трлн. долара през миналата година, показа още изследването на БМР. Тревожните данни подчертават все по-значителния спад в трансграничното кредитиране от началото на финансовата криза. Източник investor.bg


Най-голямата италианска банка – UniCredit, обяви план за преструктуриране на дейността си. Той е насочен към подобряване на финансовото състояние на институцията и оптимизиране на структурата й. В плановете на банката влиза продажба на поделението в Украйна, което е собственост на австрийската Bank of Austria.

Намеренията за преструктуриране бяха обявени заедно с резултатите за последното тримесечие на 2013 година. Те показаха загуба от 15 млрд. евро. Отрицателният финансов резултат се дължи на заделените провизии за лоши кредити, както и на отписването на активи, предава Bloomberg.

Загубата нарасна значително от 553-те милиона евро, отчетени година по-рано, и превиши загубата от 10,6 млрд. евро, постигната през третото тримесечие на 2011 г. UniCredit отписа нематериални активи за над 9 млрд. евро, включително и активи от поделението си в Австрия.

Приходите през последните три месеца на 2013 г. се повишиха с 5,2% до 5,98 млрд. евро, благодарение на по-високите приходи от кредитна и търговска дейност. Банката постигна и капиталова печалба в размер на 1,2 млрд. евро след извършена преоценка на своя 22-процентен дял в Централната банка на Италия.

През четвъртото тримесечие на 2013 г. банката задели 9,3 млрд. евро за лоши кредити. Сумата е двойно по-голяма от провизиите, натрупани през същия период, но година по-рано.

Главният изпълнителен директор Федерико Гицони планира да съкрати 8 500 служители и да продаде активи в опит да заздрави финансите на UniCredit като част от 5-годишния план за оптимизиране на дейността, обявен днес.

Кредиторът ще се опита да реализира нетна печалба в размер на 2 млрд. евро през 2014 г. и да я утрои до 2016 г., след като Италия започна да изплува от блатото на рецесията, но и на фона на по-строгите капиталови изисквания, наложени от регулаторните органи, които затрудняват постигането на добри финансови резултати.

„Благодарение на допълнително заделените провизии сега UniCredit има далеч по-висок коефициент на покритие на лошите заеми както в цялата италианската банкова система, така и сред най-добрите банки в Европа. Коефициентът остава в съответствие с нивата отпреди кризата“, коментира междинния финансов резултат на банката Федерико Гицони.

„За UniCredit 2013 беше повратна точка и сега, след приключване на всички необходими действия, сме в готовност да увеличим кредитната си активност и да подкрепим реалната икономика в Европа.“

Към 31 декември 2013 г. заемодателят повиши коефициента си на покритие на лошите заеми до 52%, след като Европейската централна банка започна да преглежда балансите на най-големите банки в еврозоната.
За 2013 г. банката предлага на своите акционери дивидент от 10 цента на акция. През 2012 г. UniCredit изплати дивидент от 9 цента на ценна книга.

Въпреки колебливото представяне на UniCredit в Италия, поделението на банката в нашата страна поддържа стабилни позиции на пазара. За 2013 г. УниКредит Булбанк постигна най-висока печалба от всички банки, опериращи в България.

Въпреки че положителният финансов резултат на институцията се сви с 5,13% до около 202 млн. лв. спрямо нетната печалба от близо 213 млн. лв., отчетена през 2012 г. Банката също така притежава най-много активи и клиенти. УниКредит увеличи със скромните 0,55% сумата на активите си до близо 12,73 млрд. лева спрямо 12,66 година по-рано.

Най-голямата италианска банка в Италия планира да извърши първично публично предлагане на миноритарен пакет акции от своето поделение за интернет банкиране Fineco SpA, което е част от предприетия нов бизнес план, разкриват още от финансовата институция. Освен интернет банкиране Fineco предлага и управление на личните финанси. Поделението има 2 400 финансови консултанти, 900 хил. клиенти и управлява активи за 40 млрд. евро.

Банката търси възможност за продажбата на поделението, което управлява необслужваните кредити – UniCredit Credit Management Bank SpA, споделят пред Bloomberg лица, запознати със ситуацията.

През четвъртото тримесечие UniCredit е похарчила 699 млн. евро за преструктуриране на своята дейност, като част от своя по-широк план за редуциране на работната сила. Плановете са, че чрез съкращенията финансовата институция ще спести 300 млн. евро до 2016 г. и още 700 млн. евро след 2018 г. От банката съобщават, че в Италия ще бъдат съкратени около 5 700 служители.

Към 17:25 часа българско време на борсата в Милано книжата на UniCredit поскъпват с 6,04% до 6,41 евро, въпреки че непосредствено след публикуването на отчета цената им спадна. Източник investor.bg


Германските банки ще избегнат проверката на портфейлите им от ипотечни кредити при предстоящите стрес тестове, въпреки че дори германската централна банка предупреди за опасност от балон на жилищния пазар, съобщава FT, като се позовава на запознати източници, пожелали анонимност.

Най-големите германски кредитори, които ще подлежат на проверката – включително Deutsche Bank и Commerzbank, няма да предоставят информация за кредити, предоставени на купувачи на жилища.

Изключението е постигнато благодарение на лобирането на банкери, тъй като за финансовите институции ще е трудно да направят преоценка на портфейлите си съгласно правилата на ЕЦБ.

Делът на собствениците на жилища в Германия е най-ниския в еврозоната – 44 на сто, докато в Испания например достига 83 на сто. Купувачите на жилища в най-голямата европейска икономика обаче се сблъскват и с най-тежките условия – банките финансират значително по-малък дял от сделката, а освен това изискват и определени депозити, които клиентите им да държат за определен период от време (най-често за 10 години).

ЕЦБ изисква от банките да преоценят портфейлите си от ипотеки, които през последната година не са преминали независима оценка. Практиката на германските банки е да не правят регулярни оценки на портфейлите си от жилищни кредити, което означава, че трябва да се направи преоценка на портфейла от кредити за покупка на жилище в национален мащаб.

Големите банки са постигнали договорка да не подават информация за жилищните им кредити. Така или иначе основният дял от ипотечния пазар в Германия се държи от по-малки банки, които обаче не подлежат на проверка от ЕЦБ.

Договорката с германските банки все пак противоречи на политиката на централната банка на еврозоната, която обяви, че от стрес тестовете няма да се изключват определени класове активи. Въпреки това институцията е поискала от Commerzbank да подаде информация само за кредитите ѝ за сектора на бизнес имотите, които се считат за по-рискови.

Въпреки предупрежденията на германската централна банка, от Deutsche Bank твърдят, че няма опасност от балон на пазара на имоти в Германия, тъй като ръстът на цените бил твърде скромен за международните стандарти. Източник investor.bg


Световната банка (СБ) планира да отпусне на новата украинска власт финансова подкрепа на стойност до 3 млрд. долара през 2014 г. за справяне с настоящата криза, съобщава Ройтерс.

Базираният във Вашингтон международен кредитор, който традиционно се фокусира върху проблемите с бедността, вече има няколко действащи проекта в Украйна. Около 2 млрд. долара от споменатите средства ще бъдат отпуснати през настоящата година като част от текущите проекти.

Друга сума в размер до 1 млрд. долара ще бъде предоставена директно на правителството, ако то успее да извърши необходимите икономически реформи и приведе публичните си финанси в ред.

През тази седмица представители на Международния валутен фонд (МВФ) са в Киев, за да обсъдят евентуална програма за кредитиране на източноевропейската страна. Причината е заплахата от фалит, която надвисна на фона на политическите противоречия между Украйна и Русия от последните дни.

Евентуалната подкрепа от страна на МВФ зависи от предприемането на реформи, като ограничаване на контрола върху валутата и повишаване на вътрешните цени на природния газ, които сега са силно субсидирани.

„Движим се напред с нашия пакет от проекти и имаме за цел да подкрепим правителството в предприемането на крайно необходимите реформи, които ще върнат икономиката по пътя на устойчивото развитие“, посочи в официално изявление президентът на СБ Джим Йон Ким.

„Ние сме решени да подкрепим народа на Украйна в тези трудни времена и много се надявам, че положението в страната ще се стабилизира скоро“, допълни той. Източник investor.bg


Инвестбанк АД е достигнала дял от 35,019% от капитала на Енемона АД на 7 март 2013 г., а този на Шхори Шломо Шломо е бил 6,4459%. Към същата дата делът на създателя на компанията Дичко Прокопиев намалява до 1,7712%. Традиционно Инвестбанк АД и Шхори Шломо Шломо сключват репа с акции на Енемона АД.

На извънборсов пазар са изтъргувани общо 6 590 411 обикновени акции на Енемона АД през миналата седмица, или 55% от капитала. Общо компанията има издадени 11,93 млн. обикновени книжа. Именно на извънборсов пазар традиционно се сключват репо-сделки.

С най-много сделки на извънборсов пазар през миналата седмица е бил ДФ Райфайзен (България) Ликвидност с 291.

На регулирания пазар (на пода на БФБ-София) най-много са сделките с обикновените акции на Химимпорт АД, или 721 броя, а най-много изтъргувани книжа или 3 542 364 бр. има с Енергони АД.

От началото на 2014 г. са издадени 464 065 лв. номинал компенсаторни инструменти, а за плащания към държаата са използвани 212 804 лв., поради което общият им брой в обращение нараства с 251 261 лв. до 461,2 млн. лв. номинал към 10 март 2013 г.

Нетното увеличение на поименните компенсационни бонове е със 179 хил. лв. номинал до 259,7 млн. лв. номинал. При компенсаторните записи има нетно намаление на книжата в обращение с 19 428 лв. номинал до 127,7 млн. лв. Жилищните компенсаторни записи се увеличават от началото на годината с 92 хил. лв. номинал до 36,3 млн. лв. Източник investor.bg

Банков бюлетин 03.03-07.03.2014

Промените в Закона за потребителския кредит минаха на първо четене
С 99 гласа „за“, четирима против и седем въздържали се депутатите приеха на първо четене промените в Закона за потребителския кредит, внесени от депутатите от ДПС Йордан Цонев и БСП Румен Гечев.

Според измененията предсрочното погасяване на ипотечни кредити ще става без наказателна лихва след първата година.

Предвижда се и възможност кредитополучателят да има право да избира дали да отговаря за кредита с цялото си имущество или само до размера на обезпечението, като при този вариант кредитът ще бъде по-скъп.

С промените отпада таксата за разглеждането на молбите за получаване на кредит.

След като промените влязат в сила в регулация ще попаднат и кредитите под 400 лв., които сега са извън обхвата на този закон. Източник dnevnik.bg


Погасяваме ипотечен кредит без такса след първата година
Парламентът прие на първо четене поправките в Закона за потребителския кредит, внесени от Йордан Цонев от ДПС, Румен Гечев от БСП и народни представители от двете парламентарни групи.
Промените предвиждат предсрочно погасяване без наказателна лихва на жилищни и ипотечни кредити след първата една година, а през първата година наказателната лихва да не може да е над 1%.

Забранява се на банките да събират някои видове такси и комисионни, за които се приема, че са част от дейността на банката по предоставяне на кредита, а именно – такси и комисионни за действия, свързани с одобрение и усвояване на кредит, както и за неговото управление.

Освен това кредиторът не може да събира повече от веднъж такса и/или комисионна за едно и също действие.

Друга промяна е въвеждане на пазарни индекси при определянето на референтния лихвен процент – SOFIBOR, EURIBOR или LIBOR.

Друга промяна предвижда възможност кредитополучателят да има право да избира дали да отговаря за кредита с цялото си имущество, или само до размера на обезпечението, като при този вариант кредитът ще бъде по-скъп.

В регулацията на закона вече попаднат и заемите под 400 лв. заради зачестилата практика на отпускане на т. нар. бързи кредити при неизгодни и неясни за потребителите условия.

Фирмите, които отпускат бързи кредити, ще бъдат регулирани с лицензионен режим, с изискване за прозрачност и произход на капитала с цел дейността им да е прозрачна. Източник dnes.bg


Съдия-изпълнител описа имотите на община Сопот, взимат и паметника на Вазов
Частен съдебен изпълнител е описал цялото имущество на Община Сопот заради дълг към частна фирма в размер на 3,4 млн. лв. Под запор са били поставени дори паметниците в града, включително този на Иван Вазов.
В списъка влизат още компютрите и бюрата на администрацията и дори на кмета, съобщава Marica.bg.

Запорът е наложен заради искове за неразплатена работа при изграждането на модерната пречиствателна станция, чиято лента беше прерязана от премиера Бойко Борисов.

Съдия-изпълнителят сам е предложил изход от ситуацията – цесия с дълга на ВМЗ към местната хазна.

Според експерти вариантът е удачен, защото оръжейницата дължи над 3,5 млн. лв. на общината за местни данъци. Дълговете започнаха да се трупат преди близо три години, когато Сопот направи пречиствателна станция по проект, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“.

В хода на изграждането обаче на общината бе наложена финансова корекция в рамките на 25% от стойността на съоръжението. Това наложи местната власт да плати собствени 3.5 млн. лева, които МОСВ отряза от бюджета на проекта, което доведе до задлъжнялост на общината към фирмата изпълнител.

Сметките на Сопот са блокирани от година насам от фирмата, изградила пречиствателната станция, а частен съдебен изпълнител описа цялото имущество на общината. Предадохме му всички инвентарни книги на общината, потвърди кметът на Сопот Веселин Личев. Въпреки блокираните сметки дейностите в общината се изпълняват ритмично, заяви Веселин Личев. Той допълни, че нищо от имуществото на общината не се е продало досега. Източник faktor.bg


Правителството на България е наело три банки, за да ръководят пускането на нова емисия еврооблигации. Става въпрос за Citigroup, HSBC и JP Morgan Chase, предаде Ройтерс, като се позовава на свои източници. От Министерство на финансите нито отрекоха, нито потвърдиха информацията. Информационната агенция съобщава, че българската страна е отправила предложение към банките още през февруари. Все още не е ясно и дали новото емитиране на външен дълг ще е в долари или в евро, нито сумата. От трите банки са отказали коментар. За последно България емитира външен дълг през юли 2012 г. Тогава страната пласира 5-годишни еврооблигации за 950 млн. евро. Постигнатата доходност беше 4.436%, а годишната лихва – 4.25 на сто. В края на миналата година България емитира дълг чрез немската схема Schuldschein. По този начин страната ни получи 290 млн. евро. Това беше по-малко от тавана на сумата, която беше упълномощен да емитира финансовият министър Петър Чобанов. Предвиждаше се таванът да бъде до 360 млн. евро, припомня вестник „Труд“. Източник profit.bg/

Спестяванията на домакинствата бележат ръст за 40-и пореден месец и към края на януари 2014 г. достигат 39.89 млрд. лв. Изменението през януари е от 641 млн. лв. и макар да е малко по-малко от увеличението през декември от 697 млн. лв., сметките показват, че за последните два месеца населението е спестило над 1.338 млрд. лв. През 2013 г. депозитите отчетоха ръст от 3.379 млрд. лв., а година по-рано добавиха нови 3.967 млрд. лв. За 2011 г. спестяванията на населението се увеличиха с 3.86 млрд. лв., а през 2010 г. бяха добавени 3.2 млрд. лв. Днес рекордните 53.29% от спестяванията са в лева, 38.63 на сто – в евро и едва 8.08% – в други валути. Нарастването на влоговете от страна на домакинствата е въпреки понижените лихви от страна на банките. Какви са лихвите към края на януари: През януари 2014 г. спрямо януари 2013 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 0.84 пр.п. до 3.89%, а по тези в евро – с 0.81 пр.п. до 3.44%. В сравнение с декември 2013 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се увеличава с 0.13 пр.п., а по тези в евро –с 0.01 пр.п., информират от централната ни банка. През януари 2014 г. средният лихвен процент по овърнайт депозитите в левове, в сравнение с януари 2013 г., се понижава с 0.02 пр.п. до 0.69%. При депозитите с договорен матуритет в левове той спада с 0.76 пр.п. до 4.25%, а по тези в евро –с 0.62 пр.п. до 3.79%. Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в левове се повишава с 0.22 пр.п. до 4.08%, а по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в евро –с 0.20 пр.п. до 4.64%. Източник profit.bg/

Процесите и факторите, влияещи върху банковата система през 2013 г., се запазват и през първия месец на тази година. Привлечените средства и сумата на балансовите активи продължават да се увеличават, докато при кредитите има спад. Свободният банков ресурс е инвестиран в дългови инструменти (главно български ДЦК) и във вземания от кредитни институции. Нарастването на ценните книжа и на пласментите е предпоставка за повишението на ликвидните активи и за запазването на високото ниво на коефициента на ликвидност (27.05%). Четете още: Какви печалба обявиха банките в България през 2013 г. Към 31 януари печалбата на банковата система е 72 млн. лв., или с 10 млн. лв. повече спрямо отчетената година по-рано. Влияние оказват по-високите финансови и оперативни приходи в резултат от постигнатото намаление в разходите за лихви. В рамките на текущия месец извършената обезценка е за 71 млн. лв. (при 79 млн. лв. за януари 2013 г.). Активите на банковата система спрямо декември 2013 г. се увеличават с 556 млн. лв. (0.6%). Вижте още: Най-големите банки в България в края на 2013 г. Паричните средства намаляват с 398 млн. лв., а портфейлите с ценни книжа нарастват със 705 млн. лв. Инвестициите в държавни ценни книжа (предимно краткосрочни бонове) нарастват с 622 млн. лв. (11.2%), а притежаваните от банките дългови инструменти на чуждестранни емитенти – с 85 млн. лв. (2.1%). Вземанията от кредитни институции също се увеличават (686 млн. лв., 7.1%) в резултат от извършените пласменти в нерезидентни банки. През януари е отчетено намаление в брутните кредити (без тези за кредитни институции) с 335 млн. лв. (0.6%). Динамиката е повлияна от всички сегменти на портфейла, като най-голям абсолютен спад има при кредитите на предприятия – със 194 млн. лв. (0.5%). Заемите на некредитни институции са с 88 млн. лв. (7.9%) по-малко, а експозициите на дребно намаляват с 38 млн. лв. (0.2%). Месечният растеж на привлечените средства с 533 млн. лв. (0.7%) продължава да бъде движен от основните източници на финансиране – депозитите на населението и фирмите. Отново най-съществен принос имат спестяванията на граждани и домакинства, увеличени през януари с 642 млн. лв. (1.6%), като темпът е сходен с този за декември и е по-висок от отчетения година по-рано. Средствата от институции, различни от кредитни, нарастват със 149 млн. лв. (0.6%) и също регистрират по-висок месечен растеж в сравнение с този през януари 2013 г. Същевременно се запазва тенденцията към спад при ресурса от кредитни институции. Размерът на балансовия капитал на системата остава без промяна и в края на отчетния период възлиза на 11.2 млрд. лв. Източник profit.bg/

Главният изпълнителен директор на Barclays Антъни Дженкинс обяви, че е бил принуден да увеличи бонусите на служителите, заемащи ръководни длъжности в банката, след като хората на стотици ключови постове в инвестиционното поделение в САЩ са напуснали и той се е уплашил, че дружеството може да попадне в „спирала на смъртта“.

Разкривайки причините, довели до решението за увеличаване на бонусите с 200 милиона паунда през 2013 г., въпреки пада на печалбите на Barclays, Дженкинс посочва, че е трябвало да действа, за да предотврати щети за инвестиционното поделение, пише The Telegraph.

Смята се, че близо 700 служители са напуснали, докато делът на оставките на мениджъри почти се е удвоил, до 10%, след като Barclays намали бонусите през 2012 г.

Така през миналата година броят на служителите, получили възнаграждения над 1 млн. паунда, е нараснал до близо 500, като повече от половината от тях работят в САЩ. Неколцина дори са взели по над 5 млн. паунда.

Според Дженкинс, без повишаването на бонусите, бизнесът е щял да започне да се свива и все по-малко клиенти и служители са щели да бъдат привлечени от Barclays.

„Можеше да се стигне до нещо като спирала на смъртта. Нашата марка щеше да се влошава и много бързо щяхме да се превърнем от първостепенен във второстепенен играч. Трябваше да защитим франчайза“. Източник darikfinance.bg/


Акционерите на Еврохолд България АД 4EH/EUBG ще гласуват компанията да стане поръчител по кредит за до 15 млн. евро от VTB Bank Austria към Евролийз Ауто ЕАД, съобщи холдингът чрез Бюлетин Investor.bg. Събранието е свикано за 15 април 2014 г.

Евролийз Ауто ЕАД е от групата на Еврохолд България АД. Планира се усвояването да е до 12 месеца от подписването на договора за кредит, а крайният срок за издължаване да е 65 месеца от датата на подписване на договора за кредит, но не по-късно от 31 май 2019 г.

Погасяването ще е на тримесечни вноски, като средния размер на погасителната вноска ще е 714 хил. евро. Договореният размер на лихвата е 3-месечен Юрибор плюс надбавка от 4,75%.

Освен кредитополучателя Евролийз Ауто ЕАД, страни по сделката ще са още Евролийз Груп ЕАД (поръчител), Авто Юнион АД (поръчител) и Еврохолд България АД (поръчител).

Евролийз Ауто ЕАД има лизингов портфейл в размер на 24 млн. евро към края на 2013 г., като в това число влизат 3 476 автомобила, отдадени на лизинг. Компанията има 21 клона и 35 служители. От 2007 г. лизинговото направление на Еврохолд България има дейност в Румъния, а от 2008 г. и в Македония.

Авто Юнион АД е холдинг за продажба на автомобили с 11,2% пазарен дял и 2 562 продадени автомобила за 2013 г. при ръст с 15,6% на годишна база. През 2013 г. автомобилния подходлинг е разширил дейността си с продажба на автомобили Мазда в Македония.

Еврохолд България АД
Последна цена: 1.125 лв.
4EH/EUBG
Актуално към 10:50/07.03.2014 г.

Профил на компаниятаКоментари във форума
Следвай компанията
Еврохолд България АД има и застрахователи в България, Румъния и Македония, като през 2013 г. приходите на ЗД Евроинс АД от Каско на МПС са за 5,4 млн. лв. само от автомобили на Евролийз Ауто ЕАД. Дилърите на автомобили на Авто Юнион АД са застраховали около 750 автомобила в ЗД Евроинс през 2013 г.
Еврохолд България АД разчита на интеграцията между компаниите си за лизинг, застраховане и продажби на автомобили, поради което поръчители по кредита ще бъдат холдингът, лизинговият подхолдинг и подхолдингът от авто-дилъри.

Еврохолд България АД отчете консолидирана печалба на групата от 1,1 млн. лв. за 2013 г. след загуба от 9,2 млн. лв. за 2012 г. Консолидираните продажби се увеличиха с 20% на годишна база до 558 млн. лв. за миналата година.

Акциите на Еврохолд България АД поскъпват с 21% за последните 12 месеца до 1,08 лв. за брой и 137,5 млн. лв. пазарна капитализация. Източник investor.bg


Комисията за защита от дискриминация обяви за дискриминационно условието кандидатстващите за кредит студенти и докторанти да са единствено в редовна форма на обучение, съобщи Ангел Георгиев, председател на Националното представителство на студентските съвети, цитиран от БТА.

Георгиев припомни, че организацията е завела миналата година дело за дискриминация срещу Министерския съвет и тогавашното Министерство на образованието, младежта и науката.

Днес комисията е постановила, че текстът от Закона за студентското кредитиране, който изисква „кандидатстващите да са в редовна форма на обучение“, представлява пряка дискриминация по признак „лично положение“, защото той регламентира по-неблагоприятно третиране на студентите и докторантите, обучаващи се в друга форма, различна от редовната.

По думите на Георгиев от отмяната на дискриминиращия текст ще се облагодетелстват над 30 хил. български студенти. Източник investor.bg


Goldman Sachs Group Inc. и Световната банка обявиха, че ще инвестират 132 млн. долара, за да стимулират банките в развиващите се икономики да отпускат кредити на фирми, собственост на жени, съобщи Bloomberg.

Финансовите институции ще финансират нов фонд, управляван от подразделение на Световната банка, който ще отпуска кредитни линии и ще споделя риска с местни банки, за да осигури достъп до финансиране на жени предприемачи, които имат малки и средни предприятия.

Goldman Sachs и Световната банка планират да привлекат допълнителни 468 млн. долара от други инвеститори, посочват от СБ в изявление, разпространено днес.

„Равенството между половете е умна икономика и ключов двигател за развитие“, посочи президентът на Световната банка Джим Йон Ким в реч във Вашингтон, обявявайки партньорството. „Трябва да правим повече неща, така че инвестициите в начинания на жени да станат основна практика на компании и финансови институции.”

От банката изчисляват, че компаниите, собственост на жени, изпитват недостиг от кредитиране в размер на 300 млрд. долара, като в някои държави ситуацията се влошава допълнително от неблагоприятни регулации. Запълването на тази необходимост от финансиране би повишило доходите на глава от населението в големите развиващи се икономики, като Бразилия и Виетнам биха спечелили най-много, сочат резултатите от проучване на Goldman Sachs.

Подразделението на Световната банка International Finance Corp. ще инвестира 100 млн. долара във фонд, наречен Women Entrepreneurs Opportunity Facility, а Goldman Sachs ще вложи в него 32 млн. долара. Източник investor.bg


Японското правителство ще въведе правила за търговията с биткойни, включително и такси върху трансакциите с виртуалната валута. Това от своя страна ще постави основите за съставянето на правила, приложими и към други подобни валути в бъдеще, съобщава местното издание Nikkei, цитирано от Ройтерс.

Японското правителство все още се опитва да обясни колапса на Mt Gox и да разбере как компанията е могла да изгуби биткойни за почти половин милиард долара, сподели тревогите на властите финансовият министър на страната Таро Асо.

Миналата седмица Mt Gox, която бе една от най-големите платрофми за търговия с крипто-валутата, подаде молба за защита от фалит. Причината бе загубата на около 850 хил. биткойни заради хакерски атаки.

Японските власти предлагат трансакциите с биткойни да бъдат облагани, като по този начин дефинират виртуалната валута като стока вместо като същинско парично средство.

Печалбите от търговията с биткойни на виртуалните борси, покупките, извършени чрез биткойни, и приходите на компаниите, реализиращи печалба от търговията с тях, ще подлежат на облагане, твърди японското финансово издание.

Предвижда се още на банките да бъде забранено да обработват операции с биткойни, докато на инвестиционните посредници ще бъде забранено да извършват сделки с ценни книжа, за които се плаща с биткойни.

Миналата седмица председателят на Федералния резерв на САЩ Джанет Йелън каза, че Конгресът трябва да разгледа правните аспекти за регулиране на виртуалните валути като биткойна.

Базираната в Шанхай платформа BTC China, която е и най-голяма по обем, наложи нови регулации в опит да ограничи слабостите на биткойна, след като Пекин забрани на финансови институции да търгуват с виртуалната валута заради съществуващите рискове.

Руските власти пък заявиха, че третирането на биткойна като паралелна валута е незаконно.

Великобритания обаче подкрепя биткойна, а властите са напът да се откажат от идеята си да облагат търговията с дигиталните пари.

Според изготвяния от CoinDesk Bitcoin Price Index към 9:30 часа българско време цената на дигиталния актив oтчита ниво от 659 долара спрямо 594,33 долара седмица по-рано. Източник investor.bg


Чуждестранни банки са готови с инвестиционен план за реализирането на 7-ми блок на АЕЦ “Козлодуй”, заяви пред Bulgaria On Air вицепрезидентът на американската енергийна компания Westinghouse Ранди Галм. Той допълни, че се водят разговори и за цената и начина, по който ще се финансира ядреният проект.

Преди дни компанията се представи пред свои потенциални партньори. Тогава обаче конкретни детайли на проекта и цената му не бяха коментирани. „Несериозно е да очакваме цена на този етап“, заяви тогава членът на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) Еленко Божков.
Въпреки неизвестните от американската компания са оптимисти за проекта. Днес те подписаха споразумение за сътрудничество с Техническия университет за обучение на инженери.

Един нов ядрен блок има 60-годишен срок на експлоатация и такова споразумение за сътрудничество дава възможност на студентите да бъдат добре подготвени академично, за да участват пряко в потенциалното изграждане на водородния реактор AP1000 в АЕЦ „Козлодуй“.

Така ще може и да се гарантира работата на този реактор в бъдеще, коментираха от компанията в разпространено съобщение до медиите.

„България има дългогодишни традиции и ноу-хау в сферата на ядрената енергетика и това ново споразумение свързва Westinghouse с един от най-изявените технически институти в страната“, заяви още Галм при подписване на Меморандума. Източник investor.bg


JP Morgan, Citigroup и още 4 други големи банки са подписали споразумение с индустриална група за изграждането на централен регистър на информация за други банки, с които те работят, предава Ройтерс.

Базираната в Брюксел група Switf, чиито услуги биват използвани от хиляди банки по света за разменяне на финансови съобщения, обяви, че шест банки са се споразумели за създаването и използването на такъв регистър, който ще съдържа стандартна информация.

От известно време насам сред висшестоящите банкери се тиражира идеята, че споделянето на информация за клиентите ще им помогне в покриването на завишаващите се изисквания за „познаване на клиента“ (KYC – know your customer) и в спестяването на средства, избягвайки дублирането на информация.

Първоначално регистърът на Switf ще обхваща взаимните операции с други банки, като все още не е ясно дали на по-късен етап споделянето на информация ще се разпростре върху корпоративните клиенти и физическите лица.

Нееднократно банките са посочвали поверителния характер на информацията за клиентите като пречка пред създаването на подобна система, но Swift уверява, че всяка банка ще запази правата си върху своята информация и сама ще решава пред кои институции тя да бъде достъпна.

JP Morgan, Citi, Bank of America Merill Lynch, Commerzbank, Societe Generale и Standard Chartered са подписали споразумението до този момент, но Swift очаква и други банки да ги последват през идните месеци.

„Наличието на единен, централизиран и актуален регистър на KYC информация ще намали времето, усилията и разходите, свързани със събирането, достъпа и споделянето на тази информация“, коментира ръководителят на подразделението за глобални трансакции и услуги в Societe Generale Паскал Оже. Източник investor.bg

Банков бюлетин 24.02-28.02.2014

Да се определя ли лихвата по кредитите на база безработицата в страната?
Тенденцията за понижение на лихвите по депозитите продължава и през януари на фона на рекордните спестявания на населението в банките и при наличието на данък върху лихвите по срочните депозити.

В първия месец на новата година българите са можели да влагат свободните си парични средства на срочен банков депозит в левове при лихвен процент от 3,89%. През януари 2013 г. като възнаграждение за отложеното потребление са можели да получават далеч по-висока лихва – цели 4,73%.

Лихвените проценти по жилищните кредити, например, остават почти без изменение спрямо първия месец на миналата година. При потребителските кредити статистиката отчита повишение в цената на кредитния ресурс. През януари 2014 г. сме могли да изтеглим потребителски кредит при лихва от 12,12% спрямо нивото от 12,57% месец по-рано. През януари 2013 г. лихвата пък е била още по-ниска – 11,52%.

Лихвените проценти по кредитите се формират в среда на несигурност, отслабена икономическа активност, занижени инвестиционни перспективи, а икономическите агенти се намират в своя период на изчакване. Според БНБ лихвите по заемите ще продължат да спадат плавно, а тези по депозитите да се понижат минимално.
В края на миналата година БНБ прогнозира, че през първото тримесечие на 2014 г. обемът на отпуснатите кредити бавно ще се повишава. Централната банка очаква още растежът на депозитите да се запази на високи нива, което ще позволи на банките да увеличат предлагането при повишаване на търсенето на кредити.

През първия месец на новата година общата сума на депозитите се е увеличила с малко над 800 млн. лв., от които 650 млн. лв. са спестили домакинствата. Техните депозити нарастват с 10,7% на годишна база до 38,347 млрд. лв. Кредитите, отпуснати им от банките, са за 18,592 млрд. лв., като през януари регистрират понижение с 0,2% на годишна база.

Лихвените проценти, следени и публикувани от БНБ са ефективни годишни проценти. Те са среднопретеглени съответно с обемите по нов бизнес (т.е. всяко ново споразумение между клиент и банка) през отчетния период или със салдата към края на отчетния период. Обхващат всички лихвени плащания по депозитите и кредитите, без да включват другите разходи, свързани с тях.

Докато все пак статистиката ни дава един ясен поглед за движението на лихвените проценти у нас, то измененията в Закона за потребителския кредит може да променят коренно формирането на лихвите по заемите. Правителствената икономическа комисия предвижда референтният лихвен процент да бъде пазарно определян индекс LIBOR, EURIBOR, SOFIBOR или комбинация от тях или други индикатори, публикувани от БНБ и НСИ – например инфлацията или безработицата, по желание на банката, гласят измененията.

По интересен би бил отговорът на въпроса как ще се формира и съответно – как ще изглежда един лихвен процент по кредитите при безработица в страната от близо 13% за 2013 г. Или пък каква ще бъде лихвата по заемите при инфлация от 0,9% за изминалата година, например. Подуправителят на БНБ Калин Христов нарече формирането на лихвите институционално „финансова репресия“. Оставяме размислите на вас…Източник investor.bg


Банките вдигат лихвите на заемите в евро
Лихвите по депозитите падат, а кредитирането за бизнеса поскъпва през януари, показват последните данни на БНБ.
Средният лихвен процент по срочните депозити на бизнеса в левове през януари 2014 г. намалява с 0.27 пр. п., до 2.24%, а по тези в евро, с 0.16 пр. п., до 2.08%.
При влоговете на домакинствата тенденцията обаче е друга. През януари 2014 г. спрямо декември 2013 г. лихвите се покачват с 0.13 пр. п. при сметките в лева, до средно 3.89% и с 0.01 пр. п. по тези в евро, до 3.44%.
В същото време кредитите за бизнеса поскъпват. През януари 2014 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове се покачва с 0.22 пр. п., до 7.28%, а по тези в евро, с 0.01 пр. п., до 6.84%.
За кредитите над 1 млн. евро, лихвите се покачват съответно с 0.55 пр.п., до 8.70% в лева и с 2.29 пр. п., до 9.73% в евро. Кредитите над 1 млн. евро, деноминирани в единната валута не са били толкова скъпи от близо 2 години.
След скока на лихвите в лева по кредитите за домакинствата в лева през декември, когато те поскъпнаха с близо 1 процентен пункт, през януари има корекция надолу с 0.45 пр. п., до 12.12%. Въпреки това те остават на най-високите нива от 2012 г. насам. А потребителските кредити в евро поскъпват с 0.46 пр. п., до 9.47%.
Ипотечните кредити в евро също поскъпват през януари, с 0.42 пр. п., до 7.59%, докато тези в лева поевтиняват с 0.09 пр. п., до 6.97%.
Данните на БНБ вероятно отразяват поскъпване на външния кредитен ресурс за българските банки, което се пренася върху лихвите по заемите в евро за бизнеса и домакинствата.Като цяло това, което виждаме е консолидация на пазара, която започна в средата на 2013 г.
При лихвите по потребителските кредити в лева вече може да се говори за възходящата тенденция, свързана със засилването на вътрешното потребление, отразено в ръста на оборотите на търговията на дребно, който НСИ отчита вече половин година.
Вероятно и лихвите в другите кредитни сегменти скоро ще се отблъснат от дъното с възстановяването на съответните сектори на икономиката. Източник pariteni.bg

Срив на кредитирането през януари
Изненадващ спад на кредитирането през януари отчете БНБ. В края на месеца кредитите за неправителствения сектор са 54.492 млрд. лв., спрямо 54.863 млрд. лв. през декември, като сумата намалява с 0.4%, на годишна база.
Кредитите за бизнес са свиват с 0.6% на годишна база през януари, до 34.899 млрд. лв. А тези за домакинствата се понижават с 0.2%, до 18.592 млрд. лв.

В края на отчетния месец жилищните кредити са 8.828 млрд. лв. и намаляват на годишна база с 0.8%. Ръст има при потребителските кредити, които се увеличават с 2.2%, до 7.397 млрд. лв.

Междубанковото кредитиране също расте, като увеличението през януари в сектора с 3.5%, до 1.002 млрд. лв.

Лошите и преструктурирани кредити на бизнеса намаляват през януари с 0.1 процентни пункта, до 24.5%.

Но с оглед на спада на кредитирането, на практика ситуацията с неликвидните активи в портфейлите на банките се влошава.

Като цяло, при изваден овърдрафт, през януари делът на лошите и преструктурирани кредити в банковата система нараства спрямо декември с 0.03 проценти пункта, до 22.67 на сто през януари. В същото време обемът на кредитите за бизнеса и домакинствата се свива с 0.7%

В същото време БНБ отчита скок на депозитите с 9.9% на годишна база, до 57.582 млрд. лв.

Депозитите на бизнеса нарастват с 9.7%, до 15.491 млрд. лв. А сумата на влоговете на домакинства се увеличава с 10.7%, до 38.347 млрд. лв.

Данните на БНБ разкриват изненадващо влошаване на кредитната криза в България. Неликвидните активи на банките растат, кредитирането намалява, а депозитите рязко се увеличават и то най-вече в бизнес сегмента, което показва, че много дружества предпочитат да държат парите си на влог вместо да ги инвестират в икономиката.

Единствената положителна тенденция е засилването на потребителското кредитиране, което дава тласък на вътрешното потребление. Но ръстът в този сегмент е слаб и се дължи до голяма степен на агресивна политика от страна на банките. Източник darikfinance.bg/


През януари 2014 г. спрямо януари 2013 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 0.84 пр.п. до 3.89%, а по тези в евро – с 0.81 пр.п. до 3.44%. В сравнение с декември 2013 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се увеличава с 0.13 пр.п., а по тези в евро –с 0.01 пр.п., информират от централната ни банка. През януари 2014 г. средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове, в сравнение с януари 2013 г., се понижава с 0.02 пр.п. до 0.69%. При депозитите с договорен матуритет в левове той спада с 0.76 пр.п. до 4.25%, а по тези в евро –с 0.62 пр.п. до 3.79%. Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в левове се повишава с 0.22 пр.п. до 4.08%, а по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в евро –с 0.20 пр.п. до 4.64%. Източник profit.bg/

Лошите и преструктурирани* кредити за населението доближават границата от 20%, сочат изчисления на Profit.bg на база данни от централната ни банка. Към края на януари стойността на показателят е 19.89%, което е най-високото ниво от юли 2012 г., когато достигна 19.93%. За последно лошите и преструктурирани кредити за населението бяха над 20% през юни 2012 г. Ръст през последния месец е отчетен както при потребителските заеми, така и при жилищните и другите кредити. Проблемните потребителски заеми вече са на ниво от 16.81%, което е най-високата стойност от септември 2012 г., когато за последно те бяха над 17 на сто. Повишението при жилищните кредити е до 21.82%, или само 0.19 на сто по-ниско от рекордните в историята на банковата ни система 22.01 на сто, постигнати през август 2013 г. При другите заеми е отбелязан ръст до 26.66 на сто, което е близо до най-висока стойност от 27.41 на сто, отчетени през октомври 2011 г. През януари 2014 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове нараства в сравнение с януари 2013 г. с 0.60 пр.п. до 12.12%, а по тези в евро запазва нивото си от 9.47%. При жилищните кредити в левове той се понижава с 0.15 пр.п. до 6.97%, а по жилищните кредити в евро се увеличава с 0.21 пр.п. до 7.59%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове спада с 1.19 пр.п. до 8.31%, а по другите кредити в евро –с 0.74 пр.п. до 7.73%. През януари 2014 г. спрямо декември 2013 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове намалява с 0.45 пр.п., а по тези в евро се повишава с 0.46 пр.п. При жилищните кредити в левове той се понижава с 0.09 пр.п., а по жилищните кредити в евро нараства с 0.42 пр.п. При другите кредити в левове средният лихвен процент спада с 0.31 пр.п., а при другите кредити в евро –с 0.07 пр.п. Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през януари 2014 г. в сравнение със същия месец на 2013 г. се увеличава с 0.37 пр.п. до 13.47%, а по кредитите за потребление в евро –с 0.10 пр.п. до 10.98%. През януари 2014 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове намалява спрямо януари 2013г. С 0.24 пр.п. до 7.81%, а по жилищните кредити в евро се повишава с 0.60 пр.п. до 8.54%. През януари 2014 г. в сравнение с декември 2013г. годишният процент на разходите по кредитите за потребление в левове се понижава с 0.21 пр.п., а по тези в евро нараства с 0.80 пр.п. При жилищните кредити в левове той спада с 0.06 пр.п., а при жилищните кредити в евро се увеличава с 0.67 пр.п. * Показателят включва целия размер на балансово отчитаните кредитни експозиции, които са класифицирани като необслужвани експозиции (чл.10), загуба (чл.11) и преструктурирани експозиции, съгласно чл. 13 (независимо към коя класификационна група са отнесени) по смисъла на Наредба 9 на БНБ от 3 април 2008 г. за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за установяване на специфични провизии за кредитен риск. Сериите за показателя преди март 2009 г. включват данни за следните експозиции: нередовни, необслужвани и преструктурирани, класифицирани съгласно изискванията на Наредба 9, действащи до този месец. Източник profit.bg/

Днес на Световния мобилен конгрес MasterCard и Банка OTP Унгария представиха OTPay – първият дигитален портфейл в Европа, който ще използва приложно-програмния интерфейс MasterPass™. Приложението, което е създадено специално за нуждите на клиентите на OTPay, прави използването на разплащателни карти онлайн по-лесно и по-удобно за картодържателите. OTPay ще предложи на клиентите нов начин за плащане в интернет, както и възможност да създадат опции за плащане на сметки, предплатено захранване на акаунти и трансакции лице в лице. Мобилното приложение OTPay ще бъде на разположение за сваляне от интернет не само на клиентите на Банка OTP, но и на клиентите на други банки. Приложението ще позволи на картодържателите да пазаруват и плащат при над 30 000 търговци по света, които приемат MasterPass™. Приложението е разработено от Cellum – унгарската група от компании, която предоставя решения за мобилни плащания с нивото на сигурност на банковите институции. Тя е и разработчик на решението MasterCard® Mobile, което е на пазара от повече от две години. „От много години насам Банка OTP е лидер при приемането на нови технологии от разплащателната индустрия“, каза Пейтер Форой, управляващ директор, дирекция „Електронно банкиране“, Банка OTP. „Скоро забелязахме, че има все по-голямо търсене на мобилни решения, които предоставят не само високо ниво на удобство и сигурност за клиентите, но и могат да приемат карти от различни структури и дори функции. Това са основните причини, поради които решихме да използваме глобалната дигитална платформа на MasterCard, тъй като MasterPass™ предлага на нашите клиенти възможности за пазаруване в цял свят.“ След като потребителите свалят от интернет приложението OTPay, те могат да регистрират няколко разплащателни карти на него, включително MasterCard, Maestro и други брандове за плащане. Картодържателите могат да използват мобилното си устройство, за да управляват трансакциите. При финализиране на покупките данните от картата се предоставят автоматично, като може да се избере и друга информация, напр. адрес за доставка. След това картодържателят се насочва обратно към интернет страницата на търговеца, за да направи своята поръчка. Потвърждението на плащането ще се получава автоматично. Ендре Июс, мениджър за Унгария и Словения, MasterCard, каза: „Много сме горди, че Банка OTP – най-голямата банка за банкиране на дребно в Унгария, реши да интегрира MasterPass™ като основна глобална платформа в своето приложение за мобилни плащания от разстояние. Това е едно стратегическо решение от страна на банката, докато търсеше продукт с най-голям потенциал за използване в бъдеще.“ Източник profit.bg/

Потребителски кредит с цел развиване на малък бизнес беше сред интересните казуси, върху които екипът на www.creditpoint.bg е работил през месец февруари, съобщиха от компанията. Кредитополучателят предприема стъпки, които преди две години биха могли да се определят като рисковани, но днес са резултат от засилващата се стабилност на пазара и увереност на клиентите, посочват експертите. „Клиентът искаше да стартира малък бизнес в столичния квартал „Манастирски ливади”, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на Кредит Център и www.creditpoint.bg. „Беше изготвил подробен бизнес план за отварянето на магазинче за бързооборотни стоки и бе изчислил общата сума, която му е необходима – 35 000 лева. Парите искаше да инвестира в наем на помещението, ремонт, обзавеждане и зареждане със стока”, допълва Тошев. По думите му човекът е разполагал с 20 000 лева собствени средства и е имал нужда от допълнителни 15 000 лева, но, за съжаление е напуснал работа, за да започне подготовката за бизнеса си, и към този момент не е могъл да изтегли кредит. Въпреки това от компанията успяват да намерят решение на въпроса и клиентът вече работи по стартиране на бизнеса си. Съпругата му изтегля потребителски кредит, като нейният месечен доход е 860 лева. Поръчител по кредита става майка му с пенсията си в размер на 320 лева. Семейството смята, че доходите от магазинчето може да покриват месечната вноска по кредита в размер на 215 лева. „Решението на клиента да инвестира всичките си спестени пари и дори да изтегли кредит е показателно за пазара”, коментира Тихомир Тошев. „Евентуален фалит би поставил него и семейството му в трудна ситуация, но той беше премислил много прецизно всяка стъпка и бе направил конкретни разчети. Това накара и нас, като експерти, да потърсим възможни варианти за него и да му помогнем в стартирането на бизнеса”, допълва Тошев. Според него това не е единственият подобен случай в последните месеци. Хората все по-често се чувстват достатъчно стабилни, за да предприемат нови бизнес начинания. Очакванията на експертите са, при сравнително стабилна политическа и икономическа ситуация, през 2014 година да станем свидетели на редица опити за стартиране на малък и среден бизнес. Източник profit.bg/

Злоупотребите с банкови карти в Европа са се увеличили през 2012 г., най-вече заради нарасналия брой кражби през интернет. Общата стойност на извършените престъпления с банкови карти е нараснала с 14.8% между 2011 и 2012 г. и се оценява на 1.33 млрд. евро. Това показват данните от доклад на Европейската централна банка за страните от зоната SEPA (ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Монако, Норвегия и Швейцария). Тези резултати се обясняват между другото с бурния успех на онлайн пазаруването през последните години. Около 60% от кражбите от банкови карти през 2012 г. са извършени през пощенски разплащания, телефон и интернет, свързани с електронно пазаруване. Измамите с банкови карти , увеличили се с 21% през периода, се наблюдават включително и в страни, които предприеха значителни усилия за подобряване на сигурността на разплащанията с карти през интернет, подчертава докладът. „Тези данни показват, че трябва да останем бдителни срещу измамите с банкови карти, въпреки че е успокояващо да се види, че нивото на фалшифициране в зоната SEPA е по-ниско от това извън нея, благодарение на по-високите стандарти за безопасност“, коментира вицепрезидентът на ЕЦБ Виктор Констанцио. В същото време броят на кражбите от банкови карти в ЕС се е понижил с 9.3% по отношение на нивото от 2008 г., докато общият брой на трансакциите се е повишил с над 17%. В пропорции кражбите от банкови карти заемат дял от 0.038% от всички трансакции през 2012 г. спрямо пик от 0.05% през 2009 г. Източник profit.bg/

Специална програма за подкрепа на експортно-ориентираните компании предлагат от Българската банка за развитие (ББР). От продуктите ще могат да се възползват както българските износители, така и чуждестранните фирми, които решат да внасят български стоки. ББР стартира и он-леднинг програма за индиректно подпомагане на земеделски производители, които ще могат да получат заемен ресурс от 14 търговски банки при преференциална лихва, не по-висока от 5.75 на сто. По линията за предекспортно финансиране могат да кандидатстват малки и средни фирми, които извършват износ на стоки и услуги за чужди пазари. За фирмите-износители със застраховка от БАЕЗ е предвидена преференциална лихва от 3.5%. За следекспортен заем могат да кандидатстват фирми, изнасящи български стоки и услуги. За тях лихвата отново е 3,5 на сто. Кредитите може да финансират до 100% от стойността на договора за износ при двугодишен период на погасяване или до 85% от неговата стойност за по-дълъг период, но не повече от 5 години. Програмата за експортно финансиране е разработена съвместно с БАЕЗ и цели да увеличи конкурентоспособността на българските износители. Възможност за нисколихвени кредити ще получат и земеделските производители чрез програмата за непряко финансиране от ББР в размер на 100 млн. лева. 14 търговски банки са поканени за участие в нея. Те ще предоставят оборотни и инвестиционни заеми с лихва не по-висока от 5,75% на годишна база. Лихвеният процент е с 2,25% по-нисък от предходната он-лендинг програма на ББР. Фермерите ще могат да се възползват от заеми с размер до 500 хил. лева, които ще са освободени от такси и комисиони за управление. Очаква се договорите с банките-партньори на ББР да бъдат сключени до 25 март 2014 г., като програмата ще заработи в началото на април 2014. Източник profit.bg/

Депозити за над 1 млрд. лв. българските домакинства имат в 10 от представените у нас банки. Малко над 48% от влоговете на гражданите са в четири от тях – Банка ДСК, Първа инвестиционна банка, Уникредит Булбанк и Корпоративна търговска банка. Останалите шест трезора с депозитна база от над 1 млрд. лв. са Пощенска банка, Обединена българска банка, Райфайзенбанк, Централна кооперативна банка, SG Експресбанк и Банка Пиреос. Там са депозирани 36% от спестяванията на българското население. Както посочихме преди време, за последните три месеца депозантите предпочитат да спестяват в Корпоративна търговска банка, Банка ДСК и Уникредит Булбанк, които изпреварват Централна кооперативна банка, Пощенска банка и Първа инвестиционна банка. Отлив на средства пък има от Райфайзенбанк и СИБАНК. Данни на централната ни банка сочат, че през 2013 г. основно сме насочили спестяванията си към Корпоративна търговска банка (1.366 млрд. лв.), Уникредит Булбанк (294 млн. лв.), Централна кооперативна банка (285 млн. лв.) и Банка ДСК (240 млн. лв.). По над 100 млн. депозити за изминалата година успяха да привлекат още от SG Експресбанк, Пощенска банка, Обединена българска банка, Инвестбанк и Банка Пиреос. Какво обаче се случва за по-дълъг период от време, да речем 3 години? Справка на Profit.bg сочи, че преди 3 години, или в края на 2011 г. банките с депозитна база от населението за над 1 млрд. лв. са 9 на брой. Липсващата банка е Банка Пиреос, където към днешна дата вече има 1.093 млрд. лв. на влог. За последните 36 месеца в банките са депозирани над 8.1 млрд. лв., като 3.8 млрд. лв. от тях са насочени към Корпоративна търговска банка, Уникредит Булбанк и Първа инвестиционна банка. Привлекателни за населението са още депозитните продукти на Обединена българска банка, Централна кооперативна банка и SG Експресбанк, изпреварили Пощенска банка и Банка ДСК. Източник profit.bg/

Нов изпълнителен директор бе вписан в Търговския регистър по партидата на Тексимбанк. Това е Ивайло Дончев, който освен изпълнителен директор е и член на Управителния съвет Тексимбанк АД се представлява пред трети лица, заедно от всеки двама от тримата представляващи: Красимир Георгиев Жилов, Мария Петрова Видолова и Ивайло Лазаров Дончев. Към 31 декември 2013 г. банката управлява активи за 123.2 млн. лв., спрямо 126 млн. лв. за година по-рано. Реализираната печалба на Тексимбанк за 2013 г. е в размер на 87 хил. лв., спрямо загуба от 1.667 млн. лв. за 2012 г. Банката е публично дружество от 13 февруари 2013 г. Последна сделка с акциите на Тексимбанк бе сключена на цена от 1.502 лв. за брой. Източник profit.bg/

Всяка кредитна карта притежава уникален номер и CVV код (на нейния гръб), които картодържателите не трябва да споделят с никого, защото се ползват при онлайн пазаруване. Фактът, че са написани върху картата, обаче ги прави лесна плячка за измамниците. Това посочват от БОРИКА във връзка с публикации в медиите, че е възможно да се точат сметки само със снимка на карта. 3-D Secure е XML-базиран протокол, чиято цел е да надгради съществуващите механизми за сигурност при покупка в интернет. Протоколът е разработен от VISA, като в последствие е приет от MasterCard, American Express и JCB International. Накратко, 3-D Secure схемата добавя допълнителна автентификация с парола при онлайн плащане. За съжаление, 3-D Secure не е реализиран при всички онлайн търговци. За да разберете дали търговецът е регистриран, трябва да има знак Verified by Visa, MasterCard SecureCode, J/Secure и American Express SafeKey. Картодържателите трябва да знаят, че по презумпция тяхната карта не е регистрирана по 3-D Secure. За да я регистрират и ползват по този начин е необходимо да се свържат със своята банка. Регистрирането може да стане по няколко начина: онлайн, на банкомат или в клон на банката. 3D Secure не решава изцяло проблемите, свързани с кражбата на данни за кредитна карта, но има едно основно предимство и то е, че според правилата на VISA и MasterCard за регистрираните картодържатели, при оспорване на плащане към търговец, който не е 3-D Secure (например офшорни уебсайтове за източване на средства), то спорът се решава в полза на картодържателя. Това означава, че ако Ви „източат“ парите през офшорни уеб сайтове, а Вие сте регистрирани по 3-D Secure, то ще можете лесно и ефективно да оспорите кражбата и да получите обратно средствата си. Броят на българските търговци, поддържащи услугата 3-D Secure, дефинирани в системата на БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ, към момента е около 1000 и непрекъснато расте. За включването на търговец в услугата 3-D Secure следва той да се обърне към обслужващата го банка, за да му бъде предоставена информация относно стъпките и техническите изисквания, необходими за регистрацията, както и за финансовите условия на банката. Ползите за търговеца са, че при оспорване на плащане на транзакции, извършени от картодържатели, които не са регистрирани за услугата 3-D Secure, то спорът се решава в полза на 3D-търговеца, според правилата на Visa и MasterCard. Нашият съвет е картодъжателите да се свържат със своите банки и да регистрират своите кредитни карти по 3-D Secure. Източник profit.bg/

Спадът в цените на имотите върви към своя край – на пазара у нас наблюдаваме стабилизиране през последните две години. Моментът може да се стори подходящ за много от онези, които възнамеряват да купят недвижим имот с цел основно жилище. За целта най-вероятно много хора ще прибегнат до ипотечен кредит. Ето някои основни принципи и съвети при тегленето на подобен тип заем: 1. Вкарайте в ред финансите си Тегленето на ипотечен кредит е дълъг и продължителен процес. Предвид факта, че срокът за продажбата на един имот се понижи значително за последната една година, подсигурете кредита си (или поне първоначално одобрение от банката), преди да тръгнете да търсете подходящия за вас имот. В противен случай рискувате да откриете мечтания имот и някой да ви го купи „под носа“, защото не сте осигурили финансиране. Ако имате допълнителни източници на доход, бъдете сигурни, че ги документирате и съхранявате правилно, защото могат да ви съдействат да получите желания по размер и срок кредит. Трябва да знаете на каква сума можете да разчитате от банката, въз основа на текущото ви финансово състояние, за да търсите имот, който отговаря на вашите възможности. 2. Отървете се от краткосрочната задлъжнялост Един от основните критерий, въз основа на които банката преценява дали и какъв по размер кредит може да ви отпусне, е разполагаемият доход, който можете да докажете документално. От дохода ви ще бъдат приспаднати вноските по кредитни карти, стоки на изплащане, лизинги и др. Покрийте краткосрочните си задължения, защото те силно намаляват разполагаемия ви доход и заради тях може и да не получите желаната сума от банката. 3. Сравнете всички оферти на пазара Не е добре да теглите ипотечен кредит от банка, в която имате дебитна карта или получавате заплатата си, само защото ви е позната. В момента на пазара има много кредитни продукти на различните финансови институции. Проучете къде са най-изгодните условия на база на конкретните ви нужди. 4. Рефинансирайте или предоговорете условията с банката Ако сте купили имот преди пет шест години, то най-вероятно лихвите по ипотечния ви кредит са значително по-високи, в сравнение с настоящите оферти на банките. Допитайте се до кредитната институция дали можете да предоговорите условията по договора в частта на плащаните лихви. Ако получите отказ, огледайте се за конкурентни оферти на пазара за рефинансиране на задължението. Това може значително да намали месечната ви вноска. Трябва да се отбележи, че лихвите по ипотечните кредити през последните две-три години се понижиха с няколко процентни пункта. 5. Помислете за валутата Изберете между кредити в евро и лев. В никакъв случай не посягайте към други валути, защото ще поемете сериозни рискове при евентуална обезценка или поскъпване на съответната валута спрямо лева. През последните месеци се наблюдава тенденция на превес на кредитите в лева спрямо тези в евро – над 80% са в лева. Това е напълно противоположно на тенденцията отпреди три-четири години, когато предпочитани бяха кредитите в евро. Огромният ресурс, събран от банките под формата на депозити в лева, ги накара да понижат значително цената на левовия ресурс през последните години до изравняването й с цената на евровия ресурс. Въпросът е ще продължи ли тази тенденция в условията на понижаващи се лихви по депозитите? Доста по-сигурно е, че ЕЦБ ще държи лихвите на рекордно ниски нива поне в средносрочен аспект, докато еврозоната не се възстанови напълно, за което може да са необходими няколко години. 6. Търсете кредит с фиксирана лихва И докато очакванията са, че ЕЦБ ще запази нивата на лихвите при рекордното им ниво през тази година, рано или късно, (когато се появи инфлация и икономиката на еврозоната се стабилизира) лихвите ще започнат да се повишават. Търсите кредит с фиксирана за периода, в който смятате да върнете дълга си или поне за по-голяма част от него (предвид политиката на банките да предлагат фиксирани лихви за седем или десет години). 7. Поддържайте кредитната си история чиста Бъдете сигурни, че когато кандидатствате за кредит, банката ще направи проучване за вас. Ако имате просрочени задължения, вписани в кредитния регистър, или сметките ви за парно, които не сте плащали от десет години, са дадени на фирма за събиране на кредити, това неимоверно ще бъде разбрано при една проверка. И може сериозно да натежи върху решението на кредитния отдел относно решението дали да одобри искания от вас кредит. 8. Запознайте се с правата и задълженията си Дори и повечето оферти на банките да са доста сходни по отношение на стойността, всяка финансова институция има различни правила и изисквания към кредитополучателите. Запознайте се подробно с условията на кредита, какви са наказателните лихви и такси при закъснения, в рамките на какъв срок след неплащане на задължението то става принудително изискуемо, има ли наказателни лихви и такси при предсрочно погасяване и др. Цената на кредита не винаги е водещ мотив при избора на финансова институция, като може да има много други фактори, които да натежат в полза на една банка. Трябва да сте наясно и с правата си, за да не позволявате да се злоупотребява с вас, като например банката едностранно да променя клаузи по договора или едностранно да повишава лихвите по кредита ви, без да ви уведоми. Много хора разписват дадените им от банката документи (включително и промени в договора), само защото смятат, че нямат избор. Източник profit.bg/

През 2013 г. Visa Европа осигури двойно по-широк достъп до мобилни разплащателни услуги на своите картодържатели. В момента на континента са издадени близо 80 млн. безконтактни карти Visa и 1.3 млн. опериращи терминала. Мобилните разплащания са напълно налични на няколко европейски пазара. С цел осигуряване на възможност за бързи и удобни разплащания, независимо от локацията на потребителите и предпочитаното от тях разплащателно устройство, Visa Европа стартира партньорства с бизнеси от мобилната и платежна индустрия. Посредством новите сътрудничества компанията предлага сигурни и изискани услуги, които позволяват на потребителите да изпращат и получават плащания и да управляват личните си финанси. Ключовите постижения за последната година включват: 100% увеличение в броя на търговците, които предлагат разплащания чрез мобилни POS устройства, като по настоящем той надхвърля 30 000 в 18-те пазара, на които Visa Европа оперира Начало на най-мащабната услуга за мобилни безконтактни разплащания в Европа – в партньорство с водещата испанска банка CaixaBank и съвместно с мобилните оператори Orange, Telefόnica и Vodafone Успешен старт на мобилното приложение Vodafone’s SmartPass – първата услуга от mWallet (т.нар. мобилен портфейл) – първо в Испания и Германия, като през пролетта на 2014 г. предстои да стартира във Великобритания, Италия и Холандия Orange Cash avec Visa – услуга за мобилни безконтакти разплащания, достъпна за всички потребители на мобилния оператор Orange във Франция Благодарение на партньорството между Visa Eвропа и водещите Garanti Bank и Turkcell, милиони картодържатели в Турция се възползват от NFC технология за разплащане Сключване на стратегическо партньорство с Telecom Italia, което предвижда старта на иновативни услуги за мобилни разплащания на италианския пазар по-късно през годината Мари Карол Харис, директор „Мобилни разплащания“ във Visa Европа, казва: „В момента потребителите в цяла Европа имат достъп до широк набор от мобилни услуги. За тази цел работихме съвместно с лоялни партньори, за да разширим наличието на мобилни разплащателни услуги. Вече виждаме скоростта, която набират мобилните разплащания – във Великобритания, например, 2.7 млн. клиенти на Royal Bank of Scotland се възползват от услугата Visa Personal Payments. Мобилните разплащания не могат да бъдат подсигурени само от една компания: те изискват създаването на технология и осигуряването на мащаб за нейното прилагане. Visa е в центъра на нова екосистема, в която съвместно с нашите партньори вдъхваме живот на мобилните разплащания.“ Кристиян Вирц, директор „Мобилна търговия“ във Vodafone, споделя: „Успешно стартирахме приложението за мобилни разплащания Vodafone Smartpass – първата услуга от нашия мобилен портфейл в Германия и Испания. През пролетта очакваме услугата да бъде налична във Великобритания, Италия и Холандия. Популярността, която мобилните разплащания придобиват, ни изпълва с ентусиазъм. С нетърпение очакваме бъдещото развитие на партньорството ни с Visa в това да поставим мобилните платежни услуги в ръцете на нашите потребители.“ Източник profit.bg/

Развитието на мобилните технологии и навлизането и увеличаващите се продажби на смартфони и мобилни устройства накараха банките да погледнат към тях. Това е основната нова ниша, в която се развиват услугите им през 2013 г. Прости и по-сложни операции вече могат да се правят дистанционно, без да се налага посещение в банковия клон. Освен това се случва 24 часа в денонощието. А дейностите, които могат да се извършват по този начин, непрекъснато се увеличават. Някои банки отчитат дори двоен и троен ръст на хората, които са започнали да ползват интернет или мобилно банкиране, информриа в. 24 часа. Те са възможни със специални онлайн платформи и GSM приложения, които банките разработват. В първия случай не е необходимо да имате специални характеристики на компютъра или лаптопа. Обикновено достъпът до интернет банкирането става през специален портал в сайтовете на банките За да се възползвате от пълните функции на мобилното банкиране обаче, трябва да имате телефон или таблет с операционна система (т.нар. смартфони) и да инсталирате специално приложение на вашата банка. Независимо дали ползвате компютъра или GSM-а, банкирането през тях дава възможността да проверявате, управлявате и контролирате финансите си дистанционно. Входът в системите за банкиране става с потребителско име и парола, създадени от клиента. Първият вариант е т.нар. пасивно банкиране. Чрез него може само да наблюдавате. Може да прегледате салдо по сметката, да получите информация за кредитите и банковите карти, които имате, да видите историята на движенията и трансакциите по сметката си. Понякога за пасивното банкиране не е нужно да инсталирате допълнителни програми на телефона си, а само да отворите браузъра и да въведете потребителското име и паролата си в мобилния сайт на банката. Активното банкиране дава повече възможности. С него може да правите преводи – към ваши сметки в същата банка или към чужди сметки в други банки. Това става чрез онлайн попълване на платежно нареждане. Преводите може да са в левове или във валута. Може да се избере на коя дата да бъдат извършени и с коя платежна система. Някои платформи дават възможност да си създадете образци, които да ползвате в бъдеще при повтарящи се операции, без да попълвате всичко наново. Почти във всички случаи банките дават отстъпки при преводите онлайн спрямо стандартните тарифи за извършването им в клон. Целта е да стимулират ползването на дистанционни операции, което им снижава разходите за поддръжане на клонове и персонал. Защитата при преводите може да се гарантира по няколко начина. Използват се сложни протоколи с криптиране, за да е сигурен трансферът на данни. При трансакциите към трети лица се ползват допълнителни защити. Едната е с въвеждане на кодове за идентификация Те могат да се получават на личния мобилен телефон, който клиентът предварително е посочил в офис на банката. Другият е чрез специално устройство, което генерира уникален код за всяка трансакция. Напоследък се разработват и други възможности на активното банкиране. Някои банки дават възможност да се откриват разплащателни сметки най-вече чрез онлайн банкирането, както и да се открива, закрива и управлява спестовен продукт. Понякога има и опция да се подаде искане за издаване на банкови карти, които се изпращат по пощата до клиента. Така пак му се спестява ходенето до офис. Освен това в интернет банкирането получавате актуална информация – за промоции, нови тафири, лихви и др. При някои банки мобилното приложение дава допълнителни предимства – на телефона или таблета получавате актуалните валутни курсове и калкулатор, имате и локатор за най-близкия клон или банкомат на банката. Хората с по-обикновени телефони могат да ползват от SMS банкирането. То дава ограничени възможности – най-вече уведомителни услуги – известяване на движение по сметка, напомняне за заплащане на вноска, известяване за трансакция с банкова карта, проверка на наличност по сметка. Бъдещето е на карти с биометрични данни Банковите операции да се потвърждават с биометрични данни като отпечатъци напимер, а не с пин – това е бъдещото развитие на технологиите, прогнозират специалистите. В Япония вече работят банкомати, чрез които притежателят на банковата сметка просто трябва да доближи дланта си до четящо устройство, да въведе рождената си дата и кода. Преди това регистрира биометричните данни в банката. В Испания пък е разработена технология, която позволява да правите покупки с пръстовите си отпечатъци. Това става на специален платежен терминал. У нас най-модерната технология засега при банковите карти е т.нар. безконтактно плащане. В момента клиентите, които го ползват, са 60 000, а ПОС терминалите 4000. Очаква се до края на годината картите за безконтактно плащане да станат близо 1.2 млн., а устройствата 7500. В Европа броят на картите е 80 млн., а на ПОС терминалите – 1.2 млн. Съвет: Паролата поне 8 символа Хората, които ползват интернет банкиране, трябва да са особено внимателни. Ето няколко съвета, за да защитите данните и парите си. – Поддържайте системния софтуер обновен, както и антивирусната програма. – Не ползвайте електронно банкиране на компютри на обществени места или в работата. – Пазете потребителското си име и парола за достъп до интернет банкирането. Не ги записвайте на хартия, във файл или на друго място. Никога не предоставяйте кодовете си за достъп на други лица. Не използвайте опциите на браузъра за запаметяване на потребителски имена и пароли. – Избирайте парола, съставена от главни и малки букви в комбинация с цифри и не по-малка от 8 символа. Периодично я променяйте. – Внимавайте за фишинг атаки, чрез които се краде информация. Потенциалните жертви получават имейли, които приличат на изпратени от обслужващата банка. В съобщението например има предупреждение, че профилът в интернет банкирането или банковата сметка ще бъдат закрити, ако не клиентът не потвърди потребителското си име и паролата на сайта на банката. Даден е линк към него, но той е фалшифициран, макар да изглежда идентично с истинския. Ако получите подобен имейл, не отговаряйте и не отваряйте връзките в него. Банките никога не изискват такава информация от своите клиенти чрез имейл, телефон, писмо или друг начин на кореспонденция. Тя може да се провери само на място в клон. – При ползване на интернет банкирането следете в полето да е изписан адресът, който започва с https://, както и да има изображение на затворен катинар. Излизането от системата за електронно банкиране винаги трябва да е с бутон “Изход”. – Не оставяйте без надзор компютъра си, когато ползвате електронно банкиране. – При проблеми, открадната информация или съмнителни съобщения незабавно се свържете с вашата банка. Източник profit.bg/

Домакинствата кътат в банките 38,3 млрд. лв., показват последните данни на Българската народна банка (БНБ).
Спрямо миналия януари вложенията на гражданите в трезорите са скочили с 10,7 на сто при 9,3% годишен ръст, отчетен за декември 2013 г. Така влоговете на физическите лица у нас вече представляват 47,6% от брутния вътрешен продукт на страната.
Ако към депозитите на домакинствата се прибавят тези на фирмите, както и на финансовите институции, общият размер на вложените срещу лихва пари в банка набъбва до 71,5 на сто от БВП. В левове това прави 57,5 милиарда, което в сравнение с януари 2013 г. е с 9,9 на сто увеличение При фирмите увеличението на спестяванията спрямо година по-рано е с 9,7% до близо 15,5 млрд. лв.
Докато вложенията в банките растат, отпусканите от тях заеми намаляват става ясно от данните на централната ни банка. За януари предоставените заеми са паднали с 0,4% спрямо година по-рано и стигат 54,49 млрд. лв.
През декември макар и малък беше отчетен годишен ръст от 0,2 на сто. През 2011 г. увеличението беше с 3,2%, а за цялата 2012 г. – с 3 на сто.
Най-голямо е намалението при фирмените заеми– с 0,6 на сто годишно до 34,9 млрд. лв. При домакинствата спадът е с 0,2% до 18,59 млрд. лв. За заемите за физическите лица обаче тази тенденция не е нова – те бележат спад през последните няколко години.
Конкретно за януари 2014 г. обаче се наблюдава ръст на потребителските заеми, с темп аналогичен на декемврийския – 2,2% годишно. Жилищните кредити обаче намаляват с 0,8% до 8,8 млрд. лв.
Общо отпуснатите заеми от банките у нас се равняват на 67,6% от БВП, като делът им пада спрямо 69,5% от БВП към декември 2013 г.
Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно от нетните покупки на кредити от други парично-финансови институции, чиито обем за последните дванадесет месеца е 140,7 млн. лева. Източник pariteni.bg

Крадци изпразниха 56 000 лв. от банкомат с откраднат код. Ударът станал в столичния квартал „Банишора” в петък вечерта.
Около 20 часа двама мъже с шапки и суитчъри влезли най-спокойно в магазин за хранителни стоки на ул. „Подполковник Калитин”. Те минали покрай касата, отворили вратичката на задната врата на банкомата и въвели кода, който е необходим, за да не се включи алармата. След това хладнокръвно извадили касетките с пачките и си тръгнали.
Всичко това станало пред очите на касиерките, които първоначално не заподозрели, че пред тях се разиграва обир. Те видели обаче мъжете да се затичват към улицата и да се качват в черна кола с която избягали с мръсна газ. Едва тогава се обадили в полицията.
Разследващите веднага пристигнали на място, за да снемат обясненията на персонала, както и евентуално останали следи по банкомата. Полицията иззела и записите на камерата, която снима входа на магазина.
Една от основните версии, по които работят разследващите, е че най-вероятно вътрешен човек е помогнал с кода на обирджиите Не се изключва възможността обаче те да са се сдобили с него и по друг начин, като са имали свой съгледвач, който е видял кода при въвеждането му. Това тепърва ще се установява.
Обирът на банкомата в „Банишора” е вторият за последната седмица На 13 февруари крадци успяха да приберат всички налични пари от устройство, намиращо се в центъра на София на кръстовището на ул. „Черковна” и „Оборище”.
Банкоматът там бил с 24-часов достъп в затворено помещение, долепено до клона на банката. Вратата се отваряла само с дебитна или кредитна карта.Тогава също разследващите заподозряха, че бандитите са имали кода на банкомата, който е необходим, за да не се включи алармата. Източник pariteni.bg

Нито една кредитна институция няма съвкупна нетна експозиция, която да надвишава 18 процента от размера на икономика към края на миналата година.

Това заяви министърът на финансите Петър Чобанов на брифинг след днешното заседание на Министерския съвет.

„Наредбата, която регулира взаимоотношенията на държавните дружества с банките, е постигнала резултатите, които се очакваха от нея“, допълни Чобанов. Като пример той даде края на първото тримесечие на 2013 г., когато финансова институция е концентрирала в себе си близо 50% от всички средства на държавните дружества, докато към края на 2013 г. тази банка има около 17%. Концентрацията на държавни пари във втората и третата по показателя банки е съответно 16 и 10 на сто.

Чобанов уточни, че към края на миналата година над 85% от държавните дружества са приели или са в процес на приемане на вътрешни правила, които да са в съответствие с наредбата, като се отбелязва нарастване спрямо ноември същата година, когато това са били направили само 76% от компаниите.

Според финансовия министър в сектор „Енергетика“ нетната експозиция към банките е отрицателна, но въпреки това най-голямата нетна експозиция от 66%, наблюдавана към първото тримесечие на 2013 г., е намаляла до 21% в края на 2013 година.

В отговор на въпрос министър Чобанов заяви, че разпределението на средствата по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ не е било извършено на партиен принцип. Целта е била ресурсът да достигне до общините, които не са получавали допълнителни средства за капиталови разходи или не участват по проекти по Оперативните програми. Източник darikfinance.bg/


Международните кредитори на Гърция са приели по-ниско ниво на покритие на капитала от първи ред за четирите най-големи банки в страната – National Bank of Greece, Alpha Bank, Piraeus Bank и Eurobank – в размер на 8%.

Заемодателите ще трябва да изпълнят изискването за капиталова адекватност, ако искат успешно да преминат стрес тестовете, осъществявани в момента от Европейската централна банка, споделя пред Ройтерс банкер, запознат с разговорите.

Атина настояваше коефициентът на адекватност на капитала от първи ред да бъде намален до 8% от 9-те процента, който останалите европейски банки трябва да изпълнят. По-ниско ниво на покритие в стрес тестовете би означавало, че банките ще трябва да си набавят по-малко капитал, ако бъде необходимо, за да ги преминат.

Преди дни Ройтерс съобщи също, че вторите стрес тестове на Централната банка на Гърция са показали, че на четирите големи банки в южната ни съседка ще им трябва около 5 млрд. евро допълнителен капитал.

Сумата за всяка една банка трябва първо да бъде одобрена от тройката кредитори, които наблюдават как страната се движи със спасителната си програма.

Централната банка на Гърция извърши втора проверка за състоянието на балансите на четирите най-големи банки, за да разбере дали рекапитализацията им за 28 млрд. евро, извършена миналата година, е способствала за абсорбирането на бъдещи шокове, след като статистиката показа, че лошите кредити продължават да се увеличават. Източник investor.bg


Руски банки, давали кредити на украински компании, ще понесат тежки загуби, ако икономическата криза в Украйна се задълбочи, а местната валута девалвира, предупреди международната кредитна агенция Fitch.

Компаниите от минната индустрия и металургията са получили най-много кредити от руски компании. Към тази група се присъединяват и фирмите, работещи в сферата на машиностроенето и химическата промишленост.

Руските банки са отпуснали на украинските компании около 28 млрд. долара. VTB, Gazprombank и Vnesheconombank са най-големите руски кредитори в Украйна.

Според главният директор на Fitch в Москва Александър Данилов, ако се развие най-лошият сценарий за Украйна, някои от руските банки вероятно ще пострадат толкова сериозно, че може да им се наложи да поискат помощ отвън.

Ако се се стигне дотам, държавата едва ли ще откаже помощ, като се имат предвид високите нива на държавно участие в руските банки.

Според Moody’s руските банки биха се справили лесно с една евентуална криза в Украйна.

В началото на седмицата Киев поиска официално международна финансова помощ в размер на 35 млрд. долара, за да успее да спаси икономиката си. Източник investor.bg


Небанковите ипотечни кредитори са на път да се превърнат в следващото поколение кредитори, отпускащи рискови заеми в САЩ на фона на опитите на компаниите да диверсифицират техните бързоразрастващи се дейности, изправени пред все по-затегнатите регулаторни изисквания.

Това предупредиха анализаторите от Moody’s, цитирани от Financial Times.

Предупреждението от страна на рейтинговата агенция идва в момент, в който специализираните фирми за ипотеки са обект на засилени критики от страна на регулаторите, които твърдят, че компаниите се разрастват твърде бързо през последните години.

Компании като Ocwen, Nationstar и Walter Investment изкупуват „права за обслужване на ипотеки“ за стотици милиарди долари от големите банки, включително JPMorgan Chase и Bank of America.

По силата на тези права те събират плащания за ипотеки в САЩ в замяна на малка част от доходите. Банките продадоха правата заради вълната от възбрани след финансовата криза, както и поради регулаторния натиск да се прочистят от проблемните активи.

Размерът на непогасените ипотеки, обслужвани от Ocwen – най-голямата небанкова компания за обслужване на ипотеки в САЩ, се е увеличил от 43 млрд. долара през 2005 г. до над 500 млрд. долара в момента.

От Moody’s изразиха опасения, че е възможно специализираните компании да се опитат да компенсират „евентуален спад на темпото си на растеж чрез изместване на бизнес моделите си и отпускане на рискови ипотеки“.

Миналата седмица Ocwen продаде нови вид облигации, обезпечени с права за обслужване на ипотеки, за 123,5 млн. долара с цел набиране на средства за финансиране на бъдещи покупки на активи и разширяване на бизнеса си с кредитиране.

Според информирани източници Ocwen планира през тази година да продаде подобни облигации за 1 млрд. долара. Източник investor.bg


Базираният в Цюрих банков гигант Credit Suisse е помагал на заможни американци да прикриват милиарди долари от данъчните власти в САЩ. Неочакваната новина дойде от доклад на подкомисия на Сената, разглеждащ няколкогодишен период, съобщава Investing.com.

Според отнелото две години разследване швейцарската банка е открила тайни сметки на около 22 хил. клиенти от САЩ, които притежават активи на стойност между 10 и 12 млрд. долара.

„Казусът с Credit Suisse показва как една швейцарска банка подпомага и подстрекава укриването на данъци в САЩ. Това се случва не само с помощта на банковата тайна в Швейцария, но също така и на територията на САЩ чрез изпращане на швейцарски банкери тук, които да отварят скрити сметки“, заяви американският сенатор Карл Левин, който е председател на подкомисията.

Левин добави, че Министерството на правосъдието на САЩ е подало искове за имената на американските клиенти. Въпреки това надеждите швейцарските магистрати да съдействат с информация са малки.

Според информация на BBC пък звеното за частно банкиране на Credit Suisse е заделило 175 млн. швейцарски франка (197 млн. долара) за борба с разследванията на тайните офшорни сметки в САЩ.

От Credit Suisse реагираха остро, определяйки доклада като „неадекватен“. От финансовата институция посочиха, че през последните 5 години са закрили всички недекларирани сметки на клиенти от Съединените щати.

Случаят не е първият подобен, що се касае до швейцарските банки и присъствието им в САЩ. През 2008 г. базираната в Цюрих UBS също бе обвинена в подпомагане на укриването на данъци. Разкритията костваха на финансовата институция глоби на стойност 780 млн. долара. Източник investor.bg


Украйна смени шефа на централната банка, предаде Bloomberg.

Парламентът прие днес оставката на ръководителя на Националната банка Игор Соркин. На негово място е назначен депутатът от опозицията Степан Кубив.

Промяната беше подкрепена от 310 депутата във Върховната Рада при необходими 226 гласа.

Този месец в Украйна бяха наложени мерки за контрол на капитала, с изключение на трансакциите в чужбина, свързани с обучение или с лечение, за да се избегне още по-дълбок спад на националната валута.

“Задачата на новото правителство е да спре срива на националната валута, да стабилизира обменния курс, да осигури навременното изплащане на пенсиите и заплатите, да спечели отново инвеститорското доверие и да създаде нови работни места”, посочи Олександр Турчинов, който пое президентските пълномощия.

“Другият приоритет е завръщането ни на пътя на европейската интеграция”, допълни Турчинов.

Агенцията припомня, че днес временното правителство на източноевропейската страна поиска 35 млрд. долара международна помощ за възстановяването след безпрецедентните протести и предотвратяването на банкрут на Украйна.

Изпълняващият длъжността финансов министър Юрий Кобольов предложи да се свика международна конференция на донорите.

Междувременно говорителят на Европейската комисия Оливър Бейли съобщи, че Брюксел работи по пакет за икономическа подкрепа на Украйна в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.

Агенцията информира още, че след като Юлия Тимошенко, бившият премиер на Украйна, която излезе от затвора през почивните дни, отказа да се кандидатира за президент и премиер, Микола Томенко, член на партията на Тимошенко “Отечество4 обяви, че ще се бори за премиерския пост. Другите кандидати са опозиционният лидер Арсений Яценюк и милиардерът и бивш министър на икономиката Петро Порошенко.

По-късно днес лидерът на UDAR Виталий Кличко също отрече, че ще се бори за президент или за премиер на страната. Източник investor.bg

Банков бюлетин 17.02-21.02.2014

 • Русия с интерес нейни банки да стъпят на нашия пазар
  Русия е изявила силен интерес руски банки да стъпят на нашия пазар. Целта е те да обслужват инвестиционните проекти на руските инвеститори.
  Това стана ясно след среща на посланика на Република България в Руската федерация Бойко Коцев и председателя на Централната банка на Русия Елвира Набиулина, съобщиха от Посолството на България в Русия. Двамата са обсъдили сътрудничеството между главните финансови институции на България и Русия, както и възможности за разширяване на връзките между двете страни във финансовата и търговско-икономическата сфера. Посланик Коцев и Елена Набиулина отбелязаха традиционно доброто сътрудничество между централните банки на България и Русия и набелязаха перспективи за задълбочаването на връзките във финансовата сфера. Посланик Коцев представи възможностите за разработване и развитие на съвместни банкови продукти и услуги – от такива за гражданите до кредитиране на съвместни делови проекти, съобщиха от нашето посолство. „450 000 руски граждани са собственици на имоти в България. Те се нуждаят от банков продукт, може да се мисли вече в България да работи филиал на руска банка“, заяви Коцев. Елвира Набиулина прояви интерес от структурата на българския банков пазар и отбеляза, че в момента малко руски банки инвестират в България. Двамата споделиха известно безпокойство от спадането на стокооборота в двустранната търговия. Посланик Коцев акцентира върху добрите възможности за икономическо сътрудничество с Русия в сферата на промишленото коопериране, обработката на селскостопанска продукция, съвместното производство на селскостопанска техника, развитие на речния транспорт, разработка на съвместни научни проекти, туризъм. Председателката на Централната банка на Русия се ангажира да съдейства в рамките на правомощията си за развитието на двустранни проекти в сферата на финансовите услуги, промишлеността, науката. В края на срещата, която се състоя в Централната банка на Русия, посланик Коцев отправи покана към Набиулина да посети България. Тази година Централната банка на България отбелязва 135-годишен юбилей. Източник profit.bg/
 • ПИБ поглъща напълно Юнионбанк
  „Юнионбанк“ ЕАД ще се прелее в „Първа инвестиционна банка“ АД при условия на пълно правоприемство, след което вливащата се кредитна институция да бъде прекратена без ликвидация, съобщиха от пресцентъра на БНБ.
  Вливането се явява естествен завършек на предприетото през втората половина на 2013 г. консолидиране на двете банки чрез придобиване от страна на ПИБ на всички акции от капитала на Юнионбанк. Всички активи, пасиви и дейности на вливащата се банка преминават към ПИБ, като правата и задълженията на клиентите на Юнионбанк, в това число на нейните вложители, кредитополучатели и други клиенти, остават такива, каквито са били до момента на вливането, без да е необходимо предприемането на каквито и да е допълнителни действия от тяхна страна. Запазват се всички отношения, свързани със защита на влоговете на гражданите, домакинствата и бизнес клиентите. Анализът на БНБ, извършен по повод издаване на разрешението, показа, че след вливането кредитната институция ще подобри финансовите си показатели. Акциите на ПИБ днес поевтиняват с 1.01%, до 3.91 лв. при изтъргувани 5 221 лота. Източник darikfinance.bg/
 • Кредитоискателите преди и след предложените промени
  В тази статия ще очертая какво реално ще се промени и в каква насока от чисто икономическа гледна точка. Ще сравня какво е било до сега и какво се очаква да бъде, ако бъдат приети предложенията на бюджетната комисия.
  От протокола на Бюджетна комисия. Йордан Цонев към Левон Хампарцумян “ ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря. Чрез вас да благодаря на управителното тяло на Асоциацията на българските банки, без което този законопроект нямаше да е факт в този му вид.“ 1. Предложените промени ще важат единствено за нови кредитоискатели. Реално проблемите които изпитват настоящите кредитоискатели остават в пълен размер. Това комбинирано със спада в търсенето на кредити предопределя липсата на реален икономически ефект на тези мерки. 2. Към момента в закона е регламентиран така наречения Базов лихвен процент, който се определя едностранно от банката и в последните години при почти всички банки беше вдиган няколкократно. По този начин банките събираха незаконно около 400 милиона годишно от своите клиенти, като заделяха далеч по-малки суми за евентуални съдебни разноски за този който заведе дело срещу тях. С новите промени се въвежда формиране на лихвата на база пазарни индикатори EURIBOR, SOFIBOR, LIBOR, ОЛП на БНБ, индекси на националния статистически институт, както и възможност за комбиниран индекс от изброените. Това ще доведе до 2 проблема: – Посочените индекси са на исторически ниски нива и могат единствено да растат във времето, а с тях лихвите и вноските по кредитите. – Дава се възможност банките да използват комбинация от индексите. В тази връзка образуването на лихвите ще бъде отново неясно за кредитоискателя и ще позволи спекулации от страна на банките. Към момента в закона е регламентиран така наречения Базов лихвен процент, който се определя едностранно от банката и в последните години при почти всички банки беше вдиган няколкократно. Въпреки всичко, това са промени в правилната посока. Така новите кредитоискатели ще имат лихва образувана на базата на пазарен индекс и няма да зависят от решенията на банките, а кредиторите ще си осигурят нарастващи приходи от лихви в бъдеще. kami_1 3. Остава задължението да се обявяват единствено лихвите по депозитите. Лихвите по евентуален кредит ще научите, само ако ви бъде предоставен единен информационен формуляр по европейски образец. Как ще става това предоставяне не е ясно. Дали преди подаване на молбата за кредит или заедно с нея? Банките ще бъдат задължени да публикуват информация за методиката на образуване на лихвите (вероятно на интернет страниците си), но яснота за клиента ще има само ако банката използва някой от споменатите вече индекси, а не комбинация от тях. В зависимост какво ще бъде записано в договора, вноската Ви по кредита ще се променя с тези индекси ежемесечно, на тримесечие или при определени други условия (примерно промяна на индекса с над 1%). 4. Предложените промени в закона за Потребителския кредит ще засегнат единствено кредитите за покупка на жилище, които преди не бяха включени в обхвата на този закон. Останалите кредити срещу ипотека но без покупка на жилище, ще останат по старите действащи в момента правила. Предвид факта, че покупките на жилища с кредит ще бъдат много малко оттук нататък, тази промяна едва ли ще засегне голям брой бъдещи кредитоискатели. Явно банките не очакват много покупки на жилища с кредит в следващите години,в противен случай би трябвало в разпоредбите на този закон да се включат всички останали видове потребителски кредити срещу ипотека които ползват потребителите. Често среща проблем който остава без отговор е – „Трябва ли кредитите за бизнес по които собствениците на фирмите стават поръчители като физически лица да бъдат включени в обхвата на закона за потребителския кредит” към днешна дата тези кредити са изключени, въпреки, че при проблеми с изплащането на кредита, банката предявява претенции към цялото имущество на поръчителя в качеството му на физическо лице”. Ако трябва да се регулират напълно взаимоотношенията с потребител-банка, то поръчителите физически лица, би трябвало да се ползват от защитата на закона за потребителския кредит, ако към тях бъде предявена претенция от банката. Към днешна дата поръчителя по кредита разбира че има проблем с кредита, чак когато бъде осъден и имуществото и трудовото му възнаграждение са запорирани от Частен съдебен изпълнител. 5. Предлага се отпадане на такса за предсрочно погасяване на „ЖИЛИЩЕН КРЕДИТ”. Това само по себе си е огромна стъпка в правилната посока, която цели да се създадат условия за конкуренция между банките. Така клиента няма да има спирачка под формата на финансова санкция ако смени банката. Към момента тези такси варират от 3% по старите договори до 5% от остатъка по главницата. В голяма част от банките когато предсрочното погасяване се извършва със собствени средства такава такса няма. Явно банките намираха като единствената заплаха от предсрочно погасяване на кредита рефинансирането от конкурентна банка. Това беше и едно от 7-те искания, които имахме към правителството – http://www.angrysheep.org/sedem-zakonodatelni-merki-za-prekratqvane-porochnite-praktiki-na-bankite-v-bg Преди няколко години това стана и за потребителските кредити по силата на Евро-директива, която доведе до повишаване на таксата при първоначалното отпускане. Тя се покачи от около 1.5% средно се покачи до 2.5% за почти всички банки. В случая законодателя е предвидил реформа в събираните от банките такси по Жилищни кредити. 6. Прави се предложение банките да не могат да събират такси за действия по одобрение и усвояване на кредит. От друга страна обаче се разрешава на банките да събират такси по допълнителни услуги свързани с договора. Към днешна дата таксата за кандидатстване варира от 0лв. при промоция до 200 лева, а таксата усвояване от 1.5% в промоция до над 3 процента от размера накредита, събирана предварително. Като цяло се остава възможност на банките да измислят и въведат друг вид такси или такива с други наименования, които да бъдат включени в цената на кредита, но не под формата на лихва. Това ще изключително голям проблем, понеже и към днешна дата няма яснота каква услуга стои зад дадена такса. До момента не съм чул разумно обяснение от който и да е банков служител, какво точно стои зад „Такса управление” например. Ако искате извлечение или някаква справка от банката по време на кредита, заплащате допълнителна такса между 30 и 50 лева. В този смисъл промените просто ще видоизменят таксите, но ще запазят тенденцията те да останат неясни. 7. Предлага се разпоредбите на закона за потребителския кредит да засегнат и бързите кредити, но без да се дава право на кредитоискателя да направи отказ от кредита в 14 дневен срок, без да дължи неустойка. Това определено ще внесе повече яснота в сегмента Бързи кредити, както по отношение на лихвите, така и по отношение на контрола и правилата при отпускането им. Не се предвижда таван на лихвите по тези кредити, което макар да изглежда недостатък е всъщност голямо преимущество, защото по този начин ще се предотврати развитието на лихварството в неконтролируемата му форма. 8. Предвижда се да се предостави възможност на бъдещите кредитоискатели по ЖИЛИЩНИ КРЕДИТИ, да могат да избират между 2 вида договори, ако изпаднат в неплатежоспособност. Първият вариант е да се запази сегашното положение в което банката може да се удовлетворява от цялото Ви останало имущество или работна заплата. Вариант 2 – банката да се удовлетвори единствено от ипотекираното жилище. Не се посочват специфични изисквания към тези договори, което значи, че банките ще предложат изключително неизгодни условия за кредитиране по вторите договори, което да ги обезсмисли. Тази мярка на практика е частична мярка и опит да се замести цялостен закон за фалит на физическите лица. Такъв принцип на взаимоотношения банка-клиент не съществува в никое цивилизовано законодателство и няма да има практически ефект върху кредитоискателите. podkrepa-728×9 1 9. Отпада задължението на банката да уведоми кредитоискателя при промяна на лихвите или таксите. Към днешна дата имате право да прекратите договора за кредит в 7 дневен срок без наказателни такси, ако има промяна в лихвите. Банката е длъжна да Ви уведоми писмено за това и ако не го направи, това повишение е незаконно. В новите промени и след въвеждането на пазарен елемент в образуването на лихвата, банката няма да има задължението да Ви известява за промените. Предполага се, че Вие можете да ги следите от множество източници. Това ще породи друг проблем – следенето на тези индекси ще трябва да бъде ежедневна работа, за да можете да определите точната си вноска по кредита, защото всеки месец тя може да варира с няколко лева. Тогава в банки като ДСК и Уникредит, където наказателната лихва по голяма част от договорите се начислява върху ЦЕЛИЯ РАЗМЕР НА КРЕДИТА, за просрочие от 1 лев, ще платите наказателна лихва от примерно 150 лева. Изводът който можем да направим от тези промени са, че те не решават нито един от проблемите на НАСТОЯЩИТЕ кредитоискатели и се отнасят само за бъдещите кредитоискатели по ЖИЛИЩНИ КРЕДИТИ. Промените не третират бъдещите кредити срещу ипотека, което свива още веднъж обема на регулацията. В резултат на промените кредитоискателите ще бъдат ПО-НЕИНФОРМИРАНИ от преди, а защита им в съда ще се позовава на един довод по-малко. Ако все пак промените бъдат гласувани по този начин, бъдещите кредитоискатели ще ползват пазарен индекс в образуването на лихвите, макар да е заложено тяхното сигурно увеличение в следващите няколко години. Ще се въведат множество различни такси, а вноските по кредитите ще варират по-често. Едно обаче остава сигурно – потребителят ще трябва да обръща повече внимание на личните си финанси и на взаимоотношенията си с банките, коeто ще формира така нужната финансова култура. Васил Кендов Драфтис – кредитни консултанти http://www.draftis.com
 • Бандити измислиха нов хитър и лесен начин за източване на кредитни карти. Ако доскоро това се случваше след кражба на пинкод и използване на супермодерни дигитални скимиращи устройства, сега измамниците действат единствено със скрита камера или обикновен джиесем, който прави снимка. Целта на престъпниците е да се сдобият с номерата на предната и задната страна на картата, които са нужни за оторизирането на неприсъствено плащане, посочва вестник „Монитор“. Веднъж успели да ги запишат, те източват авоарите от кредитната карта по акаунт в сайт за залагане и по-късно теглят парите по своя сметка, все едно са ги спечелили от хазарт и дори си плащат данъците върху откраднатата сума. Досега по новата схема има вече шестима ужилени в четири различни градове от страната. При единия от случаите потърпевшият си забравил картата в магазин и когато на следващия ден отишъл да си я вземе, била вече празна. Възрастен мъж от охраната му я е върнал, като му обяснил, че е стояла на бюро, без някой да я е пипал. Според разследващите възрастният пазач едва ли има нещо общо с кражбата, но е много възможно някой да е минал с телефона си и да е снимал данните на картата. За престъпниците е важен номерът на лицевата част от картата и 3-цифреният CVV код на задната страна. Той е нужен при плащания в интернет, като резервиране на хотелска стая, купуване на билети за самолет или влак, както и пазаруване на стоки от онлайн магазини. Предполага се, че измамниците са вербували някоя касиерка, която преди да прекара картата през ПОС терминала, я обръща за секунди към скрита камера, снимаща поредицата от цифри. След това на ход е легализирането на печалбата. За това се използват сайтове за залози в интернет, където предварително измамниците са си регистрирали акаунти. За да ги заредят с пари от чуждата кредитна карта, те въвеждат двата номера и парите са прехвърлени. Тогава крадците правят няколко залога, за да се види, че са играли, след което местят парите вече в друга сметка, от която ги теглят. „Голяма част от сайтовете са регистрирани на островни държави с по-либерално законодателство и трудно се разследват подобни случаи. За тях няма нищо нередно, защото реално е използвана истинска карта, а виновен обикновено излиза картодържателят, на когото може и да не му възстановят парите, защото не може да докаже, че не си е давал картата на друг”, обясниха разследващи. Любопитен факт е, че залозите са правени от Русия. Единият вариант е откраднатите номера на картите да са били продадени на руски киберизмамници, които да организират източването. Съществуват доста форуми с ограничен достъп, в които подобна информация веднага може да се продаде. Другият вариант е престъпниците да са си наели руски сървър, през който да скрият следите си и да действат от България. При единия от случаите са били откраднати 6000 лева, а при другите суми между 1000 и 2000 лева. Измамниците се възползват и от факта, че при прехвърлянето на сумите в акаунтите за залагания няма ограничението от 400 лева, каквото съществува при теглене от банкомат. С чуждите пари бандитите са били засичани да си купуват и самолетни билети. Специалисти по киберсигурност предупреждават картодържателите да са много внимателни към номерата, особено към т.нар. CV код от 3 цифри на задната страна, защото той е необходим за оторизирането именно на неприсъствените плащания. Източник profit.bg/
 • Грабеж на банка стана тази сутрин в столичния кв. „Хаджи Димитър“, съобщиха от МВР. По първоначални данни в банката нахлули трима или четирима маскирани, единият от които бил въоръжен. По информация на БГНЕС един от охранителите е ранен. С линейка той бе откаран в Пирогов.Охранителят има наранявания по главата. Неизвестните са взели неизяснена засега сума пари и са избягали. Екипи на полицията правят оглед.Извършителите се издирват. Източник profit.bg/
 • Нови пет компании за бързи кредити са стартирали дейност в България през четвъртото тримесечие на 2014 г. Така в края на 2013 г. техния брой вече е 174, спрямо 169 за тримесечие по-рано и 156 за година по-рано. Към края на декември 2013 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са 1.981 млрд. лв. (2.5% от БВП) при 1.879 млрд. лв. (2.4% от БВП) в края на декември 2012 г. Те се увеличават с 5.4% (101.9 млн. лв.) спрямо четвъртото тримесечие на 2012 г. и с 1% (20.2 млн. лв.) в сравнение със септември 2013 г. Общо 1.425 млрд. лв. от вземанията са от домакинствата, сочат данни на централната ни банка. Това ще рече, че вземанията само през последното тримесечие са нараснали с 36 млн. лв. Както знаем в седмиците около Коледа и Нова година бе отчетено повишено търсене на бързи кредити. Ръстът спрямо година по-рано е от 82 млн. лв. Изчисления на Profit.bg сочат, че необслужените кредити на компаниите за бързи заеми към края на 2013 г. възлизат на 29.56%, спрямо рекордните 31.22 на сто за тримесечие по-рано и 27.17 на сто за в края на 2012 г. За 2013 г. фирмите за бързи кредити са отчели печалба в размер на 77 млн. лв., срещу 73.7 млн. лв. за година по-рано и 68.5 млн. лв. за цялата 2011 г. и 75.9 млн. лв. за 2010 г. Източник profit.bg/
 • Подуправителят на БНБ- „Банков надзор” Цветан Гунев, издаде разрешение на „Юнионбанк” ЕАД, София, да се преобразува чрез вливане в Първа инвестиционна банка като приемаща банка, при условията на пълно правоприемство, след което вливащата се кредитна институция да бъде прекратена без ликвидация. Това се казва в съобщение на БНБ. Вливането се явява естествен завършек на предприетото през втората половина на 2013 г. консолидиране на двете банки чрез придобиване от страна на ПИБ АД на всички акции от капитала на „Юнионбанк” ЕАД. Всички активи, пасиви и дейности на вливащата се банка преминават към ПИБ АД, като правата и задълженията на клиентите на „Юнионбанк” ЕАД, в това число на нейните вложители, кредитополучатели и други клиенти, остават такива, каквито са били до момента на вливането, без да е необходимо предприемането на каквито и да е допълнителни действия от тяхна страна, се казва в съобщението. Запазват се всички отношения, свързани със защита на влоговете на гражданите, домакинствата и бизнес клиентите. Анализът на БНБ, извършен по повод издаване на разрешението, показа, че след вливането кредитната институция ще подобри финансовите си показатели. Източник profit.bg/
 • Финансовите министри от Еврогрупата са обсъдили подробностите на междуправителственото споразумение за закриване или преструктуриране на закъсали банки. Идеята е през следващите 10 години да се създаде специален фонд в размер на 55 милиарда евро с пари на самите банки, така че да се предотврати използването на пари на данъкоплатците в случаи на банков фалит, съобщава БТА позовавайки се на ДПА. Холандският финансов министър и председател на Еврогрупата Йерун Дейселблум изрази оптимизъм за резултата от предстоящия вот на споразумението в Европейския парламент и подчерта, че решението трябва да бъде взето преди евроизборите. Сред темите, обсъждани от министрите е била и идеята за европейски данък върху финансовите транзакции. Възможно е тази данък да се въведе не отведнъж, а стъпка по стъпка, цитира ДПА позицията на германския финансов министър Волфганг Шойбле. Днес Шойбле ще обсъди възможностите за действие с френския си колега Пиер Московиси и още девет финансови министри. Според дипломати спорове се водят основно по въпроса кои финансови продукти да бъдат засегнати от евентуалния нов данък. Източник profit.bg/
 • 87% от всички изтеглени ипотечни кредити през януари са били в левове. Това сочи статистиката на една от консултантските компании. Средният размер на взетите жилищни заеми в страната е 36 372 евро, което е сравнително добър показател за традиционно пасивния първи месец от годината. В София изтеглените кредити са били средно 44 350 евро. Най-нисък е този показател в Пловдив ­ под 20 000 евро В Бургас кредитите, изтеглени в български пари, са 90% от всички, а в София техният дял е 70%. Във Варна средният размер на изтеглените през януари кредити е малко под 30 000 евро, а съотношението евро-лев е 13% на 87%. Най-активни продължават да са кредитополучателите на възраст между 26 и 35 години. На тях се падат над 52% от взетите ипотечни заеми през януари, сочи още статистиката. Хората между 36 и 45 години заемат дял от 30% от всички потребители. Най-младите – тези между 18 и 25 г., представляват 8,6% от клиентите, като приблизително сходен е делът на най-възрастните – над 45-годишна възраст. Най-често срещаният срок за погасяване на кредита остава този между 16 и 20 години. 42% от хората избират него. Следва го периодът между 21 и 25 години, какъвто са изтеглили над 32% от клиентите през януари. Понижение с около 1% се забелязва при клиентите, решили да изберат дълъг срок на погасяване от над 30 години. Около 30% от потребителите избират да финансират с кредит между 70 и 80% от стойността на покупката си. Други 28% решават да покрият между 60 и 70% от цената с външно финансиране. С кредит от 90 до 100% от стойността покупката си ще покрият около 3% от потребителите през януари. Консултанти информират, че много хора с намерения да изтеглят заем за покупка на жилище питат кога ще влязат в сила готвените законодателни промени и как точно ще се отразят на офертите им за кредит. Те се интересуват дали ще поскъпнат кредитите, ще отпаднат ли таксите, за кои кредити ще важат промените. Според експерти опасенията, че лихвите по кредитите ще скочат, няма да се сбъднат. По-вероятно е да се появят нови продукти, които ще отговарят на определени точки от европейската директива за ипотечните кредити. Източник pariteni.bg
 • Все повече българи търсят бързите кредити. През миналата година вземанията в сектора са нараснали с 5.4%, до 1.981 млрд. лв. В същото време пласирането на този тип продукти на финансовия пазар също расте. На годишна база продадените кредити са в размер на 126.9 млн. лв., а закупените от дружествата за бързо кредитиране са за 88.1 млн. лв. В матуритетната структура преобладават кредитите над 1 до 5 години, които са 576.7 млн. лв. в края на декември 2013 година. Те се увеличават с 15.4% спрямо същия месец на 2012 г. Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията нараства от 26.6% в края на декември 2012 г. до 29.1% в края на декември 2013 година. В края на четвъртото тримесечие на 2013 г. вземанията по кредити с матуритет над 5 години са 496.7 млн. лева. Те намаляват с 15.7% на годишна база. Вземанията по кредити с матуритет до 1 година са 321.7 млн. лв. в края на декември 2013 г., като се увеличават с 15% спрямо същия месец на 2012 г., показват данните на БНБ. С оглед на данните за финансирането на дружествата, специализирани в кредитиране, тази статистика е тревожна, защото намаляването на дългосрочните кредитни активи увеличава риска в системата. От всички бързи кредити отпуснати за 2013 г. 1.018 млрд. лв. са потребителски, показват данните на БНБ. Размерът на жилищните кредити в края на четвъртото тримесечие на 2013 г. е 335.5 млн. лв. и намалява с 13.4% В края на декември 2013 г. пасивите на дружествата, специализирани в кредитиране, са 2.593 млрд. лв. при 2.533 млрд. лв. в края на същия месец на 2012 година. Те нарастват с 2.4% спрямо декември 2012 г. В структурата на пасивите преобладават получените кредити, които са 1.170 млрд. лв. в края на декември 2013 година. Размерът им намалява с 13.4%, като 79.5% от тях са с падеж до 1 година. Данните показват, че секторът трябва да генерира постоянен растеж, за да може да осъществява плащанията по пасивите си. Тук се крие и големият риск от налагането на допълнителни регулации, които могат ограничат дейността на дружествата и по този начин да доведат до просрочване на плащанията по заемите, които те дължат. Така във финансовата система на страната може да се отвори дупка за няколкостотин милиона лева. Източник darikfinance.bg/
 • Китайската централна банка е изтеглила ликвидност за втори път през тази седмица, след като междубанковите овърнайт лихви спаднаха до 10-месечно дъно, съобщава Bloomberg. Народната банка обяви, че е продала 14-дневни репо контракти за 60 млрд. юана (9,9 млрд. евро) при лихва от 3,8%, след като емитира такива за 48 млрд. юана онзи ден. Репо сделките бяха сключени за първи път от юни, след като данни показаха, че съвкупното финансиране, най-широкият кредитен измерител в Китай, е достигнал 2,58 трлн. юана през януари. „Пазарната ликвидност остава доста висока“, коментира Джоу Хао, икономист на Australia & New Zealand Banking Group в Шанхай. Овърнайт репо ставката, която е мярка за наличието на финансиране в банковата система, спада за осми ден, понижавайки се с 0,43 процентни пункта до 1,91% – най-ниското ниво от 28 март. 7-дневната репо лихва пък спадна с 0,07 пункта до 3,68% – най-ниското ниво от 12 ноември. Изтеглянето на ликвидност вероятно ще продължи, докато 7-дневната репо лихва не се върне до средносрочната цел от 4-5%, смята Чан Дзиен, главен икономист за Китай на Barclays в Хонконг. Днес централната банка на Китай е пласирала на аукцион 9-месечни съкровищни депозити за 50 млрд. юана при лихва от 6,3% спрямо 4,22% на предходния аукцион през май 2012 г. Доходността по китайските ДЦК с падеж август 2023 г. остана непроменена на ниво от 4,56%. Тя бе спаднала до 4,49% на 13 февруари – най-ниското ниво от 4 декември. Източник investor.bg
 • Deutsche Bank ще плати около 925 млн. евро, за да уреди 12-годишния спор с наследниците на Лео Кирх относно колапса на неговата медийна група, разкриват източници на Bloomberg. Немската банка се е съгласила да плати 775 млн. евро плюс лихви и други разходи, обяви базираната във Франкфурт компания. Според източниците на агенцията допълнителните разходи възлизат на 150 млн. евро. Фамилията Кирх бе завела иск срещу кредитора за над 3,3 млрд. евро. „Сумата е по-голяма, отколкото очаквах. Това може първоначално да повлияе на инвеститорите, но за тях е добре този съдебен спор да бъде елиминиран“, коментира Щефан Бонгардт, анализатор на Independent Research във Франкфурт. В края на 2013 г. банката имаше заделени съдебни провизии в размер на 2,3 млрд. евро, обяви тя миналия месец. Мединият предприемач, който почина през 2011 г., и неговите наследници водят борба с Deutsche Bank, откакто бившият главен изпълнителен директор на банката Ролф Бройер постави под съмнение кредитоспособността на медийната група през 2002 г. В следващите месеци компанията на Кирх поиска фалит. Спорът доведе до множество съдебни процеси и криминални разследвания, включително такова на Мюнхенската прокуратура относно свидетелствата пред съда на банкови ръководители. „С днешното споразумение ние разрешаваме продължителен съдебен спор по най-добрия начин за нашите акционери“, заявиха главните изпълнителни директори на Deutsche Bank Юрген Фичен и Аншу Джейн. „Приветстваме уреждането на спора, въпреки че бихме желали това да се бе случило, докато Лео Кирх бе още жив. Нанесените ни вреди са много по-големи“, каза говорител на фамилията. Разрешението на спора ще разшири загубата на Deutsche Bank за последното тримесечие с около 350 млн. евро, обявиха от банката. Финансовата институция регистрира отрицателен резултат от 958 млн. евро за периода заради други съдебни разноски и счетоводни разходи. Акциите на Deutsche Bank се понижиха в днешната европейска сесия с 0,9%. За последната година книжата са спаднали с 3% спрямо ръст от 14% за индекса Bloomberg Europe Banks & Financial Services. Източник investor.bg
 • Регулаторът на Fannie Mae и Freddie Mac има за приоритет да проведе срещи с компании за покупко-продажба на жилища – поредният сигнал, че институцията възприема сериозно опасенията на посредниците около предлагането на кредити, пише Ройтерс. Fannie Mae и Freddie Mac са най-големите играчи в сектора на жилищното финансиране в САЩ, а решенията на техния регулатор – новият директор на Федералната агенция за жилищно кредитиране (FHFA) Мел Уот, могат да имат огромно въздействие върху потока на капитал към кредитополучателите. Уот, който пое поста на 6 януари, до момента е провел няколко срещи с представители на компаниите от жилищния бранш. Една от тях се е състояла по-рано този месец с Националната асоциация на брокерите на недвижими имоти (NAR). „Уот внимателно изслуша притесненията ни“, написа президента на NAR в блога си след срещата. Публикацията бе съпътствана от снимка на двамата мъже, които се ръкуват. „Ясно е, че Уот разбира ключовата роля на жилищните имоти за икономиката“, допълва се в публикацията. Уот демонстрира, че е на страната на индустрията още преди да поеме новите си функции. Той заяви, че ще спре планираните увеличения на таксите, които Fannie Mae и Freddie Mac вземат, за да гарантират кредити. Така той даде ранен сигнал, че запазването на достъпа на хората до ипотечните кредити ще играе централна роля в решенията, които ще взема. Предшественикът на Уот – Едуард Демарко, често бе обект на критики от либерално настроени организации и политици. Именно Демарко одобри планираните увеличения на въпросните такси. Fannie и Freddie в момента гарантират 60% от всички нови жилищни заеми в САЩ. Печалбата им от жилищното възстановяване в САЩ отива в хазната. Данъкоплатците подкрепиха Fannie и Freddie със спасителен заем за 187,5 млрд. долара, след като те бяха придобити от държавата през 2008 г. В замяна на тази подкрепа двете дружества са внесли в държавния бюджет дивиденти за 185,2 млрд. долара. Източник investor.bg
 • Юрий Гагарин АД е сключило два кредитни договора за общо 4,6 млн. лв., в това число инвестиционен кредит за 1,6 млн. лв. със срок на погасяване до февруари 2019 г., съобщи дружеството чрез БФБ-София. Инвестиционният кредит е с 6-месечен гратисен период и равни месечни вноски. Целта на кредита е покупка на нова линия за производство на комбинирани филтърни пръчки Aiger Prime Duo Combiner. Общата сума на инвестицията възлиза на 920 000 евро и ще бъде финансирана със собствени и заемни средства, съобщи дружеството в края на 2013 г. Въвеждането в експлоатация е планирано да се осъществи през първото полугодие на 2014 година. Закупуването на линията за производство на комбинирани филтърни пръчки е обосновано от увеличеното търсене на комбинирани филтри за цигари със специфични физико-химични показатели и характеристики и необходимостта от увеличаване на производствения капацитет на оборудването във филтровото направление. Също така Юрий Гагарин АД е сключило оборотен кредит за 1,5 млн. евро (около 3 млн. лв.) за покриване на текущи нужди за оборотни средства, свързани с основната дейност на дружеството във връзка с нарасналия обем на производството и продажбите и условията за отсрочени плащания на преобладаващия обем на вземанията от клиенти на дружеството. Кредитът е със срок на погасяване от 12 месеца. Същевременно предсрочно е погасено със собствени средства остатъчното задължение в размер на 472 хил. евро (924 хил. лв.) по кредит за оборотни средства от 2011 г. За обезпечение на кредитите Юрий Гагарин АД учредява особен залог на дълготрайни материални активи (ДМА) и стоково материални ценности на склад, собственост на дружеството. Пловдивската компания отчете загуба от 235 хил. лв. за последната четвърт на 2013 г. и така общо за годината печалбата е хиляда лева. Резултатът е въпреки повишението на продажбите с 99% на годишна база до 19,1 млн. лв. за октомври-декември 2013 г. Общо за 2013 г. продажбите са за 80,5 млн. лв. при ръст с 69% на годишна база. Акциите на Юрий Гагарин АД поскъпват със 100% за последните 12 месеца до 62,999 лв. за брой и 63 млн. лв. пазарна капитализация. Източник investor.bg
 • Европейската комисия (ЕК) изрази загрижеността си заради новите правила на Федералния резерв за чуждестранните банки, опериращи в САЩ, съобщава АП. “Внимателно ще разгледаме новите правила, за да оценим въздействието им върху глобалните банкови пазари, което е от значение за всички финансови участници, включително и банките от Европейския съюз (ЕС), за да се конкурират еднакво на световните пазари”, коментира Шантал Хюз, говорител на европейският комисар за вътрешния пазар и услугите Мишел Барние. Фед реши във вторник да въведе по-строги капиталови изисквания за големите чуждестранни банки, които оперират в САЩ, за да ги предпази от загуби, както и да ги подложи на стрес тестове, за да определи финансовото им състояние. Изискванията са подобни на тези за най-големите американски банки. Новите правила ще се прилагат към чуждестранни банки с активи на стойност поне 50 милиарда щатски долара. Източник investor.bg
 • Германската FMS Wertmanagement – „лошата“ банка на национализирания кредитор Hypo Real Estate, ще стартира продажбата на бизнеса си за услуги през второто тримесечие на тази година, предаде Ройтерс. Според предварително съобщение, публикувано на уебсайта на FMS, скоро ще бъде обявен търг за приватизацията на FMS Wertmanagement Service GmbH, която е натоварена с разпродажбата на активите на FMS. Приватизацията на поделението е сигнал, че Германия е решила да не го обединява с бизнеса, който управлява активите на прекратилия дейност кредитор WestLB, каквито планове имаше в един момент, коментират запознати източници. FMS Wertmanagement Service, в която работят 400 души, има дългосрочни договори за управлението на активи на бившата Hypo Real Estate – заеми, ценни книжа и деривати с номинална стойност 137 млрд. евро към края на 2012 г. Около 49% от портфейла се състои от кредити, отпуснати на публични дружества, а 27% са структурирани продукти, като ценни книжа, обезпечени с активи или задължения. На заемите, свързани с недвижими имоти и инфраструктура, се падат по 12%. Германия национализира Hypo Real Estate през 2009 г., след като инжектира 10 млрд. евро капитал и осигури ликвидни гаранции за 145 млрд. евро. Източник investor.bg
 • Притесненията за икономическата ефективност на Китай са се повишили през февруари и все по-малко инвеститори очакват засилване на световната икономика през следващата година, показа последното проучване на Bank of America Merrill Lynch (BofA). Анализът на банката включва мненията на 222 мениджъри на фондове, които управляват активи на обща стойност 591 млрд. долара. Февруарското проучване показа, че 46 на сто от инвеститорите намират проблемите с кредитирането в Китай и свиването на местното суровинно търсене като най-големият риск за световната икономика. През януари 37% бяха заложили на този отговор, докато в последният месец на 2013 г. равнището бе 26 на сто. Опасенията на инвеститорите са фокусирани и върху развиващите се пазари, като 29% от пазарните експерти очакват поевтиняване на акциите в нововъзникващите икономики. Процентът е най-високият от април 2001 г., след като през януари бе отчетено ниво от 15 на сто. Данните показват, че Южна Африка, Малайзия и Бразилия са сред развиващите се пазари, от които фондовете са се облагодетелствали най-малко през втория месец на годината. Оптимизмът към Европа обаче остава силен. Рекордните 40 на сто от анкетираните са позитивно настроени към перспективите пред Стария континент, което направи доверието в региона най-силното в последната половин година. В допълнение, инвеститорите също така остават оптимистично настроени по отношение на САЩ, като 11% очакват увеличение на цените на активите. Месец по-рано равнището бе 5 на сто. „Инвеститорите остават бичи настроени към развитите пазари, в частност Европа. Предупреждаваме обаче, че текущите оценки за Стария континент са напълно в унисон с прогнозирания икономически растеж в региона“, заяви европейският инвестиционен стратег Джон Билтън. Що се отнася до глобалната икономика, 56% от анкетираните очакват тя да се засили през следващите 12 месеца, което е спад от 75-те процента през януари. Източник investor.bg
 • През декември Китай – най-големият кредитор на САЩ – е намалил обема на вложенията си в американски държавни облигации. Продаденото количество е най-голямото от 2011 г. насам. Действията на Поднебесната империя се обясняват с плановете на Федералния резерв на САЩ да редуцира обема на месечните покупки на облигации, пише Bloomberg. Азиатската държава е съкратила обема на американските правителствени облигации с 47,8 млрд. долара, или с 3,6% на месечна база, до 1,27 трлн. долара. Понижението е най-голямо от декември 2011 г. насам, показват данните на американското Министерство на финансите. Същевременно през декември 2013 г. международните инвеститори са увеличили вложенията си в щатски ДЦК с 1,4% на месечна база, или със 78 млрд. долара. По този начин сумата на всички останали кредитори на САЩ нарасна до 5,79 трлн. долара. В последния месец на 2013 г. доходността по 10-годишните американски ДЦК се покачи над 3% – най-много от юли 2011 г. насам. Това се случи, след като Фед обяви намерението си постепенно да изтегля паричните стимули за икономиката. Към края на 2013 г. международните инвеститори държат 48,8% от целия публично-търгуван американски дълг в размер на 11,9 трлн. долара. За изминалата година чуждестранните вложения в американски облигации се увеличиха с 4%, или с 221,1 млрд. долара. Повишението е най-малко от 2006 г. досега. „Китай се опитва да редуцира зависимостта си от американските облигации“, споделя пред Bloomberg икономистът за Китай в Royal Bank of Scotland Люи Кюи. „За тях е трудно да направят това, защото до момента САЩ е най-ликвидния пазар. Поради тази причина не е толкова лесно да намериш място за всичките тези милиарди долари китайски резерви.“ През миналата година Китай увеличи с 4% обема на американските облигации в своя портфейл. Данните на Министерството на САЩ показват, че годишното повишение е второто по ред от 2011 г. насам, когато бе отчетен първи спад в това отношение. Япония е вторият най-голям кредитор на САЩ. Страната на изгряващото слънце увеличи обема на притежаваните американски облигации за шеста поредна година – с 6,4% на годишна база, или със 71,3 млрд. долара, до 1,18 трлн. долара. Само през декември 2013 г. инвеститорите намалиха позициите си с 0,3% на месечна база, или с 3,9 млрд. долара. „Ходът на Китай да продава предполага, че централните банки стават по-предпазливи що се отнася до поемането на риск – особено сега, когато Фед постепенно навлиза в процеса на намаляване на паричните стимули“, споделя анализаторът от поделението на BNP Paribas в Ню Йорк Арън Коли. „Ако Китай продължи да продава в следващия месец или два, то тогава ще изникнат още въпросителни от рода на кой ще купи дълга на страната.“ Източник investor.bg
 • Частен съдебен изпълнител е обявил продажбата на завода на „Денил Дискрет“ във Варна, става ясно от съобщение на сайта на Камарата на частните съдебни изпълнители. Имотът е ипотекиран в „Райфайзен Банк“. За публична продан е предложен имот с обща площ от 925 кв. метра, на който има изградена административно-производствена сграда с разгърната площ от 2,5 хил. кв. метра. Цената на имота е определена на 2,542 млн. лева. Търгът се извършва именно по искане на банката – кредитор, става ясно още от съобщението. Основната дейност на компанията „Денил Дискрет“ е производството и търговията с мъжко облекло, обувки и аксесоари с търговската марка Denyl. Дали фабриката ще има нов собственик ще стане ясно на 18 март, когато във Варненския окръжен съд ще се проведе търгът за продажбата на имота. „Денил Дискрет“ беше основана през 1991 година от двамата братя Емил и Младен Арабаджиеви. Компанията е едноличен собственик на пловдивската компания „ДНЛ“, чиято основна дейност е свързана със строителство, покупка и обзавеждане на недвижими имоти, както и разработване на проекти за строежи за жилищни и нежилищни сгради. Имуществото и на тази компания е запорирано по искане на „Райфайзен Банк“ и друг кредитор – Стефка Ангелова. Банката очаква да си върне заем в размер на почти 720 хил. лева, заедно със законните лихви от 23 юли 2013 година, показва справка в Търговския регистър. Срещу самата „Денил Дискрет“ е вписан и запор по искане на кредитора „Дийн София“, който по силата на договор от септември 2013 година е отпуснал 10 млн. лева на компанията. Искането за запор е удовлетворено и се отнася до отделни активи на компанията. Източник investor.bg

Банков бюлетин 10.02-14.02.2014

 • Икономическият печат: Банка ДСК продава над 32 дка в Илиянци
  Банка ДСК продава над 32 дка в „Илиянци“. Теренът е на фирма, свързана с президента на волейболната федерация Данчо Лазаров.
  Терен от над 32 дка в столичния кв. „Илиянци“ се продава по искане на Банка ДСК заради дългове, става ясно от обявление на частния съдебен изпълнител Стоян Якимов. Собственик на имота е „Строителна механизация-СФ“, която е свързана с председателя на Българската федерация волейбол Данчо Лазаров. Минималната цена за имота е 4.85 млн. лв., но в обявата не е посочено дали е първа, или досега е имало други неуспешни опити за намиране на купувач. По закон ако не се появят кандидати за имот, продаван от съдебен изпълнител, цената му за следващите търгове се намалява. Срокът за оферти по сегашния търг е 6 март, а ако има такива, на следващия ден ще бъде избран и купувача. Източник darikfinance.bg/
 • ЦКБ купи 10% от Св. Св. Константин и Елена Холдинг
  Централна кооперативна банка е увеличила дела си в Св. Св. Константин и Елена Холдинг до 10.85%, става ясно от седмичния бюлетин на Централен депозитар.
  Банката е закупила близо 10.8% от капитала на компанията от Рентапарк ЕООД, като дружеството вече притежава 6.88 на сто. Промени в акционерното участие в туристическото дружество има и при два от фондовете на ПОК Съгласие – ППФ Съгласие е продал 5.02 на сто от капитала и вече има 1.95%, докато УПФ Съгласие се е разделил с 4.67 на сто до настоящите 4.97 на сто. Така към днешна дата основните акционери в Св. Св. Константин и Елена Холдинг са публичното Холдинг Варна с 51% от капитала, докато ЦКБ и ЦКБ Сила имат 10.85 и 7 на сто. Компанията обяви печалба от 1.273 млн. лв. за 2013 г. спрямо 1.152 млн. лв. за година по-рано. Източник profit.bg/
 • Кредитната история – нож с две остриета
  Напоследък все по-чести стават случаите, в които длъжник е допуснал забава в обслужването на задълженията си към банкови и небанкови финансови институции.
  Това забавяне впоследствие би могло да окаже негативно влияние при кандидатстване за нов заем. Какво трябва да направят длъжниците с неизрядна кредитна история, включваща минали просрочия и как банките реагират на просрочията, са само част от въпросите, които будят интерес. На тях ще опитаме да отговорим. Къде се отразява кредитната задлъжнялост? Информация за кредитната задлъжнялост се набавя от справка в Централен кредитен регистър (ЦКР) към Българска Национална Банка (БНБ). В нея се съдържа информация, както за текущото състояние на кредитите на кредитоискателя, така и за начина, по който са обслужвани 5 години назад. От 2008 г. в регистъра може да бъде намерена информация за заеми, отпуснати не само от банки, но и от небанкови институции и лизингови дружества. Справката за кредитна задлъжнялост показва броя на кредитите и в коя категория или как са обслужвани те. Познати са 4 вида категории: Редовен кредит/ експозиция В тази категория попадат кредитите, при които не съществуват проблеми в обслужването им. Това са заемите, при които главницата и лихвите се изплащат текущо, със забава до 30 дни, но само когато тази забава е допусната случайно. Под наблюдение Това са кредитите, при които са натрупани просрочени плащания по главницата или лихвите, като просрочието е от 31-90 дни. За да бъде класифициран един заем под наблюдение нарушенията по договора за заем трябва да са несъществени. Счита се, че при длъжник с такава забава има вероятност за влошаване във финансовото му състояние. Необслужван кредит/ експозиция За такива се считат кредитите с натрупани просрочени плащания по главницата или лихвите 91-180 дни. Тук са налице значими нарушения в обслужването и се предполага, че длъжникът е с нестабилно финансово състояние, което може да застраши погасяването на задължението. Загуба Това са кредити/ експозиции с натрупани просрочия по главницата или лихвите със забава над 180 дни. Това са т.нар. „съдебни кредити“, предмет на съдебно производство срещу длъжника. Тук се счита, че длъжника е обявен в несъстоятелност. Особености на Централния Кредитен Регистър Съществуват някои специфични моменти при отразяването на информацията в ЦКР. Така например корекция в регистъра може да бъде направено единствено от кредитора, който е подал информацията. Макар, че справка може да бъде издадена и от БНБ, тя не може да коригира информация за длъжник в регистъра. Друг момент, заслужаващ внимание е това, че справката за кредитна задлъжнялост, издадена от БНБ предоставя информация за активни и погасени кредити. Специфичното тук е, че могат да бъдат видени имената на институциите към които клиента има задължения. Да си направят справка в БНБ се препоръчва на длъжници, които не помнят в коя институция са теглили кредит или пък не знаят в коя институция имат просрочия. Ежемесечно до 15-то число на месеца, следващ отчетния всяка финансова институциа отпускаща кредити е задължена да подава информация за текущото състояние по всички активни кредити на клиентите към последната дата на отчетния месец. Това означава, че към 20-и може да бъде видяна информация за състоянието на активните кредити за предходния месец. Ако длъжник е погасил изцяло задължението си и не желае да чака обновяване на регистъра може да извади удостоверение, че се е издължил, за да вземе нов кредит. Как банките използват информацията в ЦКР? Когато получат молба за нов кредит, финансовите институции задължително правят справката в регистъра като част от процеса за разглеждане на кандидатурата. Информацията от справката предоставя ясна представа за кредитната „култура” и история на кандидата, и за това дали са обслужвани както текущите така и вече погасени стари кредити. Текущото състояние на заемите е моментна картина на състоянието на всички кредити на лицето към датата на последния отчетен период. Въпреки, че всеки кредитор има свои собствени правила за кредитиране, по-голямата част от тях не са склонни да отпуснат нов заем, ако текущия статус на длъжника е различен от „редовен“. Другата част от справката е съставена от информация за посрочия през последните 5 години по активни и вече погасени кредити. Тук справката показва какво се е случвало със заема/заемите, само ако те в определен период от време са били със статус, различен от „редовен“. Тази част от справката също има значение при кандидатстване за нов заем. Ако обаче в миналото длъжник е имал временни проблеми в обслужването на кредита и те са били за малки суми, а текущото състояние на клиента показва, че клиентът е редовен, това няма да окаже негативно влияние върху кандидатурата. Често се случва например длъжник да е забравил или пък да не знае, че съществува годишна такса по кредитна карта, като това излиза като просрочие в ЦКР. Друг случай е длъжника да е бил в чужбина, поради което не е плащал няколко месеца кредита, след което се връща и погасява всичко дължимо накуп. Това са случаи, в които няма следа от преднамереност в начина на обслужване на задължението и най-вероятно кредиторът би отпуснал кредит. Разбира се кредитната история не бива да се разглежда изолирано от останалите фактори, оказващи влияние дали да бъде одобрено финансиране или не. Такива например са: размер на доказаните доходи, наличие на социално осигурителни и здравни вноски, постоянен трудов договор при настоящия работодател и др. В последната част от справката се съдържа информация за новоразрешените кредити. Тук се вписват нововъзникналите кредити. По правилник банките и небанковите дружества са длъжни в срок от 5 дни след сключване на нов кредит или при изменение на вече сключен договор за кредит да подадат информация към регистъра. Защо кредиторите не възприемат добре просрочията по кредити? Кредитната история е ясен показател за финансовото състояние, в което се намира кандидатстващия за финансиране. Друга причина, поради която кредиторите не обичат просрочията е, че банките са длъжни да заделят провизии. Провизията представлява разход, с размера на който банката коригира стойността на кредита. Тя се отделя, когато един кредит е класифициран „под наблюдение”, „необслужван” или „загуба”. Реално тя е длъжна да задели определена сума, която не може да използва, за да реализира доход. Така например при експозиции под наблюдение банката е длъжна да отдели минимум 10% от стойността на кредита. За необслужваните експозиции размера на провизията е не по-малко 50%, а при експозиции, класифицирани като загуба банката провизира 100% от експозицията. От тази гледна точка банката може да откаже финансиране, ако кредитът е бил проблемен в миналото, за да си спести евентуален бъдещ разход. Затова е добре, когато предстои да теглят кредит, хората да си правят сметка и за това, че ако изпаднат в просрочия или спрат да връщат кредита, има голяма вероятност да влошат кредитната си история. Това би означавало, че в следващите 5 години те най-вероятно ще срещнат трудности кандидатствайки за кредит. В тези случаи кредити могат да бъдат отпускани при по-високи лихви от финансови институции за бързо, но рисково кредитиране. Ползването услугите на кредитен консултант значително облекчава процеса на кандидатстване за кредит. Тези специалисти са наясно с изискванията на различните институции и биха могли да предложат адекватно решение. Източник pariteni.bg
 • Първият банкомат в България, приспособен за хора с нисък ръст, е вече факт. Устройството e вградено на ATM устройство пред банковия офис на централата на Първа инвестиционна банка на столичния булевард „Драган Цанков” 37. Допълнителното приспособление пред банкомата е изработено от олекотен материал, който лесно може да се спусне към земята, за да улесни хората с нисък ръст при теглене на пари и проверка на сметка.Това е първа стъпка към стартирането на дълготрайна инициатива за оборудването и на други банкомати на банката с такъв уред. Целта е броят им да се увеличи както в столицата, така и в останалите градове на страната, посочват от банката в блога си. Уредът, който значително ще облекчи работата с банкомати на хората с нисък ръст, е конструиран ергономично и се прибира без усилие след всяко използване. Fibank е първата финансова институция в България, която оборудва банкоматите си с подобен допълнителен уред за хората с нисък ръст. Източник profit.bg/
 • Банките, опериращи у нас с български капитали, са станали по-големи през 2013 г., сочи справка на Profit.bg. Днес ще се спрем на актуалната картинка от банковия ни сектор след придобиването на МКБ Юнионбанк от страна на Първа инвестиционна банка и очакваното разрешение от БНБ на сделката, в която Корпоративна Търговска Банка купува Креди Агрикол България. Активи: Данните на централната ни банка към 2013 г. сочат, че Първа инвестиционна банка (ПИБ) и Корпоративна Търговска Банка (КТБ) са третата и четвъртата най-голяма банка у нас. Ако обаче добавим активите на МКБ Юнионбанк и Креди Агрикол, то ПИБ ще се превърне във втората най-голяма институция у нас, докато КТБ ще запази четвъртата си позиция. Вижте още: Най-големите банки в страната към 31 декември 2013 г. Добавяйки и останалите български банки, то делът им от общите активи на банковата сиестема се повишава до 30.61% спрямо 27.68% към края на 2012 г. Сред топ 10 обаче има само още една българска банка и това е Централна кооперативна банка, която е част от структурата на Химимпорт. Печалби: Справка на Profit.bg сочи, че българските банки приключиха 2013 г. с положителен финансов резултат от 96.6 млн. лв.„ спрямо печалба от 68.1 млн. лв. за 2012 г. (В резултатите за 2013 г. са включени и данните за Креди Агрикол и МКБ Юнионбанк). Най-добър резултат има КТБ – печалба от 71.2 млн. лв., като тя е нараснала от 37.7 млн. лв. за 2012 г. Четете още: Какви печалби обявиха банките в България за 2013 г. С малко над 1 млн. лв. се подобрява и финансовият резултат на Първа инвестиционна банка до 25.8 млн. лв. Единствената ни държавна банка – Българска банка за развитие, обяви печалба за изминалата година в размер на 10.8 млн. лв., което е с около 7 млн. лв. по-малко спрямо 2012 г. Централна кооперативна банка отчете печалба от 10.8 млн. лв., Общинска банка – 6 млн. лв., Интернешънъл Асет Банк – 1 млн. лв., Тексимбанк – 87 хил. лв., докато Българо-американска кредитна банка е с близо 16 млн. лв. загуби. Източник profit.bg/
 • И през 2014 г. един от членовете на младо семейство с ипотечен кредит може да намали сумата от годишните данъчни основи с лихвените плащания по заема през годината, съобщават от НАП. Условието е да се подаде годишна данъчна декларация, към която да се приложи документ, издаден от банката кредитозаемател, в който е описан размерът на направените лихвени плащания през годината. Второто изискване за ползване на данъчното облекчение е да се приложи и декларация от съпруга или съпругата, че няма да се възползва от намалението на данъка. Данъчното облекчение за млади семейства дава възможност да се приспаднат от сумата от годишните данъчни основи лихвените плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище. Приспадането от данъчната основа означава, че със сумата, платена за лихви по ипотечен кредит, се намалява сборът от всички доходи на физическото лице, а не дължимият данък. Условията за данъчното облекчение може са посочени на страницата на агенцията. Източник darikfinance.bg/
 • Напоследък все по-чести стават случаите, в които длъжник е допуснал забава в обслужването на задълженията си към банкови и небанкови финансови институции. Това забавяне впоследствие би могло да окаже негативно влияние при кандидатстване за нов заем. Какво трябва да направят длъжниците с неизрядна кредитна история, включваща минали просрочия и как банките реагират на просрочията, са само част от въпросите, които будят интерес. На тях отговаря финансовият анализатор Десислава Николова от MoitePari.bg Къде се отразява кредитната задлъжнялост? Информация за кредитната задлъжнялост се набавя от справка в Централен кредитен регистър (ЦКР) към Българска народна банка (БНБ). В нея се съдържа информация, както за текущото състояние на кредитите на кредитоискателя, така и за начина, по който са обслужвани 5 години назад. От 2008 г. в регистъра може да бъде намерена информация за заеми, отпуснати не само от банки, но и от небанкови институции и лизингови дружества. Справката за кредитна задлъжнялост показва броя на кредитите и в коя категория или как са обслужвани те. Познати са четири вида категории: Редовен кредит/ експозиция В тази категория попадат кредитите, при които не съществуват проблеми в обслужването им. Това са заемите, при които главницата и лихвите се изплащат текущо, със забава до 30 дни, но само когато тази забава е допусната случайно. Под наблюдение Това са кредитите, при които са натрупани просрочени плащания по главницата или лихвите, като просрочието е от 31-90 дни. За да бъде класифициран един заем под наблюдение нарушенията по договора за заем трябва да са несъществени. Счита се, че при длъжник с такава забава има вероятност за влошаване във финансовото му състояние. Необслужван кредит/ експозиция За такива се считат кредитите с натрупани просрочени плащания по главницата или лихвите 91-180 дни. Тук са налице значими нарушения в обслужването и се предполага, че длъжникът е с нестабилно финансово състояние, което може да застраши погасяването на задължението. Загуба Това са кредити/ експозиции с натрупани просрочия по главницата или лихвите със забава над 180 дни. Това са т.нар. „съдебни кредити“, предмет на съдебно производство срещу длъжника. Тук се счита, че длъжника е обявен в несъстоятелност. Особености на Централния кредитен регистър Съществуват някои специфични моменти при отразяването на информацията в ЦКР. Така например корекция в регистъра може да бъде направено единствено от кредитора, който е подал информацията. Макар, че справка може да бъде издадена и от БНБ, тя не може да коригира информация за длъжник в регистъра. Друг момент, заслужаващ внимание, е това, че справката за кредитна задлъжнялост, издадена от БНБ предоставя информация за активни и погасени кредити. Специфичното тук е, че могат да бъдат видени имената на институциите, към които клиентът има задължения. Да си направят справка в БНБ се препоръчва на длъжници, които не помнят в коя институция са теглили кредит или пък не знаят в коя институция имат просрочия. Ежемесечно до 15-то число на месеца, следващ отчетния, всяка финансова институция, отпускаща кредити, е задължена да подава информация за текущото състояние по всички активни кредити на клиентите към последната дата на отчетния месец. Това означава, че към 20-и може да бъде видяна информация за състоянието на активните кредити за предходния месец. Ако длъжник е погасил изцяло задължението си и не желае да чака обновяване на регистъра може да извади удостоверение, че се е издължил, за да вземе нов кредит. Как банките използват информацията в ЦКР? Когато получат молба за нов кредит, финансовите институции задължително правят справката в регистъра като част от процеса за разглеждане на кандидатурата. Информацията от справката предоставя ясна представа за кредитната „култура“ и история на кандидата, и за това дали са обслужвани както текущите, така и вече погасени стари кредити. Текущото състояние на заемите е моментна картина на състоянието на всички кредити на лицето към датата на последния отчетен период. Въпреки че всеки кредитор има свои собствени правила за кредитиране, по-голямата част от тях не са склонни да отпуснат нов заем, ако текущия статус на длъжника е различен от „редовен“. Другата част от справката е съставена от информация за посрочия през последните пет години по активни и вече погасени кредити. Тук справката показва какво се е случвало със заема/заемите само ако те в определен период от време са били със статус, различен от „редовен“. Тази част от справката също има значение при кандидатстване за нов заем. Ако обаче в миналото длъжник е имал временни проблеми в обслужването на кредита и те са били за малки суми, а текущото състояние на клиента показва, че клиентът е редовен, това няма да окаже негативно влияние върху кандидатурата. Често се случва например длъжник да е забравил или пък да не знае, че съществува годишна такса по кредитна карта, като това излиза като просрочие в ЦКР. Друг случай е длъжникът да е бил в чужбина, поради което не е плащал няколко месеца кредита, след което се връща и погасява всичко дължимо накуп. Това са случаи, в които няма следа от преднамереност в начина на обслужване на задължението и най-вероятно кредиторът би отпуснал кредит. Разбира се, кредитната история не бива да се разглежда изолирано от останалите фактори, оказващи влияние дали да бъде одобрено финансиране или не. Такива например са: размер на доказаните доходи, наличие на социално осигурителни и здравни вноски, постоянен трудов договор при настоящия работодател и др. В последната част от справката се съдържа информация за новоразрешените кредити. Тук се вписват нововъзникналите кредити. По правилник банките и небанковите дружества са длъжни в срок от 5 дни след сключване на нов кредит или при изменение на вече сключен договор за кредит да подадат информация към регистъра. Защо кредиторите не възприемат добре просрочията по кредити? Кредитната история е ясен показател за финансовото състояние, в което се намира кандидатстващия за финансиране. Друга причина, поради която кредиторите не обичат просрочията, е, че банките са длъжни да заделят провизии. Провизията представлява разход, с размера на който банката коригира стойността на кредита. Тя се отделя, когато един кредит е класифициран „под наблюдение“, „необслужван“ или „загуба“. Реално тя е длъжна да задели определена сума, която не може да използва, за да реализира доход. Така например при експозиции под наблюдение банката е длъжна да отдели минимум 10% от стойността на кредита. За необслужваните експозиции размерът на провизията е не по-малко 50%, а при експозиции, класифицирани като загуба банката провизира 100% от експозицията. От тази гледна точка банката може да откаже финансиране, ако кредита е бил проблемен в миналото, за да си спести евентуален бъдещ разход.Затова е добре, когато предстои да теглят кредит, хората да си правят сметка и за това, че ако изпаднат в просрочия или спрат да връщат кредита, има голяма вероятност да влошат кредитната си история. Това би означавало, че в следващите 5 години те най-вероятно ще срещнат трудности, кандидатствайки за кредит. В тези случаи кредити могат да бъдат отпускани при по-високи лихви от финансови институции за бързо, но рисково кредитиране. Ползването услугите на кредитен консултант значително облекчава процеса на кандидатстване за кредит. Тези специалисти са наясно с изискванията на различните институции и биха могли да предложат адекватно решение. Източник darikfinance.bg/
 • Жилищата в България са най-евтините в Европа. Цените на квадратен метър в София са 740 евро. На второ място по евтини имоти на Стария континент се нарежда Португалия, но там цената на квадрат е 1200 евро. Това показват данните на „ЕРА Европа“, направени на базата на сравнение между 14 страни, в които компанията оперира. Най-скъпи имоти купуват швейцарците. В Берн квадратният метър е 9900 евро, а средната цена на жилище надхвърля 1,6 млн. евро. Лихвите по ипотеките у нас обаче са най-високите в Европа и в момента се движат между 6,8% и 7%, каза Теодора Димитрова, изпълнителен директор на „ЕРА България“, цитирана от „Стандарт“. Средните лихви по ипотечни заеми в останалите европейски страни са около 4%. Това показва, че всъщност евтините жилища у нас се оскъпяват от големите разходи, които се правят за обслужване на ипотеките. Освен високите лихви, таксите и комисионите, които се плащат по кредитите в страната ни, също са най-високите в Европа, допълва Димитрова. Източник darikfinance.bg/
 • До 7 на сто ще бъде лихвата на студентските кредити, съобщи образователният министър Анелия Клисарова след заседанието на кабинета, на което правителството гласува гаранции за 40 млн. лева за студентското кредитиране. Към момента са изтеглени под 14 000 кредита, а се погасяват малко над 1000. Сумите, които студентите могат да изтеглят, са до 2000 лева за таксите за обучение и до 3000 лева за издръжка. Изплащането на кредитите става след завършване на специалността и намиране на работа, като вече започналите работа висшисти плащат средно на месец между 50 и 100 лева от заплатата си. Към момента само четири банки имат договор с държавата за отпускането на студентски кредити. На заседанието си министрите са отпуснали и 21 млн. лева за трансфери към държавните университети, като средствата ще бъдат насочени основно към инженерните и педагогическите специалности. Източник darikfinance.bg/
 • Европейската комисия (ЕК) умува план, с който да ограничи дейността на около 30 от най-големите банки в еврозоната и чрез който да се предотврати превръщането им в твърде големи, за да фалират. Ако бъде приета, инициативата би забранила на банките да търгуват с финансови инструменти за своя сметка и би оставила решението за преструктурирането им в ръцете на регулаторните органи. Забраната ще се прилага в началото на 2017 г. Европейските политици явно следват стъпките на колегите си от САЩ. Миналата година американците одобриха Правилото Волкър, според което банките нямат право да търгуват с финансови инструменти за своя сметка. Регулациите идват в може би късен момент, имайки предвид факта, че са насочени към ограничаване на рисковете на банките, заради които финансовата криза се разпространи по целия свят. По-конкретно предложенията включват забрана за търговия със собствени средства за банки, които се считат от международните регулатори като системно важни за глобалната икономика, или ако надминават определени финансови показатели. Финансовите резултати на големите банки в Европа, например, обаче сякаш излъчват съвсем противоположни сигнали и повдигат въпроса дали наистина е необходима изобщо такава регулация? През последните няколко години инвестиционните поделения на редица банки отчетоха големи загуби. През 2012 г., например, приходите им се увеличиха заради ултра хлабавите парични политики на централните банки по света. Въпреки това обаче през 2013 г. заради сваляне на темпото на количествените улеснения инвеститорите изоставиха финансовите инструменти с фиксиран доход, защото цената на облигациите постепенно спадаше през годината. Заради слабите резултати от инвестиционно банкиране кредитори като Barclays, UBS, Credit Suisse освобождават служители и преструктурират отделите си. Другият въпрос, който възниква, е какъв е делът на търговията с финансови инструменти в лявата страна на балансите на банките? Докато за САЩ той значително превишава раздадените кредити, например, и където Правилото Волкър би действало чудесно, то в Европа по-голямата част от банките разчитат на банкирането на дребно, на кредитната активност, за катализатори на приходи и източници на печалба. Такъв е случаят с годишните финансови резултати на френската банкова група Societe Generale за 2013 г. Абсолютно пресен например. Ако трябва да говорим и за България, то какво бихме казали за структурата на активите на родната банкова система? Според главният изпълнителен директор на УниКредит Булбанк Левон Хампарцумян категорично не може да се твърди, че финансовите резултати на банките за 2013 г. са постигнати благодарение на търговията с финансови инструменти за сметка на предлагането на кредити. Наистина интересен би бил отговорът на въпроса защо ЕС наистина иска да забрани на банките да търгуват за своя сметка. Защото така банките отново ще могат да се обърнат за помощ към Европейската централна банка (ЕЦБ), когато изпитат финансови затруднения или пък изгубят достъп до международните финансови пазари, откъдето да си ги набавят. Ето един възможен отговор. Той е и логичен, имайки предвид, че големи банки като френската Societe Generale и италианската Intesa Sanpaolo частично или напълно изплатиха заемите си към ЕЦБ, предоставени като помощ по време на финансовата криза. През януари Intesa Sanpaolo върна всички 36 млрд. евро. Френският кредитор също е погасил всичките си задължения. Португалският банков сектор също намалява зависимостта си от ЕЦБ. Банките там продължиха да свиват кредитирането и да привличат повече депозити, като част от условията на получаването на спасителната помощ през 2011 г. Банките трябваше да намалят съотношението си на кредити/депозити, като по този начин се понижи и зависимостта им от външно финансиране. Някои банки вече постигнаха поставената цел. И още нещо за размисъл – ако регулацията за банките бъде приета и на ниво ЕС, то кой ще изкупува дълговете на държавите, които емитират, за да търсят финансиране от международните пазари? Правилото Волкър позволява на американските банки да закупуват единствено американски държавни ценни книжа, но не и такива на други страни. Източник investor.bg
 • Вероятно за част от читателите дисконтирането на парични потоци, определянето на бъдеща стойност на сума или пресмятането на лихвен процент базиран на EURIBOR, SOFIBOR или референтен лихвен процент на банка „Х“ е детска игра. За повечето от хората обаче всички тези термини и сметки остават мъгла. Докато чакате тя да се разсее току виж сте изтеглили кредит. Причини всякакви и не непременно лишени от логика. Има толкова смислени начинания или неотложни, наистина неотложни причини да потърсите пари на заем. В статията ще ви покажем как да изберете подходящ вариант. Не. Това не е урок на тема как да изберем най-ниския лихвен процент. Упражнението по темата не е трудно. За различните предложения сравнявате годишния процент на разходите (ГПР), изчислявате останалите разноски по сделката, сравнявате общата сума за плащане и готово. Сравнително лесно е да съпоставите офертите на банките получени във формат на стандартен европейски формуляр. И ето – сумата е по сметка. Струва ви се лесно, нали? Става още по-лесно, ако отговаряте на критериите на банката или ги надвишавате. Направете го трудно! Само трудностите и анализът могат да ви изведат до правилните решения. Потърсете отговор на въпросите: – Анюитет или намаляващи вноски? Яйцето или кокошката? Ще се наложи да съпоставите толкова много фактори, че ще ви заболи глава преди да съумеете да стигнете до правилното решение и най-после ще махнете с ръка и ще кажете: „Все ми е едно“, а не е. Защото с 1 лев днес си купувате повече стоки и услуги, отколкото с 1 лев „утре“. Как така? Инфлацията уважаеми читатели. Универсално правило няма, но все пак: – Предполагате, че няма да изпаднете във финансово затруднение през „живота“ на кредита – анюитет. При анюитет банката приоритетно събира лихвите и в началния период погасявате малка част от главницата. Спрете ли да плащате – внесли сте повече лихва, а голяма част от задължението остава. – Желаете да погасите заема предсрочно, преди първата половина от неговия живот – намаляващи вноски. Ако направите това при анюитет ще сте платили лихвата, а ще трябва да върнете и основната сума, нали? – Очаквате покачване на лихвените нива през периода на кредита – намаляващи вноски. Лихвата се начислява върху остатъка от дължимото. – Да включим „в играта“ и цената на парите във времето. Тогава сметките и базираните на тях решения стават още по-интересни. Ето обаче повод за размисъл: Щом един лев днес е повече от един лев утре (приемете това за даденост), то защо да тегля кредит с намаляващи вноски? Още малко разяснения на Корейски (한국의) : – Кредит базиран на EURIBOR, SOFIBOR, референтен лихвен процент или кредит с фиксирана лихва. Какво да изберем? На пръв поглед изглежда логичен изборът да заложите на заем, чиято лихва е базирана на, например, EURIBOR (това не е нищо друго освен цената, на която първокласни европейски банки си „разменят“ депозити). Има поне две причини да го направите: • Винаги знаете защо вноската по кредита се покачва или намалява • Информацията за нивата на този и еквивалентни индекси е публично достъпна, на един клик разстояние.Например. Кредит базиран на 3 месечен EURIBOR плюс забележете – фиксирана надбавка от 6,5%, означава 6,7% лихва (плаваща – в частта на базисния компонент). Дали, обаче, знаете или по скоро можете да предвидите на къде ще се движи този индекс? Надали… Имате възможност да изберете кредит с основа „референтен лихвен процент“ на някоя от банките. Информация за това как се определя този индекс, за всяка банка по отделно има на сайтовете на компаниите – длъжни са да го публикуват. Обещавам ви, че докато разберете точно как се пресмята ще трябва доста да се потрудите. Това не означава автоматично да пренебрегнете тази възможност. Законът ще се промени. По този и други поводи, с относително ясни мотиви законодателят е предвидил поправки. Кредитните институции отново ще могат да определят референтен лихвен процент, но този път ще трябва индексът да бъде пазарно определян, базиран на LIBOR, EURIBOR, SOFIBOR „и/или индикатори, публикувани от БНБ и Националния статистически институт“. В случай на принудително изпълнение ще останете ли длъжник, ако цената на обезпечението спадне под сумата на дължимия кредит? По сегашния закон – да. С предстоящите промени, какъвто договор изберете. Банката ще бъде длъжна да ви предложи договор за „жилищен ипотечен кредит“ (това определение гледайте под лупа), при който кредиторът ще може се удовлетворява до размера на обезпечението. Въпрос на сметки. При такъв договор всеки заемодател би начислил рискова премия върху цената на парите, може би до нива обезсмислящи подобен избор. Времето ще покаже. Ако всичко по-горе ви звучи, като текст на традиционен МАНДАРИН (中國傳統) изберете кредит с фиксирана лихва. Струва повече, но плащате спокойствието си. Един вид – застраховка. Ако лихвените нива, обаче започнат да падат и банката не намалява лихвата по вашия кредит не се сърдете – такава е уговорката. Банката също няма да се сърди на вас, в случай на покачване на цената на парите на международните пазари, а вашата лихва си седи все така „закована“. И най-важното! Съобразете действията си единствено с вашите цели и ценности. Вижте цялата картина, преценете кое е важно за вас и вашето семейство в житейски план. Накарайте парите да работят за вас, а не вие за тях. Източник pariteni.bg
 • Bank of England трябва да обмисли възможността да наложи официален лимит за съотношението между размера на ипотеките и доходите на населението, за да се избегне опасността от жилищен балон в Лондон. Това предупреждават експертите от Ernst & Young, цитирани от онлайн изданието Global Property Guide. Въпреки че секторът на имотите в останалата част на Великобритания отчита здравословен растеж, пазарът в Лондон започва да показва признаци на „подобни на балон условия“, посочва се в доклад на консултантската компания. Цените на жилищата нарастват с обезпокоително темпо на фона на острия недостиг на предлагане и силното търсене в столицата. Средната цена на жилищата в Лондон се очаква да достигне 600 хил. паунда през 2008 г., което е над три пъти повече от Северна Ирландия и североизточните части на Англия. Международният интерес към жилищния сектор в Лондон също допринася за ръста на цените. Заможни чуждестранни инвеститори се редят на опашка за луксозните и скъпи жилищни имоти в Лондон. По-добрата възвръщаемост спрямо други части на света и слабите позиции на паунда са сред факторите, които привличат интерес от цял свят. Авторите на документа съветват Bank of England да попречи на хората в Лондон да теглят заеми, които са над три пъти по-големи от годишния им доход. Кредиторите в Лондон са отпуснали твърде много изискванията в тази насока и в момента ипотеките обикновено са по-големи от тройния размер на годишната заплата. Докладът съдържа добри новини за жилищния сектор в останалата част на Великобритания. Той процъфтява благодарение на различните държавни програми за подкрепа, подобряващите се кредитни условия, засилването на заетостта и ускореното възстановяване на икономиката като цяло. Секторът изглежда в много по-добра форма, отколкото преди финансовата криза през 2008 г., отбелязват експертите. Те прогнозират, че през тази година цените на жилищата на Острова ще нараснат с 8,4%, като догодина увеличението ще е със 7,3%. В рамките на идните пет години средното темпо на годишно повишение ще е около 6,5%. Източник investor.bg
 • Макар проблемът да датира от доста отдавна, дебатът за засилващото се неравенство придоби особено широки размери в последните месеци. Видимо пропастта между бедни и богати продължава да расте. През 1975 г. най-богатият 1% от населението на Земята е притежавал едва 8 на сто от благата. В момента обаче делът надхвърля 20 на сто, като тенденцията е той да продължава да се покачва, пише в свои анализ Mises Institute. Проучване на френския икономист Емануел Саес установи, че между 2009 и 2012 г. реалните доходи на най-горния 1% са нараснали с 31,4 на сто. По този начин най-богатите 10% сега получават 50,5% от всички доходи – най-големият дял от началото на статистическото отброяване през 1917 г. С други думи, най-богатите стават по-богати непропорционално и с все по-голям процент. Повечето от икономическата литература в САЩ, разглеждаща проблема с неравенството, се базира на разработки на университетски преподаватели, които са експерти в сферата на социологията. Те идентифицират като проблеми редица фактори, в това число технологиите, намалената роля на трудовите съюзи, спадът в реалната стойност на минималната работна заплата, както и любимата изкупителна жертва на всички – нарастващото значение на Китай. Тези фактори може и да са изиграли известна роля, но в действителност съществуват две ключови причини, които са истинската причина за разликите в доходите. Едната от тях е желателна и оправдана, докато другата – точно обратното. В една капиталистическа икономика цените и печалбата играят критична роля в гарантирането на справедливото разпределение на ресурсите. Когато Apple пое риска да пусне в продажба iPad, много анализатори очакваха последващ срив. Освен че ѝ донесе печалба, успехът на компанията същевременно изпрати и сигнал към всички други производители, от които обществото поиска подобен продукт. Печалбата беше наградата за поетите рискове. Тя и неравенството в доходите обаче винаги вървят ръка за ръка. Ние не може да има едното без другото, и ако се опитваме да елиминираме едната страна, ще премахнем или намалим значително другата. Неравенството на доходите е неразделен резултат от характеристиката на печалбата и загубата в нормално функциониращото капиталистическо общество. Добър пример за политик, които добре разбираше тази връзка, бе британският премиер Маргарет Тачър. Според нея е добре да има големи различия в доходите и да има хора разположени както на върха на стълбицата, така и в подножието ѝ. Подобно разпределение би провокирало значително по-малко социално напрежение, отколкото ако всички имат малки разлики в доходите и се намират в долната част на стълбата. И все пак, в днешните реалности средната класа по-скоро потъва надолу, отколкото се приближава до върха. Според проучването на Саис в периода 1979-2007 г. доходите на средно богатата обществена прослойка са нараснали с по-малко от 40 на сто. Инфлацията за периода пък е била 186%. Или иначе казано – коригирани спрямо инфлацията, заплатите днес реално са по-ниски от тези отпреди 50 години.
 • Европейската комисия (ЕК) умува план, с който да ограничи дейността на около 30 от най-големите банки в еврозоната и чрез който да се предотврати превръщането им в твърде големи, за да фалират. Ако бъде приета, инициативата би забранила на банките да търгуват с финансови инструменти за своя сметка и би оставила решението за преструктурирането им в ръцете на регулаторните органи. Забраната ще се прилага в началото на 2017 г. Европейските политици явно следват стъпките на колегите си от САЩ. Миналата година американците одобриха Правилото Волкър, според което банките нямат право да търгуват с финансови инструменти за своя сметка. Регулациите идват в може би късен момент, имайки предвид факта, че са насочени към ограничаване на рисковете на банките, заради които финансовата криза се разпространи по целия свят. По-конкретно предложенията включват забрана за търговия със собствени средства за банки, които се считат от международните регулатори като системно важни за глобалната икономика, или ако надминават определени финансови показатели. Финансовите резултати на големите банки в Европа, например, обаче сякаш излъчват съвсем противоположни сигнали и повдигат въпроса дали наистина е необходима изобщо такава регулация? През последните няколко години инвестиционните поделения на редица банки отчетоха големи загуби. През 2012 г., например, приходите им се увеличиха заради ултра хлабавите парични политики на централните банки по света. Въпреки това обаче през 2013 г. заради сваляне на темпото на количествените улеснения инвеститорите изоставиха финансовите инструменти с фиксиран доход, защото цената на облигациите постепенно спадаше през годината. Заради слабите резултати от инвестиционно банкиране кредитори като Barclays, UBS, Credit Suisse освобождават служители и преструктурират отделите си. Другият въпрос, който възниква, е какъв е делът на търговията с финансови инструменти в лявата страна на балансите на банките? Докато за САЩ той значително превишава раздадените кредити, например, и където Правилото Волкър би действало чудесно, то в Европа по-голямата част от банките разчитат на банкирането на дребно, на кредитната активност, за катализатори на приходи и източници на печалба. Такъв е случаят с годишните финансови резултати на френската банкова група Societe Generale за 2013 г. Абсолютно пресен например. Ако трябва да говорим и за България, то какво бихме казали за структурата на активите на родната банкова система? Според главният изпълнителен директор на УниКредит Булбанк Левон Хампарцумян категорично не може да се твърди, че финансовите резултати на банките за 2013 г. са постигнати благодарение на търговията с финансови инструменти за сметка на предлагането на кредити. Наистина интересен би бил отговорът на въпроса защо ЕС наистина иска да забрани на банките да търгуват за своя сметка. Защото така банките отново ще могат да се обърнат за помощ към Европейската централна банка (ЕЦБ), когато изпитат финансови затруднения или пък изгубят достъп до международните финансови пазари, откъдето да си ги набавят. Ето един възможен отговор. Той е и логичен, имайки предвид, че големи банки като френската Societe Generale и италианската Intesa Sanpaolo частично или напълно изплатиха заемите си към ЕЦБ, предоставени като помощ по време на финансовата криза. През януари Intesa Sanpaolo върна всички 36 млрд. евро. Френският кредитор също е погасил всичките си задължения. Португалският банков сектор също намалява зависимостта си от ЕЦБ. Банките там продължиха да свиват кредитирането и да привличат повече депозити, като част от условията на получаването на спасителната помощ през 2011 г. Банките трябваше да намалят съотношението си на кредити/депозити, като по този начин се понижи и зависимостта им от външно финансиране. Някои банки вече постигнаха поставената цел. И още нещо за размисъл – ако регулацията за банките бъде приета и на ниво ЕС, то кой ще изкупува дълговете на държавите, които емитират, за да търсят финансиране от международните пазари? Правилото Волкър позволява на американските банки да закупуват единствено американски държавни ценни книжа, но не и такива на други страни. Източник investor.bg

Полезни програми

 • Кредитен тест +

    Изплащате ипотечен кредит и имате чувството, че нещо не е наред. Ако живеете в България вероятно шестото чувство не Прочети повече...
 • Калкулатор на надвзети суми +

  От тук можете да стартирате новия калкулатор за изчисляване на надвзети суми при неправомерна промяна на лихвения процент по потребителски Прочети повече...
 • 1

Подкрепете Асоциацията

Facebook